"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Andrzej Nikodemowicz (1925-2017)

 
Andrzej Nikodemowicz- sylwetka i publikacje

 

Andrzej Nikodemowicz (1925-2017)

 

  Profesor Andrzej Nikodemowicz- biogram


Biogramy:

Barbara Pazur: Andrzej Nikodemowicz. [W:] Gorzkie żale inspiracją dla współczesnych polskich kompozytorów muzyki chóralnej na przykładzie Rafała Rozmusa i Andrzeja Nikodemowicza. Lublin 2013, s. 69-76.


Ewa Nidecka: Andrzej Nikodemowicz jako twórca muzyki dwudziestego wieku. [W:] Muzyka sakralna w twórczości Andrzeja Nikodemowicza. Rzeszów 2010, s.99-107.

 

Ważniejsze publikacje:

 
 
 
 
   
     

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2017, godz. 14:48 - Artur Podsiadły