ADRES:
Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin
Kolegium Jana Pawła II
sala 103 I piętro

 

     

Tel. 81 445 33 86

 

 

GODZINY OTWARCIA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 900 - 1800

SOBOTA - 900  - 1500
 
Szanowni Państwo,
 
 
Zwroty i wypożyczenia z bibliotek Wydziału Nauk Społecznych,
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji realizowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1800 oraz w soboty w godzinach 900 -1500  
przez Wypożyczalnię Międzywydziałową (Kolegium Jana Pawła II, p.103).
 
Zamawianie książek
Zamówienia prosimy składać droga elektroniczną poprzez katalog PRIMO VE.
 
Link do katalogu: http://katalog.kul.pl
 
Zwrot książek
 
Prosimy o zwracanie książek z bibliotek Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji
bezpośrednio w Wypożyczalni Międzywydziałowej.
 


 

Ze zbiorów bibliotek Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

za pośrednictwem Wypożyczalni Międzywydziałowej mogą korzystać:

  • studenci i pracownicy KUL,

  • pracownicy naukowi oraz doktoranci publicznych szkół wyższych mających siedzibę w Lublinie,

  • pracownicy bibliotek, archiwów, muzeów i instytucji naukowych Lublina.

 

Do wypożyczania książek uprawnia czytelnika

aktualna elektroniczna legitymacja studencka lub ważna przez rok karta biblioteczna.

 

 


Pracownicy

 

mgr Tomasz Wyrzycki, kustosz

tomasz.wyrzycki@kul.pl

 


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024, godz. 09:40 - Katarzyna Górkiewicz