Barbara Cech:

"Jedno w drugim" (luksografia)


Luksografia (łc. lux ‘światło’ + gr. gráphein ‘pisać’) technologia otrzymywania fotogramów przez bezpośrednie naświetlanie materiałów światłoczułych, na które nakładane są przedmioty

półprzezroczyste lub niewielkie nieprzezroczyste; także taki fotogram.

 
 Barbara Cech: luksografia  wystawa w BU KUL, 2005   Barbara Cech: luksografia  wystawa w BU KUL, 2005
 
 Barbara Cech: luksografia  wystawa w BU KUL, 2005   Barbara Cech: luksografia  wystawa w BU KUL, 2005
 
 Barbara Cech: luksografia  wystawa w BU KUL, 2005   Barbara Cech: luksografia  wystawa w BU KUL, 2005
 
 Barbara Cech: luksografia  wystawa w BU KUL, 2005   Barbara Cech: luksografia  wystawa w BU KUL, 2005

Ekspozycja: jesień 2005 r.

 


Barbara Cech
Urodziła się w Komarowie w 1970 roku.
Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.
Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS
(dyplom w pracowni grafiki u prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej
w roku 1995).
Zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem.
Od 2001 roku pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.


1992 - Wystawa zbiorowa w Państwowym Muzeum na Majdanku
          pt.: "Przeciw wojnie"
1994 - Galeria Biała "Natura" - wystawa zbiorowa studentów
          Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS.
1995 - Wystawa zbiorowa na Zamku – "Grafika roku '95" –
          Nagroda specjalna Prorektora UMCS za debiut.
1996 - I Międzynarodowe Biennale Litografii Krajów Nadbałtyckich –
          Nidzica '96 – wystawa zbiorowa
1996 - Galeria im. Bogusława Słomki – Galeria I KUL –
          wystawa zbiorowa wykładowców i absolwentów IWA
2001 - Biblioteka Uniwersytecka KUL - wystawa indywidualna
          "Impresje" (akwarela, pastel i piórko na kartonie)
2005 - Biblioteka Uniwersytecka KUL - wystawa indywidualna
         "Jedno w drugim" (luksografia)
  Barbara Cech, 2005

Zobacz wcześniejsze prace tej Autorki  (2001)  na naszych stronach
 
Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2008, godz. 09:37 - Jan Wasilewski