Czesław Miłosz

- eseje, szkice, proza,

opracowania i rozmowy

Wystawę zorganizowano po śmierci Poety, przypominając Jego dzieła
Czesław Miłosz (30.VI 1911 r. – 14.VIII 2004 r.)

Doktorat Honoris Causa KUL, czerwiec 1981 r.
Książki poetyckie i przekłady z Pisma Świętego
Eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy
Wydania obcojęzyczne:
[ strona 1 ]
[ strona 2 ]
Dzieła Zebrane (Znak, Wydawnictwo Literackie)

 Czesław Miłosz 1911-2004

 

 Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
Dolina Issy.
Wydawnictwo Świat Książki,
Warszawa 1998
ISBN: 83-712-9623-1
  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
Czechowicz, to jest
o poezji między wojnami.
Muzeum Okręgowe -
Oddział im. Józefa Czechowicza,
Lublin 1981
  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
Dolina Issy.
Lekcja literatury
z Markiem Zaleskim.
Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2002
ISBN: 83-08-03231-1

 

 Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
Inne abecadło.
Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1998
ISBN: 83-08-02831-4
  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
Historia literatury polskiej.
Tłum. Maria Tarnowska
SIW Znak, Kraków 1993
ISBN: 83-7006-424-8
  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
Piesek przydrożny.
SIW Znak, Kraków 1997
ISBN: 83-7006-762-X

 

 Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
SIW Znak, Kraków 1991
ISBN: 83-700-6047-1
  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
Spiżarnia literacka (eseje).
Wydawnictwoo Literackie
Kraków 2004
ISBN: 83-080-3602-3
  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
Polskie kontrasty /
On contrasts in Poland.
Universitas, Kraków 1995
ISBN: 83-705-2303-X

 

 Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Thomas Merton,
Czesław Miłosz:
Listy (1958-1968).
SIW Znak, Kraków 2003
ISBN: 83-240-0293-6
  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
Szukanie ojczyzny.
SIW Znak, Kraków 1992, 1996
ISBN: 83-7006-483-3
  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
Zaraz po wojnie.
Korespondencja z pisarzami
1945 - 1950  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
Zniewolony umysł.
Lekcja literatury
z Czesławem Miłoszem
i Włodzimierzem Boleckim.

Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2004
ISBN: 83-08-02953-1

 

 

 Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
Wyprawa w dwudziestolecie
  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Adam Bujak, Czesław Miłosz:
Serce Litwy, Wilno
  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Adam Bujak, Czesław Miłosz:
Serce Litwy, Wilno

 

 Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Marek Skwarnicki: Mój Miłosz
Wydawnictwo Biały Kruk
Kraków 2004
ISBN: 83-88918-48-6
  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesława Miłosza
autoportret przekorny.
Rozmowy przeprowadził
Aleksander Fiut.
Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1988
ISBN: 83-08-01196-9
  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
Jakiegoż to gościa mieliśmy.
SIW Znak, Kraków 2003
ISBN: 83-240-0275-8

 

 Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

To Miłosz w fotografii
Judyty Papp,
Prószynski i Spółka,
Warszawa 2003
ISBN: 83-7337-303-9
  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Czesław Miłosz:
O podróżach w czasie.
SIW Znak, Kraków 2004
ISBN: 83-240-0441-6

  Czesław Miłosz: eseje, szkice, proza, opracowania i rozmowy

Joanna Zach:
Miłosz i poetyka wyznania
Universitas, Kraków 2002
ISBN: 83-242-0185-8


Czesław Miłosz In Memoriam. Red.: Joanna Gromek, opracowanie graficzne Olgierd Chmielewski,
SIW Znak, Kraków 2004, ss. 224, ISBN: 83-240-0503-X

"...po śmierci Czesława Miłosza
(...) okazało się,
że w pamięci przyjaciół
i ludzi, którzy mieli szczęście
zetknąć się z Poetą,
zapisało się wiele nieznanych,
ważnych i ciekawych szczegółów,
obserwacji, anegdot.
  Czesław Miłosz In Memoriam, Znak 2004   Stąd pomysł ocalenia
tych przepełnionych smutkiem,
ale i wdzięcznością głosów
od rozproszenia i zapomnienia.
Zebrane w niniejszym tomie
niech pomogą wyobrazić sobie,
czym była obecność
Czesława Miłosza wśród nas".
(z przedmowy)Ewa Bieńkowska: W ogrodzie ziemskim. Książka o Miłoszu
Opracowanie graficzne Jacek Staszewski, Wydawnictwo Sic!,
Warszawa 2004, ss. 280, ISBN: 83-88807-52-8

Książka Ewy Bieńkowskiej
'W ogrodzie ziemskim...'  to opowieść o rozwoju twórczości i osobowości Czesława Miłosza.
Jego rekonstruowana tutaj
poetycka droga zakreśla łuk
obejmujący niemal całe stulecie - od Wilna, mitycznego miasta młodości, przez Warszawę i Paryż do Berkeley i Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych.
  Ewa Bieńkowska: W ogrodzie ziemskim. Książka o Miłoszu   Czas życia i przestrzeń planety
stają się zadaniem dla język,
tematem do przedstawienia
i zrozumienia. Historia osobista
i historia gatunku ludzkiego,
los Europy Wschodniej,
cywilizacja Zachodu, wyzwanie amerykańskie - uroda i okrucieństwo świata, zmysłowość i śmiertelność ludzka - poszukiwanie sensu w mitach religijnych - tworzą tkankę tego dzieła: wierszy i esejów Miłosza.

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2010, godz. 13:41 - Artur Podsiadły