"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

dr Anna Buczek

 
Anna Buczek- sylwetka i publikacje

 


dr Anna Buczek (1941-2018)

 

dr Anna Buczek- biogram
 


Ważniejsze publikacje:

 

Rola analogii w formułowaniu zagadnień matematycznych („Roczniki Filozoficzne” 26(1978), z. 1, s. 161-253)

Bibliografia prac Stanisława Kamińskiego (Roczniki Filozoficzne, 35 (1987), z. 1)

O pewnej koncepcji filozofii matematyki („Roczniki Filozoficzne” 39-40(1991-92), z. 1, s. 271-282)
Metafora i jej rola w nauce („Studia Philosophiae Christiane” 13(1977), z. 1, s. 215-221)

Bibliografia prac Stanisława Kamińskiego (Roczniki Filozoficzne, 35 (1987), z. 1)

O przedmiocie i celu heurystyki („Roczniki Filozoficzne” 24(1976), z. 1, s. 99-112)

Nauka – dobrem czy zagrożeniem człowieka?

(w: Żeby nie ustała wiara. Katolicki Uniwersytet Lubelski

przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II, Lublin 1989, s. 429-437)

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2018, godz. 09:34 - Artur Podsiadły