Wystawa, Biblioteka Unwiersytecka KUL, IV piętro 

 

Plakat

 

Projekt i wykonanie plakatu: Iwona Kasiura, Urszula Szymańska


 

 

kliknij GABLOTA aby zobaczyć okładki publikacji


GABLOTA 1

 

Narodziny dla nieba (śmierć Jana Pawła II, 2.IV.2005)

 

Błogosławiony Janie Pawle, przyjąłeś i zrealizowałeś powołanie do świętości: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz”(Kpł 19,2). Przez całe życie, szczególnie jako Pasterz całego Kościoła, przypominałeś, że każdy ochrzczony jest powołany i uzdolniony, aby zrealizował wezwanie do świętości w małżeństwie i rodzinie, w życiu samotnym w świecie, a szczególnie w kapłaństwie i życiu konsekrowanym.

 

Tak jak Maryja pod krzyżem pozostała wierna swemu powołaniu tak i Jan Paweł II nie chciał się wyrzec służby, do której czuł się powołany.
On pragnął dźwigać swój krzyż.


 

GABLOTA 2

 

Pożegnanie z ziemskim domem (pogrzeb)

 

Dziękujemy za twą świętość, za mądrość i odwagę, za twą modlitwę i apostolską gorliwość, za budzący nadzieję Twój uśmiech; za wszystkich, których doprowadziłeś do Chrystusa, przyniosłeś pociechę, niepokój serca, który przyniósł pojednanie.

 

Jan Paweł II to dar Polski dla Kościoła i całego świata. To papież, który pozostał żywy w sercach ludzi. Do jego grobu co dnia ustawia się długa kolejka. Ten papież nie umarł, gdyż światło jego nauczania nie zgasło, ale oświeca pielgrzymkę ludzkości.


(kard. Battista Re)


GABLOTA 3

 

Papież wysłuchanych modlitw (cuda)

 

"Cuda czyni Bóg, nie ja.
Ja się tylko modlę"


                        (Jan Paweł II)

 
Bóg daje dowód na obecność sługi Bożego w raju właśnie poprzez łaski, znaki i cuda jako odpowiedź na modlitwy Ludu Bożego. […] ze świętym wiążą się dwa słowa: naśladowanie i wstawiennictwo. Sługa Boży godny jest naśladowania, ponieważ on sam naśladował Pana i teraz jest w raju. Moc wstawiennicza natomiast jest konsekwencją jego obecności w raju.


GABLOTA 4

 

Błogosławiony, który przyszedł w imię Pańskie (beatyfikacja)

 

…Był świętym, bo był człowiekiem Boga. Potwierdził to okrzyk ludu: Santo Subito. Nauczył nas, że życie to dar, który wykorzystać należy do samej jego głębi. W czasie ostatnich dni uświadomiłem sobie, że on nie boi się śmierci. Ona była dla niego przejściem przez wielkie drzwi, by za nimi spotkać się z Bogiem. On przygotowywał nas na spotkanie z Ojcem, co jest głównym zadaniem papieża.

 

(kard. Battista Re)


Janie Pawle, Błogosławiony nasz Bracie, byłeś nam bliski jako człowiek, jako kapłan i papież, gdy nauczałeś, modliłeś się, cierpiałeś i umierałeś. I gdy przychodziliśmy do Twego – choćby myślą – grobu. Pozostaniesz bliski, będziesz nam Bratem Błogosławionym. Bądź z nami.


GABLOTA 5

 

Modląc się z bł. Janem Pawłem II... (kult)

 

MODLITWA DO BŁ. JANA PAWŁA II

Boże, bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli
błogosławiony Jan Paweł II, papież,
kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy,
abyśmy dzięki jego nauczaniu
z ufnością otworzyli nasze serca
na działanie zbawczej łaski Chrystusa,
jedynego Odkupiciela człowieka.
Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


GABLOTA 6

 

Blask świętości (kanonizacja)

 

Ucz nas, bł. Janie Pawle, swoim życiem i modlitwą przed Bożym majestatem, że świętość życia jest najważniejszym celem człowieka i że jest możliwa, gdy człowiek zaufa Bogu i wybiera wąską i stromą ścieżkę Ewangelii.

 

„Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24). Jan Paweł II stał się „darem dla Rzymu i całego świata”. Ziarno wydało plon tysiąckrotny, zbieramy jego owoce...


„Totus tuus” 2006, nr1, s.3


 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Oprawa plastyczna: Iwona Kasiura, Urszula Szymańska


 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2014, godz. 09:27 - Artur Podsiadły