Zmartwychwstał Pan! Alleluja!


Zmartwychwstanie Pańskie przedstawione w grafikach i wyciskach radełkowych
na oprawach z szesnastowiecznych ksiąg ze zbiorów BU KUL

 

 Zmartwychwstanie Pańskie  - ilustracje z XVI w.  (ze zbiorów BU KUL) Zmartwychwstanie Pańskie  - ilustracje z XVI w.  (ze zbiorów BU KUL) Zmartwychwstanie Pańskie  - ilustracje z XVI w.  (ze zbiorów BU KUL) Zmartwychwstanie Pańskie  - ilustracje z XVI w.  (ze zbiorów BU KUL)
 
 Zmartwychwstanie Pańskie - przedstawienia z XVI w. na oprawach starodruków (ze zbiorów BU KUL)   Zmartwychwstanie Pańskie - ilustracje z XVI w. na oprawach starodruków (ze zbiorów BU KUL) Zmartwychwstanie Pańskie - ilustracje z XVI w. na oprawach starodruków (ze zbiorów BU KUL)   Zmartwychwstanie Pańskie - przedstawienia z XVI w. na oprawach starodruków (ze zbiorów BU KUL)
 
 Zmartwychwstanie Pańskie - ilustracje z XVI w. na oprawach starodruków (ze zbiorów BU KUL) Zmartwychwstanie Pańskie - ilustracje z XVI w. na oprawach starodruków (ze zbiorów BU KUL) Zmartwychwstanie Pańskie - ilustracje z XVI w. na oprawach starodruków (ze zbiorów BU KUL) Zmartwychwstanie Pańskie - ilustracje z XVI w. na oprawach starodruków (ze zbiorów BU KUL)
 
 Zmartwychwstanie Pańskie - ilustracje z XVI w. na oprawach starodruków (ze zbiorów BU KUL)   Zmartwychwstanie Pańskie - ilustracje z XVI w. na oprawach starodruków (ze zbiorów BU KUL)

 Powyższe ilustracje zostały zaczerpnięte z następujących starodruków ze zbiorów BU KUL:
(opisy są przy ich powiększeniach w osobnych okienkach)

Missale Cracoviense, Kraków 1509 (1 ilustracja)

Missale, Basilea, 1519 (1 ilustracja)

Biblia polska (znana także jako Brzeska albo radziwiłłowska), Brześć litewski 1563 (1 ilustracja)

Elogia, virorum bellica virtute illustrium, Basilea, 1575 (oprawa - 1 ilustracja)

Biblia to jest księgi Starego i Nowego Zakonu, Kraków 1577 (3 ilustracje)

Postilla albo wykłady Świętych Ewangelii od Wielkiejnocy do Adwentu
cz. wtora przez ks. Marcina Białobrzeskiego, Kraków 1581 (3 ilustracje)

Postilla das ist Auslegung der Evangelien von der fürnemesten Festen durchs ganze Jahr,
gestellet durch Andrea Celichum, Wittenberg 1587 (3 ilustracje)

De origine et rebus qestis polonorum libri, Martini Cromer, Basilea 1588 (oprawa - 1 ilustracja)Ekspozycja: kwiecień 2002 r.
Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2008, godz. 09:56 - Jan Wasilewski