"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Zygmunt Ławrynowicz - publikacje

Wystawa w 20. rocznicę śmierci

Zygmunt Ławrynowicz - sylwetka / wystawa w 20-lecie śmierci
Zygmunt Ławrynowicz - publikacje

 

Zygmunt Ławrynowicz  (1925 - 1987)

 

 Zygmunt Ławrynowicz (1925 - 1987)   Zygmunt Ławrynowicz, polski poeta emigracyjny,
tłumacz poezji i prozy, publicysta i redaktor pism,
urodził się 14 października 1925 roku w Poniewieżu,
na Litwie Kowieńskiej, gdzie spędził dzieciństwo
i wczesną młodość. Wojna zburzyła jego życie:
przez Niemcy, Jugosławię i Austrię trafił do Anglii,
gdzie - po irlandzkim epizodzie - osiadł na stałe.
Niepokorny, niepogodzony z rzeczywistością,
pisał i tłumaczył na ile starczyło mu sił i czasu.
Zmarł młodo i nagle - w Londynie, jesienią 1987 roku.

 

 

 Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Zygmunt Ławrynowicz:
Anglobabilon.
Wiersze 1965-1985.
Wydawnictwo 'Kwiat lotosu',
London 1986
  Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Zygmunt Ławrynowicz:
Świetliki i ulęgałki.
Wydawnictwo 'Kwiat lotosu'
(nakładem Autora),
London 1987
  Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Zygmunt Ławrynowicz:
Trujące jagody czyli Helga.
Wydawnictwo 'Kwiat lotosu',
London 1986

 

 Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Zygmunt Ławrynowicz:
Syn marnotrawny i inne wiersze
(1954 - 1960).
Oficyna Poetów i Malarzy,
Londyn 1968
  Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Eugenio Montale:
Poezje. Wiersze wybrane.
Wybrał i przełożył
Zygmunt Ławrynowicz.
Wydawnictwo 'Kwiat lotosu', Londyn  Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Andre Frossard:
36 dowodów na istnienie diabła.
Tłumaczenie:
Zygmunt Ławrynowicz.
Wydawnictwo W DRODZE,
Poznań 1987
ISBN: 83-85008-51-9,
Poznań 2000
ISBN: 83-7033-380-X

...to ujęte w formę listów diabła
do dziennikarza rozważania, dotyczące największych zagrożeń współczesności.
Narrator - diabeł - wtajemnicza w swe sekrety dziennikarza, demaskuje wiele współczesnych zdobyczy,
które pod pozorami dobra kryją w  sobie groźbę degradacji wartości, upadku człowieka i tryumfu zła.
Książka ta, pod wieloma względami, przypomina Listy starego diabła do młodego C. S. Lewisa.

 

 Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Archiwum Emigracji:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu


  Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Thomas Merton:
Zapiski współwinnego widza.
Przekład z angielskiego:
Z. Ławrynowicz
i Marek Maciołek.
Dom Wydawniczy Rebis
(Zysk i S-ka), Poznań 1994
s. 490
ISBN: 83-7120-052-8 / 9788371200526
  Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Antologia poezji polskiej na obczyźnie. Przedmowa: Bogdan Czaykowski. Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik,
Warszawa 2002
ISBN: 83-07-02846-9

Książka 'Zapiski współwinnego widza' (Conjectures of a Guilty Bystander) jest zbiorem rozważań,
refleksji oraz medytacji słynnego trapisty, pisanych od 1956 roku. Dotykają one najżywotniejszych
problemów współczesnego człowieka, prowokują do myślenia, wiodą ku głębszemu zrozumieniu
współczesności i problemów egzystencjalnych. Merton dostrzega i denuncjuje wszelkie niepokojące
objawy hipokryzji i demagogii tak w świeckim, jak i w religijnym życiu. Nie popada jednak
w rozgoryczenie, zachowując optymizm i wiarę w możliwości naprawy tego świata.

