René Hugo Arceo
René Hugo Arceo:
'Nowe Ekspresje - Antyczne Korzenie'
[ english version ]

  René Hugo Arceo urodził się i dorastał w stanie Michoacan w Meksyku. Jako dziewiętnastolatek przedostał się do USA w 1979 roku i rozpoczął studia artystyczne w prestiżowym Instytucie Sztuki (School of the Art Institute) w Chicago. Był współtwórcą alternatywnych projektów artystycznych (Galeria Ink Works, 1984 - 1987) oraz wspólnoty grafików (Taller Mexicano de Grabado, 1990 - 1995). Jest członkiem kilku stowarzyszeń artystycznych: Taller Grafica Galigo, Expressions Graphics, Chicago Artists Coalition i The Federation of Michoacan Artists in USA. Mieszka i tworzy w Chicago, pracuje jako Visual Arts Coordinator w Bureau of Cultural Arts (Chicago Public Schools). Jego ulubioną techniką jest linoryt, kolorowany akwarelą, ale uprawia również drzeworyt i inne techniki druku artystycznego; stosuje też rysunek (tuszem i kredkami), tworzy akwarele i obrazy malowane akrylem.

 René Hugo Arceo, grafika  BU KUL, jesień 2004
 
  Na twórczość artystyczna René Hugo Arceo wpływ miały społeczne tradycje meksykańskiej grafiki, a szczególnie prace takich artystów jak Alfredo Zalce czy Leopoldo Mendez. Wpływ na jego sztukę miały również ważne ruchy społeczne i artystyczne w latach '30. i '40. XX w. w Meksyku, w czasie których wykreowano modernistyczny nurt sztuki meksykańskiej, będący w dialogu z europejskimi tradycjami.

  Podczas gdy twórczość wielkich meksykańskich malarzy takich jak Siąueiros czy Orozco ma tematykę społeczno-polityczna, René bardziej oscyluje w kierunku Rufino Tamayo i José Luis Cuevas z ich nurtem opozycyjnym "La Contracorriente" (lata '50. i '60. XX w.) odrzucającym polityczne zaangażowanie sztuki. Tak jak oni, skupia się on na jednostce, która musi sprostać politycznym, historycznym i kulturalnym przemianom i odnaleźć swoje indiańskie korzenie w nowej rzeczywistości metysa w Ameryce Północnej.

  W kulturze i historii Meksyku istnieje odwieczny dualizm. Ten dualizm można było już zobaczyć w Wielkiej Świątyni (Templo Mayor) w stolicy państwa Azteków gdzie istniały dwie kaplice poświecone dwóm głównym bogom (płodności i wojny). Współcześnie w Ameryce rozwijający się modernizm wyraźnie zaznacza swój dualizm. Z jednej strony nacjonalizm, polityczne tematy, tendencje regionalne i prace zbiorowe, z drugiej strony internacjonalizm, osobiste przemyślenia, tendencje kosmopolityczne i indywidualne eksperymenty.

  Współczesna sztuka Meksyku i sztuka Chicanos w USA (ruch społeczno - polityczno - artystyczny Amerykanów pochodzenia meksykańskiego) boryka się z napięciami pomiędzy pojęciem własnej ziemi a przesiedlenia, dychotomii pomiędzy wiarą i wizją wieczności odnalezionej w ziemi a codzienności w dużym urbanistycznym centrum i kulturze masowej. Jak wielu innych w meksykańskiej diasporze, Arceo usiłuje znaleźć pojednanie i rozwiązanie tej polemiki.

 René Hugo Arceo, malarstwo  BU KUL, jesień 2004   René Hugo Arceo, malarstwo  BU KUL, jesień 2004

  Dwa nurty meksykańskiego malarstwa można odnaleźć w pracach René Arceo. Jedna tendencja, ujawniona poprzez jego obrazy masek, duchów, pomieszania linii i kolorów jest wyraźnie osadzona w prekolumbijskiej wierze o magicznym życiu duchów. Mistyczne wierzenia Indian przetransformowane przez europejski katolicyzm dają unikalną wizję duszy obracającej się w świecie żywiołów, przeznaczenia i przypadkowych, iluzyjnych objawień. Druga tendencja to obrazy rolników, kobiet i naturalistyczne sceny robotników i reformatorów społecznych. Łączące obie tradycje są obrazy "calaveras" - kościotrupów (częste postacie w sztuce meksykańskiej, będące wyrazem braku obawy przed śmiercią, humorystycznym podejściem do śmierci) oraz borykanie się z samorealizacją. Wiele jego grafik ma postać sztuki folklorystycznej połączonej z nowoczesnymi wpływami kubizmu i ekspresjonizmu abstrakcyjnego.
 
 René Hugo Arceo, grafika  BU KUL, jesień 2004   René Hugo Arceo, grafika  BU KUL, jesień 2004
 
  Wystawa w Polsce ('Nowe Ekspresje - Antyczne Korzenie', 2002) była kolekcją różnych prac w różnych formach artystycznych. Kolekcja zawiera grafiki (linoryty, drzeworyty, ksylografie, serigrafie), kolaże, akwarele i malarstwo akrylem. Obrazy przedstawiają kombinacje spontanicznych abstrakcji i metaforycznych fantazji. Stylizowane figury podkreślają formę i kolor. Spontanicznie stworzone linie, kolory i formy ewoluują w dynamiczną narrację pełną rytmu i ruchu. Te personalne obrazy to połączenie dużych graficznych umiejętności z celną kompozycją figur w ich magicznej przestrzeni. Dzieła inspirowane były poprzez świadome i podświadome doświadczenia. To unikalne ekspresje mistycznej narracji i pełne znaczeń abstrakcje, które odnoszą się duchowo do ziemskiego padołu i zaświatów. Obrazy René Arceo zaświadczają, że dwa wyraźne tematy przenikają jego twórczość, tak samo jak w tradycji malarstwa meksykańskiego. Odmienny styl wyrażania tego samego punktu widzenia czyni jednak jego prace oryginalnymi. Próby uchwycenia dwudzielności instynktu i realizmu obejmujące mistykę i codzienność, cierpienie tu i teraz, przy widzeniu świata jako refleksji czegoś nadzwyczajnego to jego batalia. Dychotomia kultury Meksyku rozwiązuje się w życiu i wierze tego narodu, a ujawnia się ona w twórczości takich artystów jak René Hugo Arceo. Przedstawia on i opisuje, na swój indywidualny sposób, zbieżność mistyki i realizmu.

  René Hugo Arceo, grafika  BU KUL, jesień 2004
José Agustin Andreu
profesor Instytutu Sztuki w Chicago
czerwiec 2002
(Przekład: Beata Ewa Marek)

René Hugo Arceo uczestniczył
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych
w Stanach Zjednoczonych, Meksyku,
Kanadzie, Nikaragui i Hiszpanii.
 
Wystawy indywidualne:

2002 - 'New Expressions - Ancient Roots' - Akademickie Centrum Kultury 'Chatka Żaka', Lublin, Polska
          'New Expressions - Ancient Roots' - Galeria Biura Wystaw Artystycznych, Zamość, Polska
          'Energia Unilateral', Jumping Bean Cafe, Pilsen, Chicago, USA
          "Prints and Paintings' - Ronald L. Barr Art Gallery Fall Calendar, Indiana University Southeast,
          New Albany, Indiana
2001 - 'Hilos del Espiritu', Expressions Graphics, Oak Park, Illinois, USA
          'René Arceo: Retrospectiva', La Llorona Art Gallery, Chicago, USA
1999 - 'Parangaricutirimicuaro Y2K', Jumping Bean Cafe, Pilsen, Chicago, USA
1995 - 'René Arceo: Recent Works', Randall Shapiro Gallery, Oak Park, USA
1992 - 'Obra Reciente', Palacio de Cultura, Tlaxcala, Meksyk
1991 - 'Obra Reciente: Dibujos y Grabados', Museo de Arte Contemporaneo, Morelia, Meksyk,
          Museo J. Gpe, Posada, Aguascalientes, Meksyk
1990 - 'Obra Reciente: Dibujosy Grabados', Museo de Arte Francisco Goitia in Zacatecas
          i Galeria Gabriel Flores, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Meksyk
          'René Arceo: Graphic Works', El Rebozo, Oak Park, Illinois, USA
          'Recent Works', North Lakeside Cultural Center, Chicago, USA
1989 - 'Obra Grafica', Taller Julio Ruelas w Zacatecas i Museo Nacional de la Mascara
          w San Luis Potosi, Meksyk
1988 - 'Recent Prints and Drawings', El Rebozo, Oak Park, Illinois, USA
1986 - Galeria Ink Works, Pilsen, Chicago, USA
          Lawndale Bank, Little Village, Chicago, USA
1985 - Malcolm-X College, Chicago, USA

Nagrody i wyróżnienia:

2002 - Governor's International Arts Exchange Program, Illinois Arts Council, Chicago, USA
1994 - Acquisition Prize (nagroda w postaci zakupu prac)
          w konkursie '60 Square Inch National Exhibition', Purdue University, Lafayette, Indiana, USA
1993 - Regional Artists' Projects Grant - Randolph Street Gallery, Chicago, USA
1991 - Pierwsze miejsce i nagroda w postaci zakupu prac (Acquisition Prize)
          "A Salute to Cultural Diversity", Norstrom, Oakbrook, Illinois, USA
1990 - Grant 'Chicago Artists Abroad' w postaci sfinansowania wystawy w Meksyku
          - od fundacji The Paul and Gabriella Rosenbaum Foundation, Chicago, USA
1989 - Chicago Artists Assistance Grant - Department of Cultural Affairs, Chicago, USA
1988 - Wyróżnienie honorowe (Honorable Mention) - Latino Arts Festival, MSI, Chicago, USA
1987 - CAAP (Collegiate Assessment of Academic Proficiency) Grant, Department of Cultural Affairs,
          Chicago, USA

Zbiory i kolekcje:

Wybrane publiczne i prywatne kolekcje, w których znajdują się prace René Arceo:
w USA - Illinois State Museum, Springfield, Illinois; Laumeier Sculpture Park, Saint Louis, Missouri; Purdue University Galleries, Lafayette, Indiana; Western Illinois University, Macomb, Illinois; Greater Lafayette Museum of Art, Lafayette, Indiana; Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan; Mexican Fine Arts Center Museum, Chicago, Illinois;
w Meksyku - Museo Nacional de la Estampa, Mexico City; Universidad Autonoma de Tlaxcala, Mexico; Museo de Arte Contemporaneo Alfredo Zalce, Morelia, Mexico.


 
 René Hugo Arceo, Chicago, 2003  komponowanie wystawy w galerii
René Hugo Arceo, Chicago, 2003:
komponowanie wystawy

  René Hugo Arceo, Chicago, 2003  w pracowni malarza i grafika
René Hugo Arceo, Chicago, 2003:
w pracowni malarza
  René Hugo Arceo, Chicago, 2003  prasa graficzna; nakładanie farby
René Hugo Arceo, Chicago, 2003:
przy prasie graficznej

Więcej o artyście, Jego inne prace oraz prezentacje - w autorskiej witrynie www.arceoart.us

 

 René Hugo Arceo

'New Expressions - Ancient Roots'
Arceo in Poland


  René Arceo's work has been influenced by an awareness of the populist traditions of Mexican printmaking and by his regard for the work of Mexican artists such as Alfredo Zalce and Leopoldo Mendez. It recalls important artistic movements of the 1930's and 1940's and the uniąueness of the modernist movement in Mexico and its dialogue with European traditions. While references to the Mexican muralist movement are typical, specially Siąueiros and Orozco, René's rejection of political dogma in his work recalls the countermovement, "La Contracorriente", of Rufino Tamayo and Jose Luis Cuevas in the 1950's and 1960's. Like them he uses the personal to confront the political, historical and cultural and to illuminate his indigenous roots and mestizo reality.

  There has always been an inherent dualism in Mexican cultural history. This dualism can be traced to indigenous cosmological ideas as seen in the Templo Mayor in the Aztec capital with its dual shrines. More recently, however, the development of Modernism in the 20th Century brought about a reflexive dichotomy in the Mexican modernist movement. On the one hand you have nationalism, political content, regional tendencies and collective works, on the other you have internationalism, personal expression, cosmopolitan tendencies and individual experimentation. Much contemporary Mexican and Chicano art has dealt with this tension between place and displacement, a dichotomy between the faith and vision of eternity found in the land and the spectacle of the instant found in the city and mass culture. As with many participants in the Mexican Diaspora, René Arceo's work can be seen as an attempt to reconcile this polemic.

  Two distinct veins of the Mexican pictorial tradition can be seen in René's work. One tendency, revealed through images of masks, spirits, and swirling currents of color, is deeply rooted in a pre-Columbian belief of the soul's magical existence. An indigenous faith in the mystical that transformed European Catholicism into an uniquely Mexican vision of the soul in a fantastic world of forces, destinies, and illusionary appearances. The other tendency is indicated by the images of peasants, women and the populist political imagery of workers and social reformers. Interweaving both traditions are the images of "calaveras" and a struggle with personal self-realization. Many prints have the look of folk art combined with the modernist influences of Cubism and Abstract Expressionism.

  This exhibition was a collection of images in a variety of media. Works are executed in xylography, linocut, woodcut, and serigraphy as well as in mixed-media collage, watercolors and acrylics. The pictures; present a combination of gestural abstraction and figurative fantasy. They have a stylized figuration emphasizing pattern and color. The forms are created spontaneously with structures of marks, colors and patterns evolving into dynamic narratives full of rhythm and movement. These personal images emphasize graphic qualities and the interaction of the figure with its magical space. The working process is compelled by conscious and subconscious experiences. It is a unique expression of mystical narrative and gestural abstraction that relates the spiritual to the earth and to the transcendental. These images attest that the two distinct themes permeating Rene's art and Mexican pictorial tradition are but different expressions of a consistent viewpoint, a dichotomy of instinct and realism encompassing the mystical and the mundane, of suffering the here and now yet seeing the world as a reflection of the extraordinary. A dichotomy in Mexican culture resolved in the lives and faith of its people and revealed and bearing fruit in the work of artists such as René Arceo. He has depicted, in his own personal manner, the convergence of the mystical and the real.


José Agustin Andreu, Associate Professor
School of the Art Institute of Chicago
June 2002

 


Ekspozycja: październik / listopad 2004 r.
Exposition: October / November 2004
Redakcja i opracowanie www - Jan Krzysztof Wasilewski
Wording, Layout and Coding by Jan Krzysztof Wasilewski
Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2008, godz. 17:47 - Jan Wasilewski