Charytatywne Stowarzyszenie

Niesienia Pomocy Chorym

Środowiskowy Dom Samopomocy - 'MISERICORDIA'

Otwarcie wystawy w BU KUL
- widoki, pejzaże, abstrakcje
- kompozycje kwiatowe
- martwe natury
O Środowiskowym Domu Samopomocy 'Misericordia'

 

  Stowarzyszenie "Misericordia" istnieje od 1991 roku. Powstało z inicjatywy kapelana szpitalnego ks. Tadeusza Pajurka oraz personelu medycznego szpitala w Abramowicach. Jego celem jest niesienie wszechstronnej pomocy chorym leczonym w województwie lubelskim, a także osobom, które opuściły już szpital. Obecnie (2004 r.) Stowarzyszenie zrzesza około 120 osób z personelu medycznego szpitala psychiatrycznego oraz osoby świeckie i duchowne z Lublina. Na bieżąco współpracuje z Kurią Biskupią i Metropolitą, Wojewodą Lubelskim oraz z władzami lokalnymi.

Stowarzyszenie "Misericordia" realizując cele statutowe prowadzi szeroką działalność, m.in.:
- organizuje obozy rehabilitacyjne, letnie i zimowe;
- organizuje różnego typu wyjazdy, biwaki i wycieczki terapeutyczne,
  a także pielgrzymki dla pacjentów szpitala psychiatrycznego;
- organizuje spotkania z okazji Św. Mikołaja, Andrzejek, Wigilii Bożego Narodzenia
  oraz spotkania towarzyskie i zabawy;
- niesie pomoc materialną dla najuboższych pacjentów;
- szerzy wśród społeczeństwa informacje o specyficznych potrzebach szpitala i jego pacjentów,
  propaguje problemy psychiatrii na seminariach, konferencjach oraz różnego typu spotkaniach;
- współpracuje z klinikami niemieckimi oraz innymi szpitalami;
- skupia ludzi dobrej woli, chętnych do bezinteresownego niesienia pomocy chorym psychicznie.


  W wyniku współpracy z podobnego typu ośrodkami w Niemczech, a także na bazie własnych doświadczeń Stowarzyszenia powstał pomysł utworzenia "Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi". Jest to pierwszy tego typu projekt na terenie wschodniej Polski. Ośrodek stanowi bazę dla szeroko prowadzonej działalności terapeutycznej. Osoby z zaburzeniami psychicznymi są angażowane w różnorodne, zintegrowane zajęcia - zgodnie z współczesną wiedzą i doświadczeniami w zakresie profilaktyki i rehabilitacji tych zaburzeń. Regularnie odbywają się treningi umiejętności społecznych. Ośrodek składa się z zespołu różnych pracowni (teatralnej, plastycznej, muzycznej, ceramicznej, stolarskiej, krawieckiej, kulinarnej, dekoratorskiej, komputerowej), sali do grupowych spotkań socjo- i psychoterapeutycznych oraz pomieszczeń do indywidualnych spotkań z terapeutami. Organizowane są zajęcia sportowe i rekreacyjne. Dopełnieniem są miejsca w otoczeniu Domu, które umożliwiają wypoczynek w kontakcie z naturą.

  Większość korzystających z ośrodka terapeutycznego stanowią osoby wierzące. Dla nich i innych potrzebujących niezbędne jest miejsce modlitwy i skupienia, gdzie może być udzielana duszpasterska pomoc i sprawowane sakramenty. Służy temu przestronna, zintegrowana z Domem kaplica, która czasami zamienia się w... salę koncertową.

  Projekt utworzenia "Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" został zaakceptowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, która wyasygnowała na ten cel środki pieniężne, pokrywające w 80% koszty budowy obiektu. Dzięki staraniom Stowarzyszenia "Misericordia" - a szczególnie jego niestrudzonego animatora, ks. prałata Tadeusza Pajurka - udało się zebrać niezbędne do sfinalizowania Domu środki.

  Latem 1998 roku Ośrodek - Dom - otworzył podwoje. Oprócz stałych Domowników przyjmuje każdego popołudnia różne osoby potrzebujące wsparcia, także rodziny podopiecznych - w Klubie 'Misericordia'. Stowarzyszenie próbuje uświadomić ludziom, że każdy chory oczekuje nie tylko pomocy, ale przede wszystkim zainteresowania i... serca. Dom wymownie te potrzeby spełnia.

 

 Znak - symbol Środowiskowego Domu Samopomocy 'Misericordia' Charytatywne Stowarzyszenie
Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin tel./fax (81) 744-47-33

Konto: Bank PEKAO S.A. III/O Lublin 10701281-83074-2221-0100
www.sdsmisericordia.em.pl

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy 'Misericordia' - napis


  Środowiskowy Dom Samopomocy 'Misericordia' prowadzi terapię oraz rehabilitację dla osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, mając na celu poprawę jakości ich życia i codziennego, aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Panuje w nim atmosfera zrozumienia i życzliwości, zaś zajęcia nastawione są na samopomoc. Przebywające w Domu osoby mogą skorzystać z pomocy psychologicznej i medycznej oraz uzyskać duchowe wsparcie przez kontakt z księdzem kapelanem. Ważnym aspektem terapii są wspólne turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, imprezy integracyjne wraz z rodzinami podopiecznych, wycieczki do muzeów, wspólne świętowanie. Nikt nie jest tu pozostawiony samemu sobie, ale też nikt nie jest poddawany żadnej presji czy nakazom.

   Środowiskowy Dom Samopomocy
 Misericordia  

  Terapia w tym Domu opiera się między innymi na umożliwianiu podopiecznym uprawiania twórczości artystycznej i wspomaganiu ich rozwoju. Żeby móc uczestniczyć w terapii, wystarcza chcieć: pracowniami opiekują się instruktorzy-terapeuci, którzy doradzają i pomagają. Duma i satysfakcja Domowników to jedne z elementów terapii.


  W Domu działa grupa teatralna "Przebudzenie", która skupia wokół swoich realizacji Domowników, bywalców Domowego Klubu i wolontariuszy. Przedstawienia mają różnorodną tematykę, dotykają problemu uzależnienia ("W drogę"), miłości ("Miłość w czterech porach roku"), problemów wiary czy innych ważnych wartości ("Jasełka", "Misterium Męki Pańskiej", "Zaduszki poetyckie"). Z kolei osoby zainteresowane muzyką mogą się realizować w pracowni muzycznej, mając do dyspozycji różne instrumenty. Osoby utalentowane plastycznie biorą udział w konkursach i przeglądach, zaś ich prace są prezentowane na wystawach - także tak spektakularnych, jak prezentowana na naszych stronach wiosenna (2004 r.) wystawa "Rozmarynowy horyzont" w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.


 Misericordia

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2010, godz. 13:53 - Artur Podsiadły