Walter de Gruyter

- wydawnictwo naukowe

Wystawa - maj/czerwiec 2006 r.

Wystawa
O Wydawnictwie

 Publikacje wydawnictwa naukowego Walter de Gruyter, Berlin - New York; wystawa w BU KUL, maj 2006 r.

 

 Walter de Gruyter Verlag - winieta z witryny internetowej Historia  
Klasyka  
Teologia / Religia  
Nauki Przyrodnicze  
Literaturoznawstwo  
Językoznawstwo  
Matematyka  
Prawo  
Filozofia  
Medycyna  
 Publikacje wydawnictwa naukowego Walter de Gruyter, Berlin - New York; wystawa w BU KUL, maj 2006 r.  

 

  Edukacyjne wydawnictwo Walter de Gruyter od wielu dziesięcioleci jest synonimem wysokiej jakości literatury akademickiej i naukowej. Rocznie wydaje ponad 250 nowych tytułów, ponad 60 czasopism, jak również różne wydawnictwa multimedialne. Jako że kieruje swą ofertę do świata akademickiego, jest szczególnie zaangażowane w dochowanie najwyższych standardów jakości w pośredniczeniu między swoimi czytelnikami i autorami. Doskonale dopełnia tę misję witryna www.degruyter.com


 

Walter de Gruyter Verlag: wystawa w BU KUL

 Wystawa publikacji wydawnictwa Walter de Gruyter, Biblioteka Uniwersytecka KUL, maj/czerwiec 2006    Wystawa publikacji wydawnictwa Walter de Gruyter, Biblioteka Uniwersytecka KUL, maj/czerwiec 2006

Wystawa publikacji wydawnictwa Walter de Gruyter w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL,
maj 2006 r.  –  gabloty z książkami

 Od lewej: mgr Barbara Zezula (kustosz, kierownik Sekcji Gromadzenia Zbiorów Obcych),
ks. dr Tadeusz Stolz, prof. Klaus Saur i obok niego - prof. Max Stebler,
dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej KUL

 

 Wystawa publikacji wydawnictwa Walter de Gruyter, Biblioteka Uniwersytecka KUL, wernisaż, maj 2006

Przemawia
prof. Józef Franciszek Fert,
Prorektor KUL
ds. dydaktyki i wychowania
   Wystawa publikacji wydawnictwa Walter de Gruyter, Biblioteka Uniwersytecka KUL, wernisaż, maj 2006

Prof. Klaus Saur - Dyrektor Generalny Wydawnictwa Walter de Gruyter,
witany przez dyrektora Biblioteki,
ks. dr Tadusza Stolza

 

 Wystawa publikacji wydawnictwa Walter de Gruyter, Biblioteka Uniwersytecka KUL, wernisaż, maj 2006

Przy głosie prof. Klaus Saur; tłumaczy pani Barbara Zezula

 

 Wystawa publikacji wydawnictwa Walter de Gruyter, Biblioteka Uniwersytecka KUL, wernisaż, maj 2006

Ks. Prof. Stanisław Longosz ; ks. prof. Antoni Tronina; prof. Józef Franciszek Fert -
Prorektor ds. dydaktyki i wychowania; ks. dr Tadeusz Stolz - dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
oraz zaproszeni goście i pracownicy Biblioteki.

 

 Wystawa publikacji wydawnictwa Walter de Gruyter, Biblioteka Uniwersytecka KUL, wernisaż, maj 2006    Wystawa publikacji wydawnictwa Walter de Gruyter, Biblioteka Uniwersytecka KUL, wernisaż, maj 2006
   Wystawa publikacji wydawnictwa Walter de Gruyter, Biblioteka Uniwersytecka KUL, wernisaż, maj 2006

Goście w ożywionej dyskusji: prof. Klaus Saur (odwrócony), prof. Max Stebler (dwoił się i troił),
dr Bogusław Kasperek - dyrektor Biblioteki Głównej UMCS,
mgr Krystyna Hudzik - wicedyrektor BG UMCS,
prof. Janusz Golec - dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UMCS
oraz dr Izabela Golec.

