Oddział Zbiorów Cyfrowych

 

 

ok_copy.png

81 454 53 22


 

Oddział Zbiorów Cyfrowych rozpoczął działalność 1 stycznia 2015 roku pod nazwą Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów. W ramach projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna pracownię wyposażono w wysokiej jakości sprzęt i oprogramowanie: dwa skanery dziełowe formatu A1 i A2 oraz skaner automatyczny, drukarki: kolorową i monochromatyczne formatu A3, zestawy komputerowe, aparat cyfrowy oraz stanowisko do fotografii. Zakupiono również oprogramowanie do zarządzania Biblioteką Cyfrową KUL (dLibra, dLab, dArceo) oraz 3 serwery, macierz dyskową i przełącznik FC. Dodatkowo zakupiono oprogramowanie do obróbki graficznej i tworzenia plików prezentacyjnych. W ramach projektu SON w 2021 roku pracownia została doposażona w skaner do zdjęć.

 

Zadania:

 

 • digitalizacja zbiorów bibliotecznych;

 • zarządzanie systemem Biblioteki Cyfrowej KUL;

 • wdrożenie, utrzymanie i rozwój nowego systemu bibliotecznego Alma i Primo VE;

 • udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów BU KUL w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona;

 • dokumentacja cyfrowa prac konserwatorskich;

 • wykonywanie fotografii bieżących wydarzeń, uroczystości, wystaw, spotkań odbywających się w Bibliotece i realizacja potrzeb bieżących;

 • usługi graficzne na potrzeby Biblioteki (kartki okolicznościowe, plakaty, zakładki, ulotki, karnety i inne zlecenia);

 • przygotowywanie materiałów i współpraca przy organizacji wystaw (skanowanie, obróbka graficzna, wydruki);

 • skanowanie materiałów dydaktycznych, niezbędnych do organizacji nauczania zdalnego w czasie pandemii;

 • zapewnienie wsparcia informatycznego dla pracowników i użytkowników Biblioteki KUL

 • aktualizacja strony internetowej Biblioteki;

 • prowadzenie działań związanych z promocją Biblioteki (m.in. media społecznościowe).

 

Zrealizowane projekty:

 

Obecnie realizowane projekty:

 

 1. "Opracowanie i digitalizacja dawnych unikatowych fotografii z zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy ONB/SP/461397/2020 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na społeczną odpowiedzialność nauki"

 2. "Digitalizacja unikatowych periodyków ukraińskich i rosyjskich z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL"- zadanie finansowane w ramach umowy SONB/SP/461400/2020 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na społeczną odpowiedzialność nauki".

 

Biblioteka Cyfrowa KUL

 • zawiera cyfrowe wersje materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, zbiory specjalne) uporządkowane w kolekcjach tematycznych;

 • liczy ponad 62 tys. obiektów cyfrowych (dwa miliony skanów), co czyni BC KUL jedną z największych bibliotek cyfrowych na Lubelszczyźnie.

 

 


Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2021, godz. 12:38 - Małgorzata Augustyniuk