Księgozbiór

 

Księgozbiór Biblioteki Instytutu Ekonomii i Finansów liczy ponad 16 tys. woluminów i obejmuje publikacje z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu. Zrąb najstarszego dziś księgozbioru stanowią zbiory przekazane w latach 1920-1938 (kilka tysięcy woluminów) Bibliotece Seminarium Statystyczno-Ekonomicznego przez Bibliotekę Główną KUL. Po wojnie zasób ten liczył około 5 tys. dzieł (z czego ponad 3 tysiące książek stanowiły publikacje z zakresu polityki społecznej). Z chwilą likwidacji Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych w 1952 r., księgozbiór Sekcji Prawa i Ekonomiczno-Społecznej przekazano do bibliotek: Wydziału Prawa Kanonicznego, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej i Zakładu Socjologii. Po reaktywacji studiów ekonomicznych w 1981 r., księgozbiór z zakresu nauk ekonomicznych wydzielono z Biblioteki Zakładu Socjologii i przekazano Bibliotece Sekcji Ekonomii.

 

 


Katalogi

Biblioteka posiada katalog komputerowy oraz dostępny on –line: zdigitalizowany katalog kartkowy (alfabetyczny, tematyczny i przedmiotowy). Od 1 lipca 2013 r. książki są wprowadzane wyłącznie do katalogu komputerowego. Zbiory opracowane komputerowo można zamawiać i rezerwować poprzez katalog komputerowy (PRIMO VE).

 

 


Udostępnianie

 

Księgozbiór Biblioteki Instytutu Ekonomii i Finansów jest udostępniany w wolnym dostępie w Kolegium Jana Pawła II w Czytelni WNS i WPPKiA (p. C-101). Czytelnia wraz z Wypożyczalnią Międzywydziałową (p. C-103) stanowią punkty odbioru dla książek zamówionych z Biblioteki Instytutu Ekonomii i Finansów.

__________________________________________________________________

 

Pracownicy:

 

dr Monika Nowakowska, kustosz

Autor: Monika Nowakowska
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2022, godz. 14:56 - Monika Nowakowska