"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Antoni Kość (1949-2011)

Antoni Kość- sylwetka i publikacje

Prof. Antoni Kość (1949-2011) 

Ks. Antoni Kość- urodził się 12 maja 1949 r.
w Rokietnicy.

Prof. zw. nauk prawnych, dr hab., kapłan ze Zgromadzenia Księży Werbistów.
W 1974 r. uzyskał tytuł magistra teologii na KUL-u.
W latach 1974-1976 odbył studium języka japońskiego w Center for Japanese Studies; w latach 1976-1978 – studium prawa w Sophia University (Tokio); w latach 1978-1982 - studia prawnicze na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim. Rozprawę doktorską obronił w 1982 r. na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim (Recht und Sittlichkeit im sozialistischen Staat, dargestellt am Beispiel Polens; promotor: prof. Alexander Hollerbach). W latach 1982-1983 odbył studium prawa anglo-amerykańskiego w Chicago University; 1983-1988 pracował na stanowisku profesora prawa w Nanzan University w Nagoya (Japonia); 1988-1989 studiował prawo kanoniczne na Gregorianum w Rzymie; 1989-1990 odbył kurs języka koreańskiego w Yonsei University (Seul, Korea); 1991-1993 pracował na stanowisku profesora prawa w Seoul National University i w Sogang University (Korea).
Na KUL-u zatrudniony od 1994 r.
Rozprawa habilitacyjna na temat Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin (1998).
W 2002 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.
Zmarł 7 grudnia 2011 r. w Lublinie.

Źródło: www.kul.pl

  Ks. Antoni Kość SVD urodził się 12 maja 1949 roku w Rokietnicy niedaleko Jarosławia. W 1967 roku wstąpił do seminarium diecezjalnego w Przemyślu, następnie rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując w 1974 roku tytuł magistra teologii. W tym samym czasie otrzymał święcenia kapłańskie w Misyjnym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie. W latach 1974-1976 uczył się języka japońskiego w Center for Japanese Studies w Kamakura k. Tokio w Japonii. W kolejnych latach studiował prawo w Sophia University w Tokio i w Uniwersytecie Freiburg w Niemczech. W roku 1982 na Wydziale Prawa tegoż Uniwersytetu uzyskał tytuł doctor iuris utriusque na podstawie rozprawy doktorskiej Recht und Sittlichkeit im sozialistischen Staat, dargestellt am Beispiel Polens. Następnie wyjechał do USA gdzie odbył studium prawa anglo-amerykańskiego w Chicago University. W latach 1983-1988 pracował na stanowisku Professor of Laws w Nanzan University w Nagoya w Japonii. Na początku lat dziewięćdziesiątych odbył kurs języka koreańskiego w Yonsei University w Seulu w Republice Korei i podjął pracę jako Professor of Laws w Seoul National University i w Sogang University w Seulu. W 1994 roku powrócił do Polski i został zatrudniony na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego początkowo jako asystent, potem na stanowisku adiunkta. W 1998 roku habilitował się przedstawiając rozprawę Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin. W następnym roku został kierownikiem Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2000 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2004 profesora zwyczajnego KUL. W 2002 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych przedstawiając pracę Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej (Lublin 2001). W latach 2000-2008 pełnił przez dwie kadencje funkcję prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a w latach 2005-2008 był dyrektorem Instytutu Ogólnych Nauk o Prawie na tymże Wydziale.
   Antoni Kość był członkiem Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR), od 1996 roku – Towarzystwa Naukowego KUL. Pełnił tam funkcje członka zarządu (2001-2004) oraz skarbnika (2004-2010), od 2010 roku był wiceprezesem. Od 2003 roku zasiadał również w Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Lublinie).
   Prowadził zajęcia dydaktyczne m.in. z teorii i filozofii prawa, prawa japońskiego, filozoficznych podstaw prawa chińskiego, doktryn polityczno-prawnych. Wypromował 9 doktorów, 112 magistrów, w tym 18 w Japonii.
   Zmarł 7 grudnia 2011 roku w Lublinie.

Opracowanie:

Małgorzata Augustyniuk

Ważniejsze publikacje:

Prof. Antoni Kość- publikacjeAntoni Kość SVD
Podstawy Filozofii Prawa
ISBN: 83-914617-1-8
Lublin 2001

Prof. Antoni Kość- publikacjeAntoni Kość SVD
Filozoficzne podstawy prawa japońśkiego
w perspektywie historycznej
ISBN 83-228-0801-1
RW KUL Lublin 2001

Prof. Antoni Kość- publikacje

50 lat
Domu Słowa Bożego
w Lublinie (1958-2008)
Redakcja Antoni Kość SVD
Andrzej Pietrzak SVD
Henryk Zimoń SVD
ISBN 978-83-61144-15-1
Lublin 2008

Prof. Antoni Kość- publikacjeAntoni Kość SVD
Prawo a etyka konfucjańska
w historii myśli prawnej Chin
ISBN 83-907308-3-9
Lublin 1998
Prof. Antoni Kość- publikacjeAntoni Kość
50 lat
Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008)
ISBN 978-83-61144-14-4
Lublin 2008

Prof. Antoni Kość- publikacje

Antoni Kość SVD
Historyczne modele
relacji prawa, państwa i religii
w niemieckiej filozofii prawa
ISBN 83-85684-70-0
Lublin 1995

góra strony

 

Informacje dodatkowe:


 Antoni Kość (1949-2011)

Antoni Kość (1949-2011) 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2012, godz. 09:28 - Artur Podsiadły