W Bibliotece Uniwersyteckiej KUL (Chopina 27, IV p.) zorganizowana została wystawa pt. „Ks. Prof. Remigiusz Popowski (1936-2014)” – czynna od 10 IX do 18 X 2014 r. Upamiętnia ona postać zmarłego w maju b.r. uczonego, wybitnego znawcy języka greckiego i Grecji antycznej, związanego przez całe swoje zawodowe życie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Dokumentują to materiały prezentowane w pierwszej gablocie: zdjęcia Profesora w todze dziekańskiej, wśród pracowników Instytutu Klasyki oraz z Jubileuszu 70-tych urodzin, dedykowana Profesorowi z tej okazji księga, zawierająca życiorys i spis publikacji, artykuł z „Kuriera Lubelskiego”, relacjonujący uroczystości żałobne. W pięciu kolejnych gablotach zaprezentowano książki i artykuły ks. prof. Popowskiego, grupując je wokół podstawowych zagadnień badawczych. Odzwierciedlają je tytuły pięciu kolejnych gablot: „W kręgu języka i teologii Pawła Apostoła”, „W kręgu zagadnień antycznych”, „Translacje i redakcje”, „Translacja – Nowy Testament” (umieszczono w niej m.in. wydania dwóch różnych przekładów Nowego Testamentu: literacki i interlinearny) oraz „Septuaginta – dzieło życia”, prezentująca ostatnią pracę ks. Profesora – pierwszy polski przekład greckiej wersji Starego Testamentu, która przyniosła mu nagrodę Diamentowego Feniksa, także wycinki z prasy relacjonujące „to historyczne wydarzenie”. W ostatnich dwóch gablotach zatytułowanych „Obozy wędrowne: Pogórze Przemyskie, Bieszczady (1996-2010)” umieszczono zdjęcia z pieszych obozów, organizowanych na terenach południowo-wschodniej Polski. Wystawę dopełniły trzy wiszące plansz na których umieszczono 52 fotografie, które ks. Profesor zrobił w 2007 r. podczas wyprawy w okolice Paszowej.
 

Przygotowanie wystawy:

Zespół Czytelni Głównej i Czytelni Teologiczno-Filozoficznej

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2014, godz. 11:47 - Artur Podsiadły