Wszystkie fotografie wykonał Artur Podsiadły

 

 Wystawa publikacji wydawnictwa Walter de Gruyter, Biblioteka Uniwersytecka KUL, afisz, maj/czerwiec 2006

Afisz wystawy publikacji Wydawnictwa Walter de Gruyter w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL -
maj/czerwiec 2006 r. (projekt i realizacja - Jolanta Wasilewska) i podpis prof. Klausa Saura
- Dyrektora Generalnego Wydawnictwa Walter de Gruyter - w Księdze Pamiątkowej BU KUL

 

 O Wydawnictwie Walter de Gruyter


  Wydawnictwo ma tradycje przekraczające 250 lat - kontynuuje dzieło pewnej berlińskiej księgarni, która w 1749 roku otrzymała od Fryderyka II prawo wydawania książek. Największy rozmach i piętno nadał mu w początkach XX wieku przedsiębiorca i wydawca-wizjoner, Walter de Gruyter (1862 - 1923), którego imię nosi od 1923 roku. Wydawnictwo cieszy się dobrą sławą i renomą dzięki fundamentalnym, wysokiej próby publikacjom z kręgów nauk humanistycznych oraz przyrodniczych. Obecnie w ramach ich programu wydawniczego znajdują się takie dziedziny, jak teologia i filozofia, biologia i chemia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, matematyka i fizyka, historia i archeologia, a także medycyna i prawo. Na wszystkich tych polach wydawnictwo Walter de Gruyter współpracuje z najwybitniejszymi uczonymi, co sprawia, że na światowej scenie zajmuje pozycję czołowego wydawcy naukowego. [Od red.]

 

Oryginalny podział dziedzin i nauk, w ramach których realizowana jest działalność wydawnicza
firmy Walter de Gruyter (i który konsekwentnie zachowaliśmy), jest następujący:

  History / Geschichte / Historia
  Classical and Ancient Near Eastern Studies /Altertums- wissenschaften / Klasyka
  Theology, Judaism, Religion / Theologie, Judaistik, Religions- wissenschaft / Teologia, Religia
  Natural Sciences / Natur- wissenschaften / Nauki przyrodnicze
  Literary Studies / Literatur- wissenschaft / Literaturoznawstwo
  Linguistics, Communications / Sprach- und Kommunikations- wissenschaften / Językoznawstwo
  Mathematics / Mathematik / Matematyka
  Law / Rechts- wissenschaften / Prawo
  Philosophy / Philosophie / Filozofia
  Medicine / Medizin / Medycyna

Od niedawna wydawnictwo Walter de Gruyter wprowadza publikacje z kolejnej dziedziny wiedzy
- Social Sciences, Economics / Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften / Nauki społeczne -
której jednak w niniejszej prezentacji nie uwzględniliśmy [przyp. red].

 

 Berlińska siedziba wydawnictwa Walter de Gruyter Verlag

Berlińska siedziba Wydawnictwa
Walter de Gruyter (Genthiner Strasse 13)
   1749-1999: 250 lat tradycji wydawnictwa Walter de Gruyter

Wydawnictwo Walter de Gruyter w 1999 roku
obchodziło 250 lat tradycji działalności edytorskiej

 

  Verlag Walter de Gruyter jest niemieckim wydawnictwem, które wydaje naukową literaturę fachową z dziedziny filologii (głównie klasycznej), literaturoznawstwa, językoznawstwa,  historii, filozofii, teologii i religioznawstwa,medycyny i nauk przyrodniczych, matematyki, prawa oraz nauk społecznych. Rocznie ukazuje się około 350 tytułów. Wydawnictwo wydaje także 75 tytułów czasopism specjalistycznych i wiele publikacji na nośnikach elektronicznych. Jedną trzecią łącznej produkcji stanowią publikacje w języku angielskim; jeśli chodzi o wydawnictwa ciągłe, to dwie trzecie tytułów ukazuje się po angielsku. Wszystkie publikacje charakteryzuje bardzo wysoki poziom edytorski.

  Początki wydawnictwa sięgają XVIII wieku, kiedy na mocy przywileju udzielonego przez króla Fryderyka II Pruskiego w 1749 roku przy Szkole Realnej w Berlinie powstała księgarnia i mała oficyna wydawnicza. Georg Andreas Reimer (1776-1842), księgarz z Greifswaldu, wraz z synami przekształcał ją stopniowo w jedno z czołowych naukowych wydawnictw w Niemczech. W obecnym kształcie wydawnictwo istnieje od 1918 roku. Walter de Gruyter (1862-1923), syn osiadłego w Zagłębiu Rury Holendra, zajmującego się handlem węgla na dużą skalę, zdobył wykształcenie zarówno handlowe jak i humanistyczne. Doktorat z germanistyki wyznaczył wybór jego drogi życiowej. To on w głównej mierze przyczynił się do połączenia pięciu instytucji wydawniczych: Georg Reimer Verlag, J. Göschen’sche Verlagshandlung, Verlag Veit & Comp., I. Guttenberg Verlagsbuchhandlung i Karl J. Trübner Verlag. Powstało Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter Co. (VwV). Od 1923 roku wydawnictwo posiada obecną nazwę. Do II wojny światowej dokupiono jeszcze sześć wydawnictw - między innymi w 1935 roku Verlag Alfred Töpelmann, Gießen, które publikowało prace z dziedziny teologii i religioznawstwa. W 1971 roku powstała filia w Nowym Jorku, która zaopatruje w książki klientów z Ameryki Północnej i Meksyku. W 1977 roku do Verlag Walter de Gruyter dołącza Mouton Publishers, fachowe wydawnictwo lingwistyczne z Holandii.

  Verlag Walter de Gruyter jest wydawnictwem uniwersalnym o wielkich zasługach dla rozwoju nauki i kultury europejskiej. Jego charakter stanowi dziedzictwo pięciu firm założycielskich.

Obecny profil edytorski Verlag Walter de Gruyter wyznaczają wielkie serie:

1) 'Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft' jak też '...für neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche', 'Patristiche Texte und Studien', 'Arbeiten zur Kirchengeschichte', 'Die Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft', 'Quellen und Studien zur Philosophie' oraz 'Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte';

2) wydawnictwa wielotomowe: 'Aufstieg und Niedergang der römischen Welt Germania Sacra', 'Corpus Inscriptionum Latinarum' (dzieło zapoczątkowane przez Theodora Mommsena w 1853 roku), 'Inscriptionae Graecae', 'Die Theologische Realenzyklopädie' (ostatni, 36 tom dzieła prezentujemy na wystawie), 'Reallexikon der Germanischen Altertumskunde', 'Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit';

3) krytyczne wydania dzieł wielkich filozofów: Schleiermachera, Nietzschego, Kierkegaarda oraz teologów Ernesta Troeltscha i Paula Tillicha.

  Verlag Walter de Gruyter obecnie jest nadal samodzielnym, prywatnym wydawnictwem, będącym własnością spadkobierców Waltera de Gruytera. Od 2005 roku na czele koncernu stoi prof. Klaus G. Saur, który jest także udziałowcem firmy. Już od dawna znak firmowy wydawnictwa jest gwarancją najwyższej naukowej jakości publikacji wydawanych pod patronatem Uniwersytetu Berlińskiego, Brandenburskiej Akademii Nauk, jak równietż wielu wybitnych naukowców i czołowych postaci historycznych. Nawet w erze zawrotnego tempa rozwoju elektronicznego przepływu informacji książka drukowana z logo Walter de Gruyter będzie nadal znakiem firmowym dla najważniejszych naukowych wyzwań.

Barbara Zezula
- kustosz, kierownik Sekcji Gromadzenia Zbiorów Obcych

 

 

Fotografie z wernisażu wystawy: Artur Podsiadły
Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2008, godz. 03:55 - Jan Wasilewski