"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Ks. Bolesław Kumor  (1925-2002)

Ks. Bolesław Kumor - sylwetka
Ks. Bolesław Kumor - publikacje

 

 Ks. Bolesław Kumor: Archidiakonat sądecki. Opracowanie materiałów źródłowych do Atlasu historycznego Kościoła w Polsce. Lublin 1964

Ks. Bolesław Kumor: Archidiakonat sądecki.
Opracowanie materiałów
źródłowych
do Atlasu historycznego
Kościoła w Polsce.
Lublin 1964

 

 Ks. Bolesław Kumor: Diecezja tarnowska, Dzieje ustroju i organizacji 1786-1985

Ks. Bolesław Kumor:
Diecezja tarnowska.
Dzieje ustroju i organizacji
1786-1985.
PTT, Tarnów-Kraków 1985
s. XVI, 655 + mapy

 

 Ks. Bolesław Kumor, Lublin 1958, Dzieje polityczno-georgaficzne  diecezji tarnowskiej

Ks. Bolesław Kumor:
Dzieje polityczno-georgaficzne
diecezji tarnowskiej,
Lublin 1958

 

 Ks. Bolesław Kumor: Spis ludności diecezji krakowskiej Prymasa M. J. Poniatowskiego z 1787 roku. Lublin 1977-1979

Ks. Bolesław Kumor:
Spis ludności
diecezji krakowskiej
Prymasa M. J. Poniatowskiego
z 1787 r.
Lublin 1977-1979

 

 Ks. Bolesław Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795

Ks. Bolesław Kumor:
Dzieje diecezji krakowskiej
do roku 1795
(praca wielotomowa).
Wydawnictwo Św. Stanisława
BM Archidiecezji Krakowskiej,
Kraków 1998-2002 tom I (...)
tom II, s. 673,
ISBN: 83-87960-03-9
tom III, s. 565,
ISBN: 83-88971-74-8
tom IV, s. 796,
ISBN: 83-88971-23-9

 

 Ks. Bolesław Kumor: Prepozytura tarnowska. Opracowanie materiałów źródłowych do Atlasu historycznego Kościoła w Polsce. Lublin 1966

Ks. Bolesław Kumor:
Prepozytura tarnowska.
Opracowanie materiałów źródłowych do Atlasu
historycznego
Kościoła w Polsce.
Lublin 1966

 

 Ks. B. Kumor: Kościelne stowarzyszenia świeckie na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym

Ks. Bolesław Kumor:
Kościelne stowarzyszenia
świeckie na ziemiach polskich
w okresie
przedrozbiorowym.
(1964)

 

 Ks. Bolesław Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich 968 - 1939   Lublin 1972

Ks. Bolesław Kumor:
Granice metropolii
i diecezji polskich 968-1939,
Lublin 1972

 

 Ks. Bolesław Kumor: Sieć seminariów duchownych ob. łac. w okresie niewoli narodowej (1772/1795 - 1918)

Ks. Bolesław Kumor:
Sieć seminariów duchownych
ob. łac. w okresie niewoli
narodowej (1772/1795 - 1918)
Analecta Cracoviensia 4 (1972)

 

 Ks. B. Kumor: Austriackie władze zaborcze wobec kultu Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną górę (1772-1809), Studia Claromontana, Jasna Góra 198

Ks. Bolesław Kumor:
Austriackie władze zaborcze
wobec kultu Królowej Polski
i pielgrzymek na Jasną górę
(1772-1809)
Studia Claromontana,
Jasna Góra 1981

 

 Ks. Bolesław Kumor (1976), Pierwszy rok święty w Kościele katolickim (1300)

Ks. Bolesław Kumor:
Pierwszy rok święty
w Kościele katolickim (1300)
Roczniki Teologiczno-
Kanoniczne,
Tom XXIII, zeszyt 4, 1976

 

 Ks. Bolesław Kumor, Afiliacja kościołów parafialnych na Podhalu (1350-1783)

Ks. Bolesław Kumor:
Afiliacja kościołów parafialnych
na Podhalu (1350-1783).
Prawo Kanoniczne, R. 4, nr 4,
Warszawa 1961

 

 Ks. Bolesław Kumor, Nowe przyczynki do biografii biskupa Ignacego Krasickiego

Ks. Bolesław Kumor:
Nowe przyczynki do biografii
biskupa Ignacego Krasickiego

 

 Ks. Bolesław Kumor (1996), Biskup Marcin Szyszkowski promotor Unii Brzeskiej

Ks. Bolesław Kumor:
Biskup Marcin Szyszkowski
promotor Unii Brzeskiej.
Roczniki Teologiczne,
Tom XLIII, zeszyt 2, 1996

 

 Ks. Bolesław Kumor, Powołanie Adama Stefana Sapiehy na biskupstwo krakowskie

Ks. Bolesław Kumor:
Powołanie
Adama Stefana Sapiehy
na biskupstwo krakowskie.

