Marcin Rugała: Obrazy mojego Boga


(fotografie)

 
  Marcin Rugała  Obrazy mojego Boga  fotografie, 2005     Marcin Rugała  Obrazy mojego Boga  fotografie, 2005      Marcin Rugała  Obrazy mojego Boga  fotografie, 2005
 
   Marcin Rugała  Obrazy mojego Boga  fotografie, 2005      Marcin Rugała  Obrazy mojego Boga  fotografie, 2005      Marcin Rugała  Obrazy mojego Boga  fotografie, 2005

 


Marcin Rugała
Marcin Rugała urodził się 17 czerwca 1982 roku w Bychawie.
Jest studentem Prywatnego Plastycznego Policealnego Studium Zawodowego w Lublinie
(specjalizacja – fotografia).

"Bóg (...) nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką, (...) nie powinniśmy sądzić,
że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka"
(Por. Dz 17,24.29).
Jeśli nawet wewnętrzna prawda rzeczy pozostaje zawsze "poza granicą" ludzkiej zdolności rozumienia,
o ileż bardziej dotyczy to Boga, ukrytego w swej niezgłębionej tajemnicy!"


Jan Paweł II, "List do artystów"


Ekspozycja: maj 2005 r.
 
Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2008, godz. 16:53 - Jan Wasilewski