Wiesław Lipiec: Roztocze

(fotografie)

 
 Wiesław Lipiec: Roztocze  Wystawa fotogramów w BU KUL, XII'2006
 
 Wiesław Lipiec: Roztocze  Wystawa fotogramów w BU KUL, XII'2006   Wiesław Lipiec: Roztocze  Wystawa fotogramów w BU KUL, XII'2006
 
 Wiesław Lipiec: Roztocze  Wystawa fotogramów w BU KUL, XII'2006   Wiesław Lipiec: Roztocze  Wystawa fotogramów w BU KUL, XII'2006
 
 Wiesław Lipiec: Roztocze  Wystawa fotogramów w BU KUL, XII'2006   Wiesław Lipiec: Roztocze  Wystawa fotogramów w BU KUL, XII'2006

Wiesław Lipiec
 Wiesław Lipiec, fotografik  Fot. www.roztocze.net     Wiesław Lipiec miejscem urodzenia, długoletnią pracą i miejscem zamieszkania związany z jest Roztoczem. W roku 1973 ukończył studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Od 1977 roku (przez 17 lat) był zatrudniony w Roztoczańskim Parku Narodowym jako pracownik naukowy parku. Fotografią zainteresował się już za młodych lat, lecz poważnie zajął się nią podczas pracy w RPN. Stała się ona nie tylko podstawowym narzędziem pracy zawodowej (dokumentowanie krajobrazów, lasu, zjawisk i elementów przyrody), ale także źródłem wielu estetycznych przeżyć. W 1986 roku zdobył Grand Prix oraz dyplom za twórczość artystyczną na XVII Biennale Fotografii Przyrodniczej Krajów Socjalistycznych w Poznaniu. W roku 1991 ukazał się pierwszy album autorski Wiesława Lipca pod tytułem: "Roztoczański Park Narodowy".

  Od 1995 roku Lipiec zajął się wyłącznie fotografią i działalnością wydawniczą. Współpracuje z czołowymi wydawnictwami w kraju oraz kilkoma zagranicznymi. Publikował między innymi w czasopismach "Echa Leśne", "Parki Narodowe", "Głos Lasu", "Zwierzaki", "Kwietnik", "Ogrody", "Łowiec Polski", "Voyage", "National Geographic Polska", "Newsweek", "Podróże"... (w sumie ponad 50 periodyków sięgnęło po jego fotografie!).

  W swym dorobku ma kilkanaście albumów autorskich (między innymi "Roztoczański Park Narodowy", "Roztocze", "Zamość", "Katedra w Zamościu", "Kolegiata w Opatowie"), ma także udział w wielu albumach zbiorowych (między innymi "Polskie Parki Narodowe", "Między Wisłą a Bugiem", "Mistrzowie Polskiego Pejzażu"). Piękno polskich krajobrazów i przyrody pokazywał nie tylko w kraju, ale i za granicą (wystawy indywidualne w Niemczech i Szwecji; w sumie około 20 wystaw autorskich, oraz udział w wielu wystawach zbiorowych). Ponadto jego zdjęcia można znaleźć w licznych książkach, kalendarzach, folderach, na pocztówkach... Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje las.

  Wiesław Lipiec jest prezesem Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP - który to związek współzakładał). Jest laureatem I nagrody w prestiżowym konkursie im. Adama Loreta (za ukazanie piękna polskich lasów w fotografii artystycznej). Prowadzi także (od 2000 roku) własne wydawnictwo. Mieszka w Zwierzyńcu.

  Fotografował w Europie, Skandynawii, nawet w Australii - ale najchętniej wraca do pejzażu i przyrody rodzimego Roztocza. Zdjęcia tutaj wykonane ceni najwyżej i dają mu one najwięcej satysfakcji. Wiesław Lipiec: witryna autorska

 Kilka galerii Wiesława Lipca w witrynie ZPFP
Ekspozycja: 11 grudnia 2006 r. - 8 stycznia 2007 r.

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2008, godz. 20:39 - Jan Wasilewski