Biblioteki Specjalistyczne

Biblioteka Główna stanowi całość z 21 bibliotekami specjalistycznymi.
18 z nich mieści się w gmachu Uniwersytetu przy Alejach Racławickich 14, Biblioteka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego mieści się w siedzibie Wydziału w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 H, a biblioteki Wydziałów Zamiejscowych odpowiednio w Tomaszowie Lubelskim i w Stalowej Woli.

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2008, godz. 20:37 - Jan Wasilewski