Znak Verlag Otto Sagner na tle wystawy ich publikacji w BU KUL, maj 2003 r.

 

 Otto Sagner   Otto Sagner (ur. 25 stycznia 1920 r.) w roku 1947 założył wydawnictwo. Jego siedzibą od roku 1959 jest Monachium. Publikuje prace naukowe o literaturze i językach słowiańskich oraz o historii (szczególnie o historii kultury) krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Firma Kubon & Sagner GmbH importuje książki z kręgu ich zainteresowań - (nie zajmują się  na przykład naukami przyrodniczymi i technicznymi) -
i eksportem własnych publikacji. Współpraca KUL i Biblioteki Uniwersyteckiej z Verlag Otto Sagner trwa od marca 1961 roku.
   Logo Wydawnictwa Kubon & Sagner

 

14.III.2003 r.:
otwarcie wystawy

 Otto i Lotte Sagner w towarzystwie Barbary Zezuli na otwarciu wystawy książek Wyd. Verlag Otto Sagner, BU KUL, maj 2003 r.
  Otto Sagner

 Otto Sagner w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL 14. maja 2003 r.
  Verlag Otto Sagner
w BU KUL

 Otto Sagner na otwarciu wystawy Verlag Otto Sagner w BU KUL, 14.V 2003 r.

 

  Wystawa publikacji wydawnictwa Verlag Otto Sagner została otwarta bezpośrednio po uhonorowaniu jego założyciela i nieustannego szefa "Medalem za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego". Medal uroczyście wręczył nominatowi 14 maja 2003 r. JM Rektor KUL, ks. prof. Andrzej Szostek.

  Jak podczas otwarcia wystawy powiedział wicedyrektor Biblioteki, ks. Jerzy Latawiec, "...kontynuacją i śladem tego spotkania jest nasza wystawa. Ta uroczystość i obecność Pana Otto Sagnera stwarza szczególną okoliczność, aby ukazać wkład Verlag Otto Sagner w kulturę i naukę tej części Europy. Możemy podziwiać bogactwo tytułów, tematów i ważnych zagadnień, zwłaszcza z zakresu slawistyki".

 

 Widok części wystawy Wyd. Verlag Otto Sagner w BU KUL, maj 2003 r.    Widok części wystawy Wyd. Verlag Otto Sagner w BU KUL, maj 2003 r.

 

  Firma Kubon und Sagner (założyciele - Georg Kubon i Otto Sagner) była zrazu księgarnią wysyłkową, która importowała książki z 26 krajów Europy Wschodniej i Południowowschodniej. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat stała się największym dystrybutorem publikacji słowiańskich tych obszarów Europy. W roku 1960 powstało wydawnictwo Verlag Otto Sagner, które publikuje 7 serii i 4 tytuły czasopism.

  Na spotkaniu z p. Otto Sagnerem ks. A. Szostek przedstawił związki Jego firmy z KUL: "Współpraca pana Otto Sagnera z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim trwa ponad 40 lat. Pierwszy wpis w Sekcji Wymiany Zagranicznej Biblioteki Uniwersyteckiej pochodzi z marca 1961 roku. Te długie lata ścisłego współdziałania w ramach wymiany publikacji i realizowanych zamówień przyniosły korzyści Bibliotece i całemu środowisku naukowemu Lublina. My zgromadziliśmy tutaj bardzo duży księgozbiór niemieckojęzycznej literatury ze wszystkich dyscyplin wiedzy uprawianych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zaś firma Kubon und Sagner pomagała przekazywać publikacje naszych wydawnictw uniwersyteckich współpracującym z nią niemieckich bibliotekom i instytutom naukowym.

  Była to najbardziej intensywna i niezawodna współpraca wymienna ze wszystkich kontaktów z różnymi instytucjami w Europie Zachodniej. Szczególna wrażliwość p. Otto Sagnera i wyrozumiałość dla trudnej sytuacji katolickiej instytucji naukowej w bloku wschodnim miały swój wyraz w pomocy w dostarczaniu do Biblioteki książek, które inną drogą byłyby zupełnie nieosiągalne. Przez ponad 20 lat Otto Sagner był też dla Biblioteki Uniwersyteckiej KUL jedynym dostarczycielem prenumerowanych czasopism i serii wydawanych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Holandii.

  Firma Kubon und Sagner jest odpowiedzialna, rzetelna i sprawdzona przez lata współpracy. Państwo Lotte i Otto Sagner i ich współpracownicy zawsze odnosili się do naszych potrzeb ze zrozumieniem i sympatią. Ułatwiali kontakty z dyrektorami znanych bibliotek, innych instytucji naukowych, fundacji oraz ze znakomitymi osobistościami świata nauki i kultury. Biblioteka Uniwersytecka KUL zawdzięcza też p. Otto Sagnerowi ponad tysiąc woluminów i zeszytów niemieckiej literatury, książki i prasy przekazanych w darze – w tym także publikacje Jego własnego wydawnictwa.

  Wieloletnia współpraca firmy dystrybucyjnej i wydawnictwa z Zachodu Europy z biblioteką jedynego katolickiego uniwersytetu we Wschodniej Europie - to także wymowny znak budowania wspólnej chrześcijańskiej Europy. Ta współpraca, zainicjowana niegdyś przez Ojca Romualda Gustawa OFM, kontynuowana potem przez p. dyrektora Andrzeja Paluchowskiego i obecne kierownictwo Biblioteki, nadal przynosi pożytek naszej wspólnej, europejskiej kulturze
".


Niezwykła wydaje się skromność, z jaką wydawnictwo Otto Sagner odnosi się do swojej misji.
W ich witrynie internetowej (http://www.kubon-sagner.de) publikowane są na bieżąco
długie wykazy tytułów książek i czasopism; jeśli zaś chodzi o własną historię, to poświęcono
jej tam zaledwie kilka słów... Oto one:  Kurze Geschichte Kubon & Sagner wurde im Jahre 1947
durch Otto Sagner in Furth im Wald gegründet. 1959 erfolgte der Umzug nach München.
1960 wurde der Verlag Otto Sagner als eine Abteilung der Firma Kubon & Sagner gegründet.
Seit 1985 ist Kubon & Sagner eine GmbH. Tak mało o sobie nie pisze dziś prawie nikt.
Tak wieloma ważnymi dokonaniami mógłby się pochwalić mało kto.
[przyp. red.]

Czytaj także na naszych stronach:  z rewizytą u Otto Sagnera, 2005

Wystawę przygotował kustosz BU KUL, Tadeusz Madała.
Oprawę plastyczną wystawy wykonały pracownice
Introligatorni i Pracowni Konserwacji Zbiorów Zabytkowych BU KUL.
Fotografie - Iwona Kasiura i Artur Podsiadły
Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2008, godz. 04:49 - Jan Wasilewski