"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

O. Augustyn Jankowski OSB

(1916 - 2005)

O. Augustyn Jankowski OSB - sylwetka
O. Augustyn Jankowski OSB - publikacje

 

Na uczczenie
Tysiąclecia Chrztu Polski

Opactwo Tynieckie
w dziewięćsetną rocznicę
fundacji i dwudziestą piątą
rocznicę wskrzeszenia.
Wydawnictwo PALLOTINUM,
Wydanie I, Poznań 1965

Tynieckie
Kolegium Redakcyjne
:
o. Augustyn Jankowski OSB
(red. naczelny i naukowy)
o. Józef Hajduga OSB
o. Leon Knabit OSB
o. Franciszek Małaczyński OSB
br. Karol Meissner OSB
o. Dominik Michałowski OSB
br. Ludwik Maria Mycielski OSB
o. Piotr Rostworowski OSB
o. Bernard Turowicz OSB
o. Feliks Zieliński OSB
o. Andrzej Zoń OSB
   Biblia Tysiąclecia, wyd. I, Pallotinum, Poznań 1965   Biblia Tysiąclecia.
Zespół Rewizyjny
:
o. Achilles Bodzenta OCD
ks. Waclaw Markowski SAC
o. Faustyn Bogaczewicz
OFMConv
ks. Eugeniusz Sitarz CM
ks. Piotr Federkiewicz
ks. Jan Stępień
ks. Stefan Foks SDB
o. Michal Stolarczyk CP
Franciszek Jóźwiak
ks. Edward Szymanek TChr
ks. Józef Kudasiewicz
ks. Stanislaw Wludyga

Korekta literacka:
ks. Janusz Artur Ihnatowicz
Maria Morstin-Górska
Stanislaw Łoś
Jan Parandowski
Hanna Malewska
Jerzy Zawieyski

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich
Redakcja: ks. Kazimierz Dynarski SAC, Maria Przybył; Redakcja naukowa: o. Augustyn Jankowski OSB,
ks. Lech Stachowiak, bp Kazimierz Romaniuk, ks. Tomasz Hergesel, ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB.
Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo PALLOTTINUM, Poznań
ISBN: 83-7014-218-4
(więcej o różnych wydaniach Biblii Tysiąclecia na stronach Księgarni ABC PALLOTINUM)

 

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Zarys pneumatologii
Nowego Testamentu.
Polskie Towarzystwo Teologiczne,
Kraków 1982

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu
w przekł. z języków oryginalnych
(karta tytułowa). Wydanie I, Pallotinum, Poznań 1965

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

Apokalipsa świętego Jana.
Wstęp - przekł. z oryginału - komentarz (opracował o. A. Jankowski OSB)
Pallotinum, Poznań 1959


Listy więzienne świętego Pawła: do Filipian - do Kolosan, do Filemona, do Efezjan.
Wstęp, przekład z oryginału i komentarz - o. Augustyn Jankowski OSB. (PSNT VIII), Poznań 1962

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

(seria Attende Lectioni, XI);
O. Augustyn Jankowski OSB:
Biblijna teologia przymierza.
Księgarnia św. Jacka,
Katowice 1985
ISSN: 0239-6599

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Z rozważań nad nowym przymierzem
Artykuły i cykle przemówień.
Pallotinum,
Poznań 1958

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

(seria Attende Lectioni, VIII);
O. Augustyn Jankowski OSB:
Duch dokonawca.
Nowy Testament
o posłannictwie
eschatologicznym
Ducha Świętego.
Księgarnia św. Jacka,
Katowice 1983

 


Grzegorz Polak podaje takie zestawienie
ważnych publikacji o. Augustyna Jankowskiego
(w: Kto jest kim w Kościele.
Ekumeniczne 'who is who' chrześcijaństwa w Polsce.
Stan na dzień 15 lutego 1999 r.,
Katolicka Agencja Informacyjna, Warszawa 1999,
ISBN 83-911554-0-4):

Z rozważań nad Nowym Przymierzem, Poznań 1958;
Apokalipsa św. Jana, Poznań 1959;
Listy więzienne św. Pawła, Poznań 1962,
Królestwo Boże w przypowieściach, Poznań 1981,
II wyd. Niepokalanów 1992, III wyd. Kraków 1997;
Zarys pneumatologii Nowego Testamentu, Kraków 1982,
II wyd. 1983, III wyd. 1998;
Duch Dokonawca, Katowice 1983;
Biblijna teologia Przymierza, Katowice 1985;
Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987;
Dopowiedzenia chrystologii biblijne, Poznań 1987;
Kerygmat w Kościele Apostolskim, Częstochowa 1989.

