Adres: 


Al. Racławickie 14

20-950 Lublin 

 

Collegium Jana Pawła II
 sala C-101 (I piętro)
tel. (81) 445 33 84

 

 

Godziny otwarcia:

 

Czytelnia (p. C-101)

poniedziałek – piątek: 9.00–18.00

sobota: 9.00-15.00

 

Wypożyczalnia  (p. C-103)

poniedziałek – piątek: 9.00–18.00.

sobota: 9.00-15.00

 

 

 

 

Aktualności

 

 
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

 

Biblioteka Uniwersytecka  korzysta z multiwyszukiwarki – PRIMO VE, narzędzia umożliwiającego realizację procesów wyszukiwawczych na najwyższym, światowym poziomie.

 

Ważne: Przed korzystaniem z systemu prosimy o zapoznanie się z instrukcją logowania.

 

Zapraszamy!

 

 

Procedury funkcjonowania Czyt


Zdalny dostęp do e-zasobów: baz danych, książek i czasopism elektronicznych

Szanowni Państwo,


Przypominamy o możliwości korzystania z baz danych, czasopism i książek elektronicznych na komputerach poza siecią uniwersytecką - jest to możliwe dzięki systemowi HAN. 

 

Instrukcja zdalnego dostępu HAN

 

Remote access to e-sources - databases, electronic books and journals

 

Dear All,


We'd like to remind you about the possibility of using databases,electronic books and journals outside the KUL network- it's possible thanks to HAN system.

 

 

Remote access instruction HAN

 

 


 

 


 

Kontakt z Pracownikiem:
e-mail: monika.nowakowska@kul.pl

 

 


 

 

Pozostajemy także do Państwa dyspozycji drogą mailową:

 

 

 

 


 

 

 

Uwaga Czytelnicy!

 

 

W Bibliotece Cyfrowej KUL

(http://dlibra.kul.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=87)

są dostępne zdigitalizowane publikacje ekonomiczne (m.in.) :

 

1. Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016.

2. Lachmirowicz M., Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce, wyd. 2, Warszawa: CeDeWu 2018.

3. Markowski W., ABC small business'u, wyd. 28, Łódź: Marcus 2018.

4. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. J. Pfaff, wyd. 3, Warszawa: PWN 2017.

5. Jantoń-Drozdowska E., Mikołajewicz-Woźniak A., Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2017.

6. Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, wyd. 2, Warszawa: CEDeWu 2017.

7. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu, wyd. 2, Warszawa: PWN 2017.

8. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: PWE 1998.

9. Współczesna polityka gospodarcza, red. A. Kosztowniak, M. Sobol, Warszawa: CeDeWu 2016.

10. Bławat F. i in., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ocena sprawozdań finansowych. Analiza wskaźnikowa, Warszawa: CeDeWu 2017.

11. Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, Warszawa: PWE 2017.

12. Golej R., Prędkiewicz K., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wrocław: Marina 2015.

13. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, Warszawa: PWE 2014.

14. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. J. Gołębiowski, wyd. 2, Warszawa: Difin 2016.

15. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, wyd. 4, Warszawa: PWE 2017.

 

Zachęcam do korzystania!

 

 

 

Strona główna Instytutu Ekonomii i Finansów

 

 

Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

 

http://katalog.kul.pl

 

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2024, godz. 13:59 - Monika Nowakowska