 

 Bolesław Kumor, Spis ludności Dobrego Miasta z 1695 roku

Bolesław Kumor:
Spisy ludności
Dobrego Miasta
z 1695 roku.
Przeszłość demograficzna
Polski, 7, Warszawa 1975

 

 Bolesław Kumor (1981), Archiwa kościelne a badania demograficzne

Bolesław Kumor:
Archiwa kościelne
a badania demograficzne.
Poznańskie Studia
Teologiczne,
Tom III, 1981

 

 Bolesław Kumor, Spisy ludności w Galicji z lat 1800-1808

Bolesław Kumor:
Spisy ludności
w Galicji
z lat 1800-1808.
Przeszłość demograficzna
Polski, 5, Warszawa 1972

 

 Ks. Bolesław Kumor   Historia Kościoła, Wyd. 1, Lublin 1973

Ks. Bolesław Kumor:
Historia Kościoła.
Część 1.
Starożytność chrześcijańska.
KUL, Lublin 1973, wyd. 1

 Ks. Bolesław Kumor:
Historia Kościoła.
Część 3.
Złoty okres średniowiecza
chrześcijańskiego.
KUL, Lublin 1976, wyd. 1

 

 Ks. Bolesław Kumor: Historia Kościoła, wyd. I

Ks. Bolesław Kumor:
Historia Kościoła.
Część 4.
Jesień
kościelnego średniowiecza.
KUL, Lublin 1978, wyd. 1

 

 Ks. Bolesław Kumor: Historia Kościoła, wyd. II

Ks. Bolesław Kumor:
Historia Kościoła I
(wydanie II, zmienione)

 

 Ks. Bolesław Kumor: Historia Kościoła, wyd. I

Ks. Bolesław Kumor:
Historia Kościoła. Część 5.
Czasy nowożytne.
Rozłam w chrześcijaństwie
Zachodnim.
KUL, Lublin 1976, wyd. 1

 

 Ks. Bolesław Kumor: Historia Kościoła, wyd. II

Ks. Bolesław Kumor:
Historia Kościoła IV
(wydanie II, zmienione)

 

Ks. Bolesław Kumor: Historia Kościoła
(wydanie II zmienione, Wydawnictwo KUL, całość - t. I-VIII - ISBN: 83-228-0881-X

Tom I - Starożytność chrześcijańska, Lublin 2001; s. 242, ISBN: 83-228-0819-4
Tom II - Wczesne średniowiecze chrześcijańskie, Lublin 2001; ss. 207, ISBN: 83-228-0986-7
Tom III - Złoty okres średniowiecza chrześcijańskiego, Lublin 2001; s. 255, ISBN: 83-228-0931-X
Tom IV - Jesień kościelnego średniowiecza, Lublin 2001; s. 252, ISBN: 83-228-0873-9
Tom V Czasy nowożytne. Rozłam w chrześcijaństwie zachodnim, Lublin 2004, s. 300,
        ISBN: 83-7363-050-3
Tom VI - Czasy nowożytne. Kościół w okresie absolutyzmu i oświecenia, Lublin 2003, s. 294,
       ISBN: 83-7363-040-6
Tom VII - Czasy najnowsze 1815-1914, Lublin 2001; ISBN: 83-228-0963-8
Tom VIII - Czasy współczesne 1914-1992, Lublin 2001; ISBN: 83-228-0994-8

Historia Kościoła, rozumiana jako "dzieje ludu Bożego",
omawiana jest na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata.
Autor podkreśla rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną w świecie.
Mniej miejsca poświęca zagadnieniom politycznym.
Do opracowania włączone zostały dzieje Kościoła w Polsce.

 

 Ks. Bolesław Kumor (1986) Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce

Nasza przeszłość.
T. 65
Studia z dziejów Kościoła
i kultury katolickiej w Polsce.
Kraków 1986

 

 Ks. Bolesław Kumor (1987) St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish, New Haven

Rev. Boleslaw S. Kumor, S.T.D.:
Saint Stanislaus Bishop
and Martyr Parish, New Haven.
Translated and edited by
rev. Edward P. Gicewicz, CM,
Ed. D. New Haven,
Connecticut 1987

 

 Ks. Bolesław Kumor (1990) Kościelne dzieje Polonii w Connecticut (1870-1986)

Ks. Bolesław Kumor:
Kościelne dzieje Polonii
w Connecticut (1870-1986)
Kraków 1990 (nadbitka
z "Nasza Przeszłość", t. 73)

 

 Ks. Bolesław Kumor Dzieje Parafii św. Józefa, Norwich, Connecticut

Ks. Bolesław Kumor:
Dzieje Parafii św. Józefa,
Norwich, Connecticut

 

 Rev. Bolesław Kumor: Towards Brooklyn's St. Stanislaus Kostka Parish Centennial, New York 1992

Rev. Boleslaw Kumor, Ph.D.,
S.T.D.: Towards Brooklyn's
St. Stanislaus Kostka
Parish Centennial.
Translated and edited by
rev. Edward P. Gicewicz, CM,
Ed. D. Brooklyn, New York 1992

 

 Rev. Bolesław Kumor: SS. Cyril and Methodius Parish and the Hartford Polonia 1873-1980, Bristol, Connecticut 1985

Rev. dr Boleslaw S. Kumor:
SS. Cyril and Methodius Parish
and the Hartford Polonia
1873-1980
Translated by
rev. Ladislaus J. Kaminski;
Don Trask, editor. Bristol,
Connecticut 1985
ISBN: 0-9609-7021-5

 

     Ks. Bolesław Kumor (1980)   Mikrofilmowanie zbiorów kościelnych przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów

Ks. Bolesław Kumor:
Mikrofilmowanie zbiorów kościelnych przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów. ABiMK T. 40, 1980
   

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2008, godz. 07:00 - Jan Wasilewski