"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Dr hab. Antoni Zoła (1948-2015)

 
Antoni Zoła- sylwetka i publikacje

Dr hab. Antoni Zoła (1948-2015)

 

Dr hab. Antoni Zoła urodził się w 15 grudnia 1948 roku w Załężu koło Jasła.

  W 1972 roku ukończył liceum ogólnokształcące w Krakowie i rozpoczął studia muzykologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1977 r. przygotował pracę magisterską Problem wariabilności międzystroficznej polskich śpiewów religijnych z żywej tradycji pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Bolesława Bartkowskiego i został zatrudniony w Instytucie Muzyki Kościelnej.

  W 1983 roku objął asystenturę przy Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1992 obronił rozprawę doktorską Problem tonalności w polskich śpiewach religijnych z żywej tradycji, a pięć lat później został adiunktem w Instytucie Muzykologii KUL. W 2004 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce i objął stanowisko kierownika Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii. Od 2005 do 2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2006 r. został mianowany profesorem KUL.

  Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na ludowych śpiewach religijnych w Polsce, ich historii, tradycji i praktyce wykonawczej. Badania prowadził nie tylko w Polsce ale także w środowiskach polonijnych (Chicago) i na Kresach Wschodnich. Współpracował z różnymi ośrodkami, m.in. Fundacją „Muzyka Kresów”, Zakładem Etnolingwistyki UMCS w Lublinie, Uniwersytetem Opolskim, czy Uniwersytetem w Valparaiso (Chile). Efektem tych badań jest zbiór ponad 22 tys. pieśni zebranych w całej Polsce, a także edycje kilku śpiewników (m.in. w 1980 r. na zlecenie Episkopatu Polski był sekretarzem redakcji opracowującej Śpiewnik Liturgiczny) oraz innych opracowań.

  Przez wiele lat był organistą w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie, założycielem chóru parafialnego, kompozytorem licznych aranżacji muzycznych do pieśni i muzyki liturgicznej.

  Otrzymał Nagrodę Rektora KUL za propozycje programowe dla Instytutu Muzykologii KUL oraz za dokonania naukowe, wyróżnienie dla kuratora Koła Naukowego Studentów IM KUL, a także nagrodę i wyróżnienie dla najlepszego wykładowcy przyznane przez studentów IM KUL (2004, 2005) oraz odznaczenie "Lumen Mundi" (22.11.2014).

  Był członkiem Towarzystwa Naukowego KUL i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

  Zmarł 22 stycznia 2015 roku.


Bibliografia:
Antoni Zoła (biogram naukowy). Dostęp:antoni-zola-biogram-naukowy,art_25725.html[2015-04-29]; Dr hab. Antoni Zoła, Prof. KUL. Dostęp: https://www.kul.pl/files/324/bibliografia/zol_a.pdf [2015-04-29]; Śp. prof. KUL Antoni Zoła. Dostęp: http://pliszczyn.scj.pl/www/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=480 [2015-04-29]; Antoni Zoła. Dostęp: http://polmic.pl/index.php?option=com_mwosoby&id=1211&view=czlowiek&lang=pl [2015-04-29]; Zoła Antoni prof. KUL dr hab. Dostęp: http://www.whoiswho-verlag.ch/versionnew/polen/verlag/63.php?txt_Language=PL&real_str_PersID=36603155&uniqueID=cbdafc08-80dc-4fea-99b4-5fe940e24c5a [2015-04-29]; Prof. Antoni Zoła (Materiały KUL). Dostęp: http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,17304717,Nie_zyje_prof__Antoni_Zola__Wychowal_kilka_pokolen.html#ixzz3YaOB166h [2015-04-29<]; Nie żyje dr hab. Antoni Zoła, profesor KUL. http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150124/LUBLIN/150129773 [2015-04-29].
Tv KUL - telewizja dla Ciebie! Antoni Zoła 1948-2015. Dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=lip3f_cqp3M [2015-04-29].

Opracowanie:

Monika Krzywicka


 

Ważniejsze publikacje:

 

Bibliografia prac dr. hab. Antoniego Zoły

 

Druki zwarte:

 1. Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce. Lublin 2003.


