"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

o. Antoni Jozafat Nowak (1935-2013)

o. Antoni Jozafat Nowak- sylwetka i publikacje

Antoni Jozafat Nowak (1935-2013)

Antoni Jozafat Nowak (1935-2013)

 

Antoni Jozafat Nowak (1935-2013) 

 O. profesor Antoni Jozafat Nowak urodził się 8 marca 1935 roku w Katowicach. Do Zakonu Franciszkanów został przyjęty 8 września 1952 roku w Kobylinie. W latach 1954-1961 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Opolu i Katowicach. 16 grudnia 1957 roku w Katowicach złożył śluby wieczyste. W latach 1961-1964 studiował psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i uzyskał magisterium na podstawie pracy Różnica cech osobowości alumnów franciszkańskich i studentów świeckich na podstawie kwestionariusza R. B. Cattella. Dwa lata uczęszczał na wykłady z psychiatrii w Akademii Medycznej w Lublinie. W 1968 roku uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy Nerwica w świetle psychologii głębi Igora A. Caruso. Studium psychologiczne. W latach 1973-1975 studiował psychologię pastoralną, psychologię głębi i psychoanalizę w Salzburgu. W 1979 roku habilitował się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozprawą Von der Tiefenpsychologie des Gewissens zur Theologie des Gewissens. Od roku 1984 pracował jako adiunkt w Sekcji Teologii Duchowości KUL. Dwa lata później został kierownikiem Katedry Psychologii Życia Wewnętrznego. W latach 1987-1991 kierował Sekcją Teologii Duchowości. 15 stycznia 1991 uzyskał stanowisko profesora KUL, 24.02.1992 – tytuł profesora nadzwyczajnego KUL, natomiast 25.02.1995 – profesora zwyczajnego. W latach 1997-2000 ponownie wybrano go na kierownika Sekcji Teologii Duchowości KUL. W tym czasie przemianowano ją na Instytut Teologii Duchowości. Od 2005 roku został emerytowanym profesorem KUL, nadal jednak prowadził działalność dydaktyczną w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Od 2007 roku był zatrudniony w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie.

  Wykładał m.in. w Wyższym Seminarium Duchownym OFM w Katowicach Panewnikach, Sozialakademie w Sankt Pölen, Instytucie Wyższej Kultury Religijnej, Eksternistycznym Studium Teologii w KUL, Studium Teologii Rodziny w Przemyślu, Spiskiej Kapitule na Słowacji.

  W kręgu jego zainteresowań badawczych pozostawała psychologia życia wewnętrznego, identyfikacja postaw, parapsychologia, postawa wiary, formacja sumienia, specyfika psychologii eklezjalnej. Wypromował blisko 300 magistrów i kilkunastu doktorów.

  Był członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Koła Psychologii Głębi w Salzburgu (od 1974), Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Religii w Regensburgu (w zarządzie od 1984), Towarzystwa Naukowego KUL (od 1985), Sekcji Duchowości Teologów Polskich (od 1990), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2003).

  Zmarł 23 marca br. w Katowicach.

 

Bibliografia: Życie i działalność prof. zw. dr. hab. Antoniego Jozafata Nowaka OFM [W:] Lumen Christi tantum in Ecclesia: księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin o. prof. dr. hab. Antoniego Jozafata Nowaka OFM, red. Teresa Paszkowska, Lublin 2005, s. 19-29; G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1999, s. 258

Opracowanie:
Małgorzata Augustyniuk

Ważniejsze publikacje:

Antoni Jozafat Nowak- publikacje Antoni Jozafat Nowak- publikacje Antoni Jozafat Nowak- publikacje
Antoni Jozafat Nowak- publikacje Antoni Jozafat Nowak- publikacje Antoni Jozafat Nowak- publikacje

 

GALERIA PUBLIKACJI

góra strony

 

 
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013, godz. 12:45 - Artur Podsiadły