Msza Święta w księgach

Wystawa, przygotowana ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,
prezentowała m.in. księgi liturgiczne, traktaty i opracowania teologiczne,
mszaliki, utwory muzyczne oraz ikonografię o tematyce eucharystycznej

 

 Aniphonale, Romae 1812
  'Msza Święta w księgach' - plakat wystawy w BU KUL
  Lectionarium, Vatican 1971
 Lectionarium, Vatican 1971
Aniphonale, Romae 1812
Lectionarium, Vatican 1971

Fragmenty i elementy wystawy "Msza Święta w księgach" (V-VI 2002)


Poniżej: ks. biskup senior Bolesław Pylak ogląda z zainteresowaniem wystawę,
oprowadzany przez Dyrektorów Biblioteki

 'Msza Święta w księgach' wystawa w BU KUL 2002   Ks. Bp Senior B. Pylak zwiedza wystawę w BU KUL 'Msza Święta w księgach'

  'Msza Święta w księgach' wystawa w BU KUL 2002
Ekspozycja: maj-czerwiec 2002 r.   
  Msza święta jako religijny obrzęd uobecniający mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, od początku chrześcijaństwa pozostaje podstawowym i największym wydarzeniem kultycznym Kościoła. Wystawa, przygotowana ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, prezentowała księgi liturgiczne używane kiedyś i dziś do sprawowania Mszy św. (czyli dawne sakramentarze, ewangeliarze, graduały, antyfonarze, mszały), traktaty i opracowania teologiczne, mszaliki ułatwiające uczestnictwo we Mszy św. (gdy sprawowana była po łacinie), utwory muzyczne napisane na użytek mszalny oraz ikonografię o tematyce eucharystycznej. Ponadto, na wystawie zobaczyć można było wiele utworów poetyckich, poświęconych misterium eucharystii. Wystawę zamykał zbiór czasopism poświęconych temu samemu zagadnieniu.
Ks. dr Tadeusz Stolz, dyrektor BU KUL

 


 Codex Aureus (facsimile) Warszawa 1978
 
 Codex Aureus (facsimile) Warszawa 1978

Codex Aureus (facsimile), Warszawa 1978

 

 Missale Romanum, 1862
  Missale Romanum, 1862
  Missale Romanum, 1862

Missale Romanum, 1862

 

 Mszał współ-kapłański, 1847

Mszał współ-kapłański, 1847
  Graduale, 1926

Graduale, 1926
  Mszalik Polski, Warszawa 1858

Mszalik Polski, Warszawa 1858

 

 Tractatus De Sanctissimo Missa Sacrificio, 1646   Tractatus De Sanctissimo Missa Sacrificio, 1646   Sacramentarium Gelasianum   Sacramentarium Gelasianum

Tractatus... (1646); zbliżenia niżej na tej stronie

Sacramentarium Gelasianum

 

 Missale Romanum, 2002

Missale Romanum, 2002
  Missale Romanum, 2002   Wojciech Kilar, 2001
"Missa Pro Pace"

 Wojciech Kilar, 2001 'Missa Pro Pace'

 

 

Tractatus... (1646)

 Rękopis książkowy, XVII w. ze zbiorów BU KUL

Rękopis książkowy w języku łacińskim (16 czerwca 1646)
o wymiarach 20 x 15,5 cm, 325 s.
Zawiera dwa teksty:
I. Tractatus De Sanctissimo Missa Sacrificio,
II. In Decalogum Introductio,
oraz rysunki o treści religijnej, wykonane piórem, naśladujące miedzioryty.

 

 Rękopis książkowy, XVII w. ze zbiorów BU KUL

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2008, godz. 01:07 - Jan Wasilewski