BIBLIOTEKA MUZYKOLOGII KUL

(Instytut Nauk o Sztuce)

Sala im. ks. prof. Hieronima Feichta CM

 

 

 

Szanowni Państwo,

w dniach 23 – 25 kwietnia 2024 r. Biblioteka Muzykologii

będzie zamknięta

Zamówienia realizują pracownicy

Biblioteki Filologii Angielskiej (pokój C-912)

 

 

 

 

 

procesjonal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:


Al. Racławickie 14
Collegium Jana Pawła II
20-950 Lublin

(pokój 1003, piętro 10)

 

Dane kontaktowe:

 

tel. 81-445-39-53

e-mail: karol.rzepecki@kul.pl

 

Godziny pracy:

 

poniedziałek - piątek   

godz. 9.00 - 15.00

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nową wersję katalogu i multiwyszukiwarki – PRIMO VE, narzędzia umożliwiającego realizację procesów wyszukiwawczych na najwyższym poziomie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z nową wersją katalogu Biblioteki: katalog.kul.pl. Mamy nadzieję, że odtąd poszukiwania zbiorów dostępnych w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL staną się łatwiejsze i szybsze oraz przyniosą wiele satysfakcji.

 

Ważne: Przed korzystaniem z systemu prosimy o zapoznanie się z instrukcją logowania.

 

CZAT ON-LINE Z BIBLIOTEKARZEM

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikiem BU KUL,

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00

(usługa dostępna dzięki EBSCO POLSKA)

https://gssapps.ebscohost.com/chat/prod/chat?locale=pl&group=125

 

Wsparcie dla studentów poprzez nieograniczony dostęp użytkowników do EBSCO eBooks

https://more.ebsco.com/index.php/

Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych poprzez system HAN

Przypominamy o możliwości korzystania z baz danych, czasopism i książek elektronicznych na komputerach poza siecią uniwersytecką - jest to możliwe dzięki systemowi HAN. [EN, RUS]

Instrukcja zdalnego dostępu

 

 

 

Zbiory Biblioteki

     Gromadzone przez Bibliotekę Muzykologii KUL piśmiennictwo (ponad 5000 wol.) obejmuje – obok encyklopedii, słowników, bibliografii, kata­logów i przewodników mu­zycznych – podstawowe działy muzykologii:

     filozofia muzyki (w tym estetyka i psychologia muzyki oraz hermeneutyka muzyczna),

     socjologia muzyki,

     instrumento­znawstwo (zwłaszcza organoznawstwo) i akustyka,

     etnografia muzyczna (w tym folklor religijny),

     teoria muzyki,

     pedagogika muzyczna,

     historia muzyki.

Specyfiką zbiorów jest literatura dotycząca muzyki reli­gijnej ze szczególnym u­względ­nieniem śpiewu i muzyki Kościoła katolickiego (chorał gregoriański, pieśń kościelna, polifonia religijna, muzyka organowa, prawodawstwo muzyki liturgicznej, kościelna praktyka muzyczna).

     Zbiory nutowe (ok. 5900 wol.) obejmują muzykę wokalną, wokalno-instrumentalną i instru­mentalną ze szczególnym uwzględnieniem muzyki religijnej. Z jednej strony służą one wchodzącej w zakres studiów dydaktyce muzycznej (fortepian, organy, chór, dyry­gentura gregoriańska i chóralna), z drugiej zaś stanowią materiał poznawczy i anali­tyczny. Cenną częścią zbioru nutowego jest gromadzona od połowy lat 1990-tych twór­czość religijna kom­pozytorów polskich XX i XXI wieku (ok. 700 druków, rękopisów lub ich kserokopii).

     W zbiorach Biblioteki znajdują się również niezbędne dla celów naukowych i dydaktycz­nych czasopisma muzyczne i muzykologiczne (127 tytułów polskich i zagranicznych, w tym 5 tytułów wpływających regularnie), dokumenty dźwiękowe (ponad 2800 płyt gramofo­nowych, kompaktowych i DVD, taśm oraz kaset dźwiękowych) zawierające nagrania muzyki po­szczególnych epok i stylów, w tym także muzyki ludowej.

 

 

 

Katalogi

Do dyspozycji czytelników jest katalog kartkowy alfabetyczny (uporządkowany według nazwisk bądź tytułów) i systematyczny (ułożony według działów muzykologii) książek, czasopism, nut i nagrań dźwiękowych. W 2014 r. został on zdigitalizowany i jest dostępny także w postaci elektronicznej (Elektroniczny Katalog Kartkowy Biblioteki Muzykologii KUL).

Część zbiorów (wpisywana na bieżąco od 2009 r. i sukcesywnie uzupełniana wstecz; aktualnie ok. 61% zbiorów) udostępniona jest w zintegrowanym Katalogu Komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

 

 

Pracownik Biblioteki

dr Karol Rzepecki, bibliotekarz

 

 

Strona główna Muzykologii KUL (Instytut Nauk o Sztuce)

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2024, godz. 11:59 - Karol Rzepecki