Zesłanie Ducha Świętego

  Missale Romanum, Wenecja 1586

Ilustracje z XV i XVI w., ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL


 Postylle Katholiczney  
 Biblia to jest Księgi  Postylle Katholiczney  Katechism albo Nauka
 Missale Cracoviense  Postylle Katholiczney  Postille Mnieyszey
 Postille albo wyklady  Chronica mundi Zesłanie
Ducha Świętego
przedstawione
w ilustracjach
z piętnastowiecznych
i szesnastowiecznych ksiąg
ze zbiorów BU KUL

Ekspozycja: maj

czerwiec 2002 r.

 


Powyższe ilustracje zostały zaczerpnięte z następujących starodruków ze zbiorów BU KUL
(opisy są przy ich powiększeniach w osobnych okienkach):

Biblia to jest Księgi Starego y Nowego Zakonu, Kraków 1561 (u góry z lewej);

Katechism albo Nauka Wiary i Pobożności, Kraków 1568 (u góry z prawej);

Postylle Katholiczney na Niedziele, Kraków 1584 (trzy ilustracje w centrum od góry);

Missale Cracoviense, Kraków 1509 (z lewej w środku);

Postille Mnieyszey [część pierwsza], Poznań 1589 (z prawej w środku);

Postille albo wyklady Swientych... Kraków 1581 (z lewej u dołu);

Chronica mundi, Norymberga 1493 (w środku u dołu);
 
Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2008, godz. 09:55 - Jan Wasilewski