 

 Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Zygmunt Ławrynowicz:
Epitafium jesieni.
PTL - Polskie Towarzystwo Literackie,
Londyn 1953

  Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Krystyn Donelajtis
(Kristijonas Donelaitis):
Pory roku (Metai).
Z litewskiego przełożył
Zygmunt Ławrynowicz.
Wstęp: Andrzej Wakar
i Zygmunt Ławrynowicz.
Wydawnictwo POJEZIERZE,
Olsztyn-Białystok 1982
ISBN: 83-7002-087-9
  Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Thomas Merton:
Domysły współwinnego widza.
Tłumaczył
Zygmunt Ławrynowicz.
Biblioteka 'WIĘZI', tom 31,
Warszawa 1972
 

 Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

John Robinson Jeffers:
Wiersze. Wybór, przekład
i słowo wstępne
Zygmunt Ławrynowicz.
Państwowy Instytut
Wydawniczy,
Warszawa 1963


  Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

The price of Love (kazania).
The Sermons of fr. Jerzy Popieluszko. Translated by Zygmund Lawrynowicz
Incorporated Catholic Truth Society & Veritas Foundation Publication Centre, London 1985
CTS ISBN: 0-85183-6135
VFPC ISBN: 0-901215-724
  Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Andre Frossard:
36 dowodów na istnienie diabła
(Les 36 preuves de l'existence
du Diable). Tłumaczenie:
Zygmunt Ławrynowicz
WIĘŹ,
Warszawa 1972


 

 Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Tysiąc Twoich twarzy.
Antologia polskiej poezji modlitewnej.
Biblioteka katechety.
Wydawnictwo Jedność
Kielce 1998
ISBN: 83-85957-49-9
  Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Giuseppe Ungaretti: Poezje.
Przekład Zygmunt Ławrynowicz.
Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1975


  Zygmunt Ławrynowicz, publikacje

Tysiąc Twoich twarzy.
Antologia polskiej poezji modlitewnej.
Wybór: ks. Zbigniew Trzaskowski
Biblioteka katechety.
Wydawnictwo Jedność
Kielce 1993

 


Zygmunt Ławrynowicz: Eugenio Montale
[w:] Literatura na Świecie, 1972, nr 4, s. 182-183

Zygmunt Ławrynowicz publikował w latach 70. XX w. swoje doroczne korespondencje w Londynu
w krajowym miesięczniku Więź - zrazu jako "Zapiski gniewne z Londynu"
[nr 5 (193), maj 1974, s. 27; nr 5 (205), maj 1975, s. 27; nr 12 (212), grudzień 1975, s. 70],
potem jako "Notatki gniewne z Londynu"
[nr 5-6(229), maj-czerwiec 1977, s. 98; nr 1 (237),
styczeń 1978, s. 58; nr 11-12 (259), listopad-grudzień 1979, s. 100]

Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-1984
(między innymi wiersze Zygmunta Ławrynowicza)
Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka, Wrocław 1985 (wyd. 2, 1988)


Niektóre publikacje o Zygmuncie Ławrynowiczu:

Danuta Kondycka: Zygmunt Ławrynowicz (1925-1987). Wspomnienie
Adnotacje PBL: [w ks.: id.]: Sandał Piotrowy. Londyn. [IB], Rocznik PBL: 1990, Nr zapisu: 108163

Marek Karwala: Eneasz pragnie odwiedzić Rzym. O wierszach Zygmunta Ławrynowicza
[w:] Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, WSP, Kraków 1992, z. 143, s. 57-67

"Poetycki krąg »Kontynentów«", artykuły i szkice pod red. Zbigniewa Andresa i Jana Wolskiego,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1997, ISBN: 83-87288-85-3

Florian Śmieja, Fragmenty trudnej korespondencji. Zygmunt Ławrynowicz (1925-1987)
[w]: Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty. Rok 2002/2003, zeszyt 5/6
Zeszyt poświęcony Józefowi Mackiewiczowi, red. Stefania Kossowska, Mirosław A. Supruniuk
Toruń 2003, ISBN: 83-231-1549-4


 

 Zygmunt Ławrynowicz, plakat wystawy  BU KUL, Lublin, 22.X'2007

Plakat wystawy w BU KUL o Zygmuncie Ławrynowiczu - projekt i realizacja Magdalena Zawisza

 

 

Reprografia: Artur Podsiadły
Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2008, godz. 06:04 - Jan Wasilewski