Księgozbiór:

 

   Księgozbiór liczy 22000 woluminów druków zwartych i 3900 woluminów czasopism. Biblioteka  gromadzi literaturę głównie z zakresu socjologii, katolickiej nauki społecznej, historii gospodarczej i społecznej, demografii, metod badań społecznych i statystycznych, pracy socjalnej i kryminologii.

 

 

Katalog:

 

   Od 2000 r. zbiory katalogowane są wyłącznie w formie elektronicznej i można je przeglądać w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Zbiory opracowane komputerowo można zamawiać i rezerwować poprzez katalog komputerowy (PRIMO VE):

https://katalog.kul.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_KUL:KUL.

   Do dyspozycji czytelników jest katalog kartkowy alfabetyczny (uporządkowany według nazwisk bądź tytułów) i systematyczny (ułożony według działów) książek. W 2014 r. został on zdigitalizowany i jest dostępny także w postaci elektronicznej:

http://socjologia.buikkar.kul.pl/Udostępnianie:

 

   Księgozbiór jest udostępniany w wolnym dostępie na pierwszym piętrze Kolegium Jana Pawła II w Czytelni WNS i WPPKiA (p. C-101). Czytelnia wraz z Wypożyczalnią Międzywydziałową (p. C-103) stanowią punkty odbioru dla książek zamówionych z Biblioteki Instytutu Nauk Socjologicznych. W czytelni użytkownicy mogą skorzystać z terminali z dostępem do internetu. Jest także dostęp do internetu bezprzewodowego i stacjonarnego (dla osób posiadających login na e-kul).

 

 

Pracownicy:

 

mgr Piotr Olszowy, kustosz

 

Autor: Piotr Olszowy
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2022, godz. 15:02 - Piotr Olszowy