Zbiory są udostępniane w czytelni oraz wypożyczane na zewnątrz zgodnie z obowiązującym regulaminem.

 


 

Wyciąg z regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Ekonomii i Finansów

 

§ 10

 

Zbiory Biblioteki są udostępniane w siedzibie biblioteki: pracownikom i studentom KUL, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zbiorów posiadają pracownicy i studenci KUL.

 

§ 11

 

Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po pozostawieniu ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości z fotografią.

 

§ 12

 

Pracownicy i studenci Instytutu Ekonomii i Zarządzania mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w § 13, na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej lub pracowniczej.

 

§ 13

 

Wyłącznie na miejscu udostępnia się:

 

1. dzieła wydane przed rokiem 1961;

2. czasopisma;

3. książki z księgozbiorów podręcznych;

4. słowniki, encyklopedie.

 

§ 19

 

Studenci i pracownicy Instytutu Ekonomii i Zarządzania mogą wypożyczać zbiory na następujących zasadach:

1. pracownicy - do 10 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni;

2. studenci I i II roku studiów I stopnia oraz studenci I roku studiów II stopnia - do 3 woluminów na okres nie dłuższy niż 3 dni;

3. studenci III roku studiów I stopnia oraz studenci II roku studiów II stopnia - do 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 7 dni.

Autor: Monika Nowakowska
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2021, godz. 12:00 - Monika Nowakowska