"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Abp Zygmunt Zimowski (1949-2016)

 
Zygmunt Zimowski- sylwetka i publikacje


 

Abp Zygmunt Zimowski (1949-2016)

 

  Abp Zygmunt Zimowski urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie w diecezji tarnowskiej. W 1967 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 27 maja 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie i został wikariuszem parafii pw. św. Elżbiety w Starym Sączu. Dwa lat później (1975) rozpoczął studia w zakresie teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzyskał licencjat z teologii na podstawie pracy „Pneumatologiczny wymiar Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium”. Studia kontynuował w Innsbrucku w Austrii, gdzie w 1982 r. uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej na fakultecie teologicznym Uniwersytetu Leopolda Franciszka przedstawiając dysertację „Wpływ Biskupów Kościołów Wschodnich na teologię Lumen gentium”.

  Od 1 lutego 1983 r. rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, gdzie poznał kard. Josepha Ratzingera. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego, pełnił funkcję postulatora w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, współpracował z Radiem Watykańskim, przyczynił się do powstania w Kupieninie Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II i kaplicy Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Równocześnie zaangażowany był w pracę duszpasterską w rzymskiej parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady (1983-1990). Od roku 1991 pełnił posługę kapelana w Domu Macierzystym Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Chrystusa Pana w Bassano Romano. 14 kwietnia 1988 r. został kapelanem papieża Jana Pawła II, a 10 lipca 1999 r. obdarzono go godnością prałata honorowego.

  28 marca 2002 r. został mianowany biskupem radomskim. Uroczysta konsekracja biskupia odbyła się 25 maja 2002 r. w radomskiej katedrze. Głównym konsekratorem był kard. Joseph Ratzinger, współkonsekratorami: abp Józef Kowalczyk i bp Edward Materski. W tym czasie prowadził przez 4 lata wykłady z eklezjologii dla doktorantów Instytutu Teologii Dogmatycznej na KUL.

  Był członkiem Rady do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczącym Komisji Nauki Wiary Konferencji, członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, pełnił również funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. W 2007 został przyjęty do Zakonu Kawalerów Maltańskich, a w 2014 do zakonu bożogrobców. Został także honorowym członkiem Zakonu Rycerzy Kolumba.

  W czerwcu 2008 r. otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Rok później przyznano mu tytuł honorowego obywatela Radomia i gminy Odrzywół. Został odznaczony m.in.: Medalem Pro Memoria (2007), medal Jordana (2005), medalem Bene Merenti (2012), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zaangażowanie na rzecz ratowania żydowskich zabytków cmentarnych.(przez Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego w 2008 r.), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (w 2015 r. przez prezydenta RP Andrzeja Dudę).

  18 kwietnia 2009 r. papież Benedykt XVI mianował go przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, wynosząc go równocześnie do godności arcybiskupiej i zwalniając z posługi biskupiej w Radomiu.

Arcybiskup był bliskim współpracownikiem trzech papieży. Hasłem jego posługi pasterskiej były słowa: "Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz – aby służyć".

  Od 2014 r. zmagał się z chorobą nowotworową. Ostatnie dni przebywał w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie zmarł 12 lipca 2016 r.

Bibliografia:
(mp), Radosław Mizera: Arcybiskup Zygmunt Zimowski nie żyje. [Dostęp:] https://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x101417/arcybiskup-zygmunt-zimowski-nie-zyje/ [18.07.2016]; Wacław Depo: Non ministrari, sed ministrare! Laudacja dla abpa Zygmunta Zimowskiego z okazji wręczenia medalu Bena Merenti Polskiego Towarzystwa Teologicznego. [W:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2012, nr 3, s.275-279; (bw): Zmarł abp Zygmunt Zimowski. [Dostęp:] http://radom24.pl/artykul/czytaj/28959 [18.07.2016]; (red. , wit.) : Zmarł ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski, biskup radomski. [Dostęp:] http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/radom/a/zmarl-ksiadz-arcybiskup-zygmunt-zimowski-biskup-radomski,10400769/ [18.07.2016]; śp. Arcybiskup Senior Zygmunt Zimowski. [Dostęp:] http://www.diecezja.radom.pl/biskupi/abp-zygmunt-zimowski [18.07.2016].

Opracowanie:

Monika Krzywicka


 

Ważniejsze publikacje:

 
   
   
 

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2019, godz. 09:56 - Monika Krzywicka