Z komputerów w sieci uczelnianej

 

Wszystkie komputery w sieci e-kul mają bezpośredni dostęp do e-zasobów. Na stronie głównej Biblioteki należy wybrać zakładkę Bazy danych a następnie kliknąć na link odpowiedniej bazy.


Z komputerów poza siecią uniwersytecką


Dostęp do e-zasobów z komputerów domowych możliwy jest dla użytkowników posiadających aktywne konto biblioteczne (pracownicy i studenci KUL). Należy wybrać w zakładce Biblioteki - Bazy biblioteczne a następnie kliknąć nazwę wybranej bazy. Wówczas wyświetli się okno logowania.

 

Wyszukiwanie poprzez multiwyszukiwarkę PRIMO

Wyszukując poprzez okienko multiwyszukiwarki PRIMO otrzymujemy listę rezultatów. Przy próbie otwarcia wybranej pozycji ("Pełny tekst") pojawi się żądanie logowania:

 


W oknie ID należy wpisać numer legitymacji (studenci) lub numer karty bibliotecznej (pracownicy). W przypadku legitymacji studenckich należy wpisać cały numer łącznie z poprzedzającą literą (zwykle jest to litera A, w przypadku duplikatu legitymacji będzie to kolejna litera alfabetu).

 

Jako Hasło należy podać hasło do konto czytelnika w Bibliotece KUL. Przy braku dostępu, mimo prawidłowego loginu i hasła, należy zmienić swoje hasło do konta w Bibliotece (e-kul - Biblioteki - Biblioteka-hasło) a następnie spróbować ponownie wejść do żądanej bazy.

 

Bazy dostępne są również na platformie E-KUL (E-KUL → Biblioteki → Bazy biblioteczne).


Problemy z dostępem prosimy zgłaszać do Oddziału Informacji Naukowej, e-mail: infnauk@kul.pl, tel.: 81/454-52-75

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2023, godz. 14:00 - Monika Krzywicka