"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Dr Alicja Stępniewska (1945-2016)

 
Alicja Stępniewska- sylwetka i publikacje


 

Dr Alicja Stępniewska (1945-2016)

 

  Dr Alicja Stępniewska urodziła się 10 kwietnia 1945 roku w Chełmie, gdzie uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego. W 1970 roku ukończyła filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i została zatrudniona na tejże uczelni najpierw w Redakcji Encyklopedii Katolickiej (1971-1981), a następnie (1982-2011) w Instytucie Badań nad Antykiem Chrześcijańskim i w Redakcji periodyku „Vox Patrum”, pełniąc w nim od początku funkcję sekretarza redakcji. W 1982 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

  Badania naukowe skoncentrowała zwłaszcza na recepcji antyku klasycznego i chrześcijańskiego w literaturze polskiej, a także na problematyce ściśle patrystycznej. Jest autorką około 60 publikacji, w tym książki: Mickiewicz w kręgu Homera. Struktura epicka „Pana Tadeusza” (Lublin 1998), stanowiącej studium komparatystyczne. Brała udział w międzynarodowych kongresach Musica Antiqua Europae Orientalis, odbywających się pod patronatem UNESCO w Bydgoszczy, wygłaszając m.in. referaty: Funkcja muzyki w poezji Homera (1982) oraz Rola muzyki w Biblii (1985).

  W latach 1988-1992 współpracowała z Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Była członkiem Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej w Polsce.

  Zmarła 9 lutego 2016 roku w Lublinie.

Bibliografia:
Biogram [w:] A. Stępniewska: Matki Ojców Kościoła. Lublin 2015, s. 4 okł.
Ewa Zięba: Odeszła do Pana śp. dr Alicja Stępniewska. [Dostęp:]https://www.kul.pl/odeszla-do-pana-sp-dr-alicja-stepniewska,art_58230.html [11.07.2016]

Opracowanie:

Monika Krzywicka


 

Ważniejsze publikacje:

 
Prace redakcyjne

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2016, godz. 14:08 - Artur Podsiadły