"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Marian Kamil Dziewanowski

(1913-2005)

Marian Kamil Dziewanowski - sylwetka
Marian Kamil Dziewanowski - publikacje

 

  Marian Kamil Dziewanowski należy do tych autorów, których prace są szeroko znane poza granicami kraju, lecz dopiero ostatnio pojawiają się w Polsce. Był profesorem trzech uczelni amerykańskich: Boston College, Uniwersytetu Harwarda i Uniwersytetu stanu Wisconsin w Milwaukee. Napisał jako uznany historyk szereg interesujących prac. Wśród nich są: "A History of Soviet Russia" ("Historia Rosji sowieckiej" - która doczekała się sześciu wydań, w tym w Chinach, gdzie służy jako podręcznik na chińskich wyższych uczelniach, niestety nie wydana nigdy w Polsce), "Poland in the 20th Century", "War at Any Price. World War II in Europe 1939-1945" (trzy wydania - po francusku, angielski i węgiersku), "Alexander I: Russia Mysterious Tsar" (także po polsku: "Aleksander I: Car Rosji Król Polski"). W katalogu Biblioteki Kongresu USA w roku 2005 można było znaleźć  19 tytułów Jego autorstwa. W roku 1994 wydawnictwo 'Adam Marszałek' z Torunia opublikowało Jego wspomnienia pt. "Jedno życie to za mało. Kartki z pamiętnika niepoprawnego optymisty".

 

 Marian Kamil Dziewanowski - publikacje

Marian Kamil Dziewanowski:
Lord Wellington,
pogromca Napoleona.
Wydawnictwo Atla 2
Wrocław 1997
ISBN: 83-86882-70-0
  Marian Kamil Dziewanowski - publikacje

Marian Kamil Dziewanowski:
Alexander I -
Russia's Mysterious Tsar.
Hippocrene Books,
New York 1990
ISBN: 0-87052-898-X
  Marian Kamil Dziewanowski - publikacje

Marian Kamil Dziewanowski:
Aleksander I -
car Rosji, król Polski.
Wydawnictwo Atla 2
Wrocław 2000
ISBN: 83-86882-23-9

 

 Marian Kamil Dziewanowski - publikacje

Marian Kamil Dziewanowski:
Joseph Pilsudski:
a European federalist,
1918-1922,
Hoover Institution Press,
Stanford, California, 1969
ISBN: 8179-1791-8
  Marian Kamil Dziewanowski - publikacje

Marian Kamil Dziewanowski:
Nie jesteśmy sami.
O krajach i narodach Międzymorza.
Biblioteka Polska
w Wielkiej Brytanii,
Londyn 1947
  Marian Kamil Dziewanowski - publikacje

Marian Kamil Dziewanowski:
Książę wielkich nadziei:
biografia księcia
Adama Jerzego Czartoryskiego.
Wydawnictwo Atla 2
Wrocław 1998
ISBN: 83-86882-95-6

 

 Marian Kamil Dziewanowski  publikacje

Marian Kamil Dziewanowski:
Poland in the twentieth century
Columbia University Press,
New York 1977
ISBN: 0-231-03577-2

  Marian Kamil Dziewanowski  publikacje

Marian Kamil Dziewanowski:
The Communist Party of Poland:
an outline of history
Harvard University Press,
Cambridge, Mass.,1959 (1976)
ISBN: 0-674-15055-4
  Marian Kamil Dziewanowski  publikacje

Marian Kamil Dziewanowski,
(editor): Poland to-day
as seen by foreign observers,
The Polish freedom movement,
"Independence and Democracy"
London 1946

 

 Marian Kamil Dziewanowski - publikacje

Marian Kamil Dziewanowski:
A history of Soviet Russia
and its aftermath,
Prentice-Hall, (wyd. 5 od 1979)
Upper Saddle River, N.J., 1997
ISBN: 0-13-392159-X

 

 Marian Kamil Dziewanowski - publikacje

Marian Kamil Dziewanowski:
Russia in the twentieth century
(6th ed.), Prentice Hall,
Upper Saddle River, N.J. 2003
ISBN: 0-13-097852-3

 

 Marian Kamil Dziewanowski - publikacje

Marian Kamil Dziewanowski:
War at any price.
World War II in Europe,
1939-1945,
Prentice-Hall, Englewood Cliffs,
N.J. 1987, 1991
ISBN: 0-13-944331-2

 

 Marian Kamil Dziewanowski - publikacje

Marian Kamil Dziewanowski:
Poland, 1950-1954.
"New Course" or "New Look".
Reprinted for private circulation
from Journal
of Central European Affairs,
Vol. XV, 1956
  Marian Kamil Dziewanowski - publikacje

Marian Kamil Dziewanowski:
Pilsudski's federal policy,
1919-1921. Reprinted
for private circulation
from Journal
of Central European Affairs,
Vol. 10, 1950
  Marian Kamil Dziewanowski - publikacje

Marian Kamil Dziewanowski:
The Revolution od 1904-1905
and the Marxist movement
of Poland.
Reprinted for private circulation
from Journal
of Central European Affairs,
Vol. 12, 1952

 

 

Inne publikacje tegoż autora:

 Marian Kamil Dziewanowski - publikacje  
Marian Kamil Dziewanowski: Śląsk Opolski.
       Biblioteka Orła Białego, Roma 1945 (obok)

Vienna appeasement, The Library of Fighting Poland,
       London, 1945

The Russian revolution; an anthology,
       edited by M. K. Dziewanowski, Crowell, New York 1970

Napoleon Bonaparte: kochanek, polityk, mistrz propagandy,
       Wyd. Atla 2, Wrocław 1998, ISBN: 83-86882-41-7

 Marian Kamil Dziewanowski, publikacje

 

 

 Marian Kamil Dziewanowski - publikacje   Marian Kamil Dziewanowski: Jedno życie to za mało.
Kartki z pamiętnika niepoprawnego optymisty.
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1994

[Od Wydawcy]: Książka zawiera 22 pięknie napisane rozdziały.
Jest w niej i historia, i polityka, i poezja, i wojna, i wojsko i filozofia
życia. Autor spotkał w życiu wielu sławnych ludzi, w tym także
Papieża Jana Pawła II. Pamiętnik jest napisany frapująco - każdy
czytelnik znajdzie tu wiele dla siebie. Wojskowi - znajdą dzieje
kawalerzystów armii polskiej i oficera Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie. Historyk - pozna problematykę dziejów Polski XX w.
Dziennikarz - doświadczenia z pracy na ważnych posterunkach
prasowych i radiowych w Niemczech, Anglii i USA. Pracownik
szkół wyższych - relacje z pracy pedagogicznej w renomowanych
wyższych uczelniach wielu krajów. Ludzie związani z Ukrainą
przeczytają wspomnienia uczestnika wielu wydarzeń historycznych
z okresu I wojny światowej i kilku lat po niej.

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2008, godz. 03:33 - Jan Wasilewski