Dziś wiadomo, że powstały kolejne, ważne publikacje...
   Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Kerygmat
w Kościele Apostolskim.
Nowotestamentowa teologia
głoszenia Słowa Bożego.
Częstochowskie Wydawnictwo
Diecezjalne 'Regina Poloniae',
Częstochowa 1989

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Biblijna teologia przymierza,
Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1997
ISBN: 83-85433-78-3

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Jam jest Alfa i Omega
(Ap 22,13).
Dopowiedzeń chrystologii
biblijnej.
wydanie drugie, rozszerzone
(trzy kursy wykładów Autora
w PAT). Kraków 2000, s. 290,
ISBN: 83-87525-70-7

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

Augustyn Jankowski OSB:
Królestwo Boże
w przypowieściach.
Wydanie IV,
przejrzane i uzupełnione.
Wydawnictwo Benedyktynów
Tyniec,
Kraków 2003
ISBN: 83-7354-057-1

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Rok liturgiczny w świetle Biblii,
Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1993
ISBN: 83-85433-03-9

[ Wydawnictwo Tyniec ]

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Trwajcie mocno w wierze
(1 Kor 16,13). Wołanie
Nowego Testamentu
o prawowierność.
Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec 1999, ss. 254
ISBN: 83-87525-32-4

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Królestwo Boże
w przypowieściach,
Niepokalanów 1992,
wyd. II popr.,
s. 240, Studium z zakresu
teologii biblijnej,
koncentrujące się na tej
części nauczania Chrystusa,
którą stanowią przypowieści

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB   Bp Kazimierz Romaniuk,
o. Augustyn Jankowski OSB,
ks. Lech Stachowiak:
Komentarz praktyczny
do Nowego Testamentu,
t. 1-2,
Redakcja: o. A. Jankowski OSB.
Wydanie II poprawione.
Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec,
 Kraków-Poznań 1999
   Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB
 
Tom 1 (s. 728, ISBN: 83-85433-99-6)
obejmuje komentarze do Ewangelii i Dziejów Apostolskich;
tom 2 (s. 686, ISBN: 83-87525-00-6)
obejmuje komentarze do pozostałych ksiąg Nowego Testamentu,
od 'Listu do Rzymian' poczynając

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O .Augustyn Jankowski OSB:
Aniołowie wobec Chrystusa.
Angelologia chrystocentryczna
Nowego Testamentu
Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec,
Kraków 2002, ss. 170,
ISBN: 83-7354-018-0

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Duch Święty w Nowym Testamencie, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec,
Kraków 1998, ss. 152
ISBN: 83-87525-04-9
Trzecie, poprawione wydanie
'Zarysu pneumatologii NT',
przedstawia biblijny wykład
działania Ducha Świętego

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Biblijna teologia czasu.
Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2001, ss. 44
ISBN: 83-87525-92-8
Różne aspekty
koncepcji czasu
w Starym i Nowym Testamencie

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Rozwój chrystologii
Nowego Testamentu
Seria 'Myśl teologiczna'.
Wydawnictwo WAM / Tyniec,
Kraków 2005
ISBN: 83-7318-471-6

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Bliżej Bogarodzicy.
Studia z mariologii biblijnej
(artykuły mariologiczne
z l. 1954-2002)
Seria 'Myśl teologiczna'.
Wydawnictwo WAM / Tyniec,
Kraków 2004
ISBN: 83-7318-217-9

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Duch Święty Dokonawcą Zbawienia. Nowy Testament
o posłannictwie
eschatologicznym
Ducha Świętego.
Seria 'Myśl teologiczna'.
Wydawnictwo WAM / Tyniec,
Kraków 2003, s. 174
ISBN: 83-7318-163-6

 

 

O. Augustyn Jankowski OSB: Przy stole słowa. Objaśnienia czytań mszalnych na niedziele i święta. T. 1-4.
Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1998-2000
Komentarz egzegetyczny do czytań mszalnych niedziel i świąt według schematu:
1. Krótkie wprowadzenie w główną treść liturgicznego święta
2. Zwięzłe, biblijne objaśnienia trzech czytań, wskazujące na treści objawione w perykopach
3. Syntetyczne podsumowanie teologii wszystkich trzech czytań
4. Propozycja zastosowania praktycznego poznanej prawdy
lub zestawienie przydatnego materiału poglądowego.

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

 

T. 1. Omówienie czytań
na niedziele i święta Adwentu
oraz Okresu
Bożego Narodzenia.
1998, s. 89
ISBN: 83-87525-11-1

T. 2. Objaśnienia czytań mszalnych o 'świętej wiośnie'
Kościoła i duszy,
o Wielkim Poście
i Okresie Wielkanocnym
czyli o Misterium Paschalnym
Męki i Zmartwychwstania
Pańskiego.
1999, s. 153
ISBN: 83-87525-23-5

T. 3. Komentarze
egzegetyczne do czytań
mszalnych pierwszej części
okresu zwykłego
(niedziele 2 - 17)
oraz uroczystości
Najświętszej Trójcy,
Ciała i Krwi Pańskiej
oraz Serca Pana Jezusa
(przypadających właśnie
w tym okresie zwykłym).
2000, s. 181
ISBN: 83-87525-40-5

T. 4. Niedziele okresu
zwykłego od 18 do 34,
czyli ostatniej niedzieli
roku liturgicznego
przeżywanej jako
Uroczystość Chrystusa Króla.
2000, ss. 227
ISBN: 83-87525-64-2
Także - omówienia tekstów czytań uroczystości
obowiązujących.
Przeważnie głoszone słowo
ma wówczas formę kazania
o treści obchodzone
tajemnicy lub o życiu Świętych.
Podane omówienia czytań
mszalnych pomagają
przygotować  homilię.
Można w niej ukazać,
jak w Świętych realizuje się
słowo Boże, jak jest ono
żywe. Czytania biblijne
przeważnie uwydatniają to,
co da się wziąć od każdego
ze Świętych i zastosować
w naszym życiu.

   Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB  Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Ciasna brama i wąska droga.
O współczesną odnowę
życia zakonnego.
Pallotinum,
Poznań-Warszawa 1984
ISBN: 83-7014-011-4

[ Wydawnictwo Pallotinum ]

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

Bp Kazimierz Romaniuk,
O. Augustyn Jankowski OSB: Kapłaństwo w Piśmie Świętym
Nowego Testamentu.
Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1994, s. 358,
ISBN: 83-85433-37-6

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB,
ks. K. Romaniuk:
Kapłaństwo w Piśmie Świętym
Nowego Testamentu
(seria Attende Lectioni, I)
Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej,
Nakładem Księgarni
św. Jacka, Katowice 1972

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

Mnich Benedyktyński:
Misterium życia
monastycznego.
(redaktor tomu -
o. A. Jankowski OSB)
Seria 'Z tradycji mniszej', t. 16.
Wydawnictwo Benedyktynów
Tyniec, Kraków 1996
ISSN: 0867-7050
ISBN: 83-85433-66-X

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Życie mnisze, T. 1-2
Wydawnictwo Benedyktynów
Tyniec, Kraków 1994
ISBN: 83-85433-27-9
Konferencje o fundamentach
życia monastycznego.
T. 1 akcentuje wymiar
indywidualny (osobistą
odpowiedź na dar powołania),
T. 2 ukazuje wspólnotę
mniszą jako całość.

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Życie mnisze.
Seria: 'Z tradycji mniszej', t. 6.
Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1994, s. 169,
ISSN: 0867-7050
ISBN: 83-85433-20-1
(Tytuł identyczny
z opublikowanymi
odrębnie dwoma tomami;
patrz z lewej)

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Dopowiedzenia
Chrystologii Biblijnej.
Księgarnia św. Wojciecha,
Poznań 1987
ISBN: 83-7015-076-4

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Eschatologia biblijna
Nowego Testamentu.
Polskie Towarzystwo
Teologiczne,
Kraków 1987
ISBN: 83-85017-21-6

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB: Porozmawiajmy o Apokalipsie
(1, 2),
seria 'Czytając Pismo Święte',
Wydawnictwo Benedyktynów
Tyniec, Kraków 2000
ISBN: 83-87525-65-0

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Dwadzieścia dialogów Jezusa,
Najważniejsze dialogi Jezusa
z ludźmi, między innymi
z Piotrem, Samarytanką,
Marią Magdaleną,
Nikodemem, Piłatem...
Wydawnictwo NEMROD,
Kraków 2004, s. 161,
ISBN: 83-920450-1-7

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

Ewangelie. Dzieje Apostolskie
(teksty na podstawie
wyd. Pallotinum)
Wydawnictwo Kurii Biskupiej
w Lublinie, Lublin 1984
ISBN: 83-87143-14-6

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

Pismo Święte
Nowego Testamentu
(przedruk z wyd. VI, 1976)

Rzym 1990

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

O. Augustyn Jankowski OSB:
Konstytucja
o objawieniu Bożym,
[w:] Miesięcznik ZNAK,
nr 152 (2),
Luty 1967 (rok XVIII)

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

Biblia w dokumentach Kościoła.
Aby lepiej słyszeć Słowo Pana,
tom II. Wybór tekstów
i komentarz (do 'Dei Verbum'
- o. A. Jankowski).
Wydawnictwo Haleeis,
Wrocław 1997
ISBN: 83-902731-6-0

 

 Publikacje o. Augustyna Jaknowskiego OSB

Pismo Święte
Nowego Testamentu
i Psalmy w przekładzie
z jęz. greckiego.
Wydanie IX,
na nowo opracowane
(V wydanie popr.
Biblii Tysiąclecia)
Pallotinum, Poznań 1996

 

 

 Biblia Tysiąclecia, wersja HTML   UAM / Pallotinum, Poznań 1998  Biblia Tysiąclecia na CD   UAM / Pallotinum, Poznań 1998

Biblia Tysiąclecia - www.biblia.poznan.pl
Wydawnictwo Pallottinum i Papieski Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu,
CD-ROM, Poznań 1998, ISBN: 83-7014-218-4
Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - wydanie HTML
(dla Windows 95, 98, ME; + 2000, + XP)
na płycie CD-ROM w postaci książki elektronicznej

 

→   Biblia Tysiąclecia 1998 ONLINE   ←

 

→   Biblia Tysiąclecia 2003 ONLINE   ←

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2008, godz. 21:54 - Jan Wasilewski