Wydawnictwa redaktorskie:

 1. Śpiewnik Liturgiczny. Red. B. Bartkowski, Z. Bernat, K. Mrowiec, I. Pawlak, Z. Rogala, A. Zoła. Lublin 1991.
 2. Śpiewnik Kresowy. Red. A. Zoła. Lublin 1993.
 3. Polski Śpiewnik Popularny. Red. A. Zoła. Lublin 1997.
 4. Współczesna polska religijna kultura muzyczna jako przedmiot badań muzykologii. Zakres pojęciowy,możliwości badawcze. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Muzykologii KUL 16-17 lutego 1989 r. Red. B. Bartkowski, S. Dąbek, A. Zoła. Lublin 1992.


Artykuły naukowe:

 1. Z badań nad muzycznym folklorem religijnym w Polsce. „Literatura Ludowa” 31:1987 nr 4, s. 11-26 [współautor: B. Bartkowski].
 2. Z problematyki badań nad tonalnością polskich śpiewów religijnych z żywej tradycji. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 34:1987, s. 89-102.
 3. Pastorałki i kolędy w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych. „Muzyka w Liturgii” 4:1989 nr 2,s. 3-6.
 4. Badania nad ludowym śpiewem religijnym w Instytucie Muzykologii KUL (1970-1991). „Twórczość Ludowa” 6:1991 nr 2, s. 43-45.
 5. Problem autentyczności żywej tradycji polskich śpiewów religijnych. W: Współczesna polska religijna kultura muzyczna jako przedmiot badań muzykologii. Red. B. Bartkowski, S. Dąbek, A. Zoła. Lublin 1992, s. 85-89.
 6. Śpiewy za zmarłych w źródłach fonograficznych Instytutu Muzykologii KUL. „Etnolingwistyka” 9-10 (1997-98), s. 365-366.
 7. Archetypy modalne w polskich śpiewach religijnych w żywej tradycji. W: Staropolszczyzna muzyczna. Red. J. Guza-Pasiakowa, A. Leszczyńska, M. Perz. Warszawa 1998, s. 171-174.
 8. Pieśni maryjne w żywej tradycji. Typologia i charakterystyka. W: Muzyka Sakralna. Materiały z seminariów „Gaude Mater”. Red. J. Masłowska. Warszawa 1998, s. 63-72.
 9. Struktury harmoniczne w towarzyszeniu organowym do polskich pieśni religijnych. „Zeszyty Naukowe KUL” 41:1998 nr 1-2, s. 109-117.
 10. Bogactwo kultury muzycznej. Ludowe pieśni religijne z perspektywy 30 lat badań. „Czas kultury” 5-6:2001, s. 208-213.
 11. Ludowe pieśni religijne w Polsce w dobie kulturowych transformacji. „Studia Sandomierskie” 8:2001, s. 124-128.
 12. Polskie pieśni wielkopostne. W: CD-booklet Pieśni Polskie: Wielkopostna. Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej. Lublin 2005, s. 3-8.
 13. Polskie pieśni religijne w żywej tradycji (The Polish Religious Song in Living Tradition). W: CD-booklet Polskie pieśni religijne. Seria wydawnicza Polskiego Radia Muzyka Źródeł. J. Popis (red.). Warszawa 2006, s. 1-11.
 14. Ludowe śpiewy religijne w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. W: Przemiany w kulturze ludowej na Pomorzu Zachodnim po 1989 roku. Red. B. Matławski. Kamień Pomorski 2006, s. 41-49.
 15. Ludowa recepcja śpiewów Wielkiego Tygodnia. W: W kręgu wielkopostnej pobożności i bractw religijnych. Red. J. Bień. Lublin 2007, s. 156-165.
 16. Struktury tonalne Gorzkich żali i ich ludowa recepcja. W: Perły muzyki kościelnej: chorał gregoriański i Gorzkie żale. R. Tyrała (red.). Kraków 2007, s. 145-156.
 17. Diabolus in musica, czyli problemy z ideą porządku. W: „Homo meditans”. 29:2008, s. 119–127.
 18. Ludowe pieśni maryjne (Folk songs and hymns to Virgin Mary). W: CD-booklet Kapela Brodów. Warszawa 2008, s. 20–25.
 19. Koncepcja badań nad żywą tradycją polskich śpiewów religijnych w ujęciu Bolesława Bartkowskiego. „Additamenta Musicologica Lublinensia” 4:2008 z. 1, s. 11–18.
 20. Gregorian chant and folk culture in Poland. W: Traditional musical cultures in Central-Eastern Europe. Ecclesiastical and folk transmission. Red. P. Dahlig. Warszawa 2009, s. 243–256.
 21. Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji w Szczawnicy. Polish religious songs in the thriving Szczawnica tradition. W: Muzyczne odkrycia Szczawnica 1973. Szczawnicki Chór Kameralny. Szczawnica 2009, s. 6–16.
 22. Kazimierz Górski. Przyjaciel, Pedagog, Artysta. W: Profesor Kazimierz Górski we wspomnieniach. Lublin 2010, s. 25–30.
 23. Ludowa tradycja muzyczno-religijna i jej związki z liturgią. „Annales Lublinenses pro Musica Sacra”. 1:2010, s. 369–375.
 24. Posoborowa praktyka muzyczno – liturgiczna a ludowe tradycje muzyczne w Polsce. W: Artificium, ars, scientia. Księga jubileuszowa w 80 rocznicę urodzin ks. Profesora Jana Chwałka (Red. M. Szymanowicz). Lublin 2010, s. 645–651.


Kompozycje w wyborze:

 

- opracowania na chór:

 

 1. Już gościsz , Jezu; Padajcie ludy; Pan zstąpił z nieba; Cały świat niech śpiewa tę pieśń. „Muzyka w Liturgii” 3:1997 s. 8-11.
 2. O Boże, dzięki Ci składamy; Śpiewaj, śpiewaj sercem całym; Jeśli chcesz szukać Patrona; Książe niebieski; Oto jest kapłan wielki. „Muzyka w Liturgii” 4:1997 s. 6-12.
 3. W Betlejem sławnym; Cicha Noc; Betlejemskie pole śpi; Śliczna Panienka Jezusa zrodziła; Mizerna Cicha; Dziecina mała; Przedwieczny Bóg; My też pastuszkowie. „Muzyka w Liturgii” 5:1997 s. 19-29.
 4. Panie Stwórco nieba, ziemi. „Muzyka w Liturgii” 6:1998 s. 18-20.
 5. Cicho wszędzie, śpi świat cały; My też pastuszkowie; Nie masz-ci, nie masz nad tę gwiazdeczkę. „Muzyka w Liturgii” 11:2007 z.45 s. 24-27.
 6. Skądże Jezu miły; Wiatr w przelocie. „Muzyka w Liturgii” 22:2002 s.16-19.
 7. Każda żyjąca dusza; Pobłogosław lud Twój, Panie. „Muzyka w Liturgii” 23:2002 s.9; 14.
 8. Odszedł Pasterz od nas. „Muzyka w Liturgii” 25:2002 s.20-21.
 9. Idźmy tulmy się jak dziatki; Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico. „Muzyka w Liturgii” 30:2004 s.4; 10.

 

- opracowania na organy:

 

 1. Ecce panis angelorum; Rex Christe; O zbawcza Hostio; Na kolanach i w pokorze; Wieków Stwórco uwielbiony. „Muzyka w Liturgii” 3:1997 s.3-7.
 2. Nowenna do Bożego Narodzenia. „Muzyka w Liturgii” 5:1997 s. 3-8.
 3. Salve mater. „Muzyka w Liturgii” 6:1998 s.3-4.
 4. Wołam do Ciebie, Panie; Usłysz, Panie, moje słowa. „Muzyka w Liturgii” 22:2002 s.10-11.
Bibliografia prac Antoniego Zoły na podstawie:
Dr hab. Antoni Zoła, Prof. KUL. Dostęp: https://www.kul.pl/files/324/bibliografia/zol_a.pdf [2015-04-29]; Antoni Zoła. Dostęp: http://polmic.pl/index.php?option=com_mwosoby&id=1211&view=czlowiek&lang=pl [2015-04-29]; Dr hab. Antoni Zoła, Prof. KUL. Dostęp: antoni-zola-publikacje-naukowe,art_26875.html [2015-04-29] .

 

góra strony

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2015, godz. 13:35 - Artur Podsiadły