"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Ryszard Rubinkiewicz (1939-2011)

Ryszard Rubinkiewcz- sylwetka i publikacje

 Prof. Ryszard Rubinkiewicz (1939-2011)

Ks. Ryszard Rubinkiewicz- Salezjanin, znany biblista oraz znawca kultury żydowskiej.
Kierownik Katedry Historii Porównawczej Religii oraz Instytutu Nauk Biblijnych, Katedry Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki.
Ks. prof. Rubinkiewicz był przewodniczącym Sekcji Biblistów Polskich, członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej, brał też udział w pracach Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

  Ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB ur. marca 1939 w Kielcach, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Norwida. W 1956 rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Księży Salezjanów w Kopcu. W 1957-1958 odbywał praktyki pedagogiczne w Niższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów w Cieszkowie. Po ich zakończeniu studiował filozofię (Oświęcim) i teologię (Kraków) w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów. 25 czerwca 1965 przyjął święcenia kapłańskie, a w październiku tegoż roku podjął studia na KUL-u, na Wydziale Teologicznym w zakresie biblistyki. W 1970 uzyskał doktorat na podstawie pracy: Jezus Archegos w Nowym Testamencie, pisanej pod kierunkiem ks. prof. Feliksa Gryglewicza. Przez kolejne cztery lata akademickie studiował za granicą: w latach 1970-1972 w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (tzw. Biblicum; uzyskał tam licencjat nauk biblijnych, oraz stopień candidatus ad lauream), a w 1972-1973 w École Biblique et Archéologique Française de Jérusaleme w Izraelu (stopień élève titulare de l'École Biblique). Od 1969 wykładał (z przerwami na studia zagraniczne) Pismo Święte w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów w Krakowie. Od 1973 podjął współpracę z red. Encyklopedii Katolickiej (początkowo jako autor haseł, później red. działu biblijnego: EK, t. I-XIV). W 1975 ponownie wyjechał do Rzymu, gdzie w 1977 uzyskał doktorat w Instytucie Biblijnym. W tym samym roku powrócił do kraju, podejmując pracę na KUL-u, gdzie uzyskiwał kolejne stopnie i tytuły naukowe: w 1981 został zatwierdzony jego stopień doktora habilitowanego (kolokwium odbyło się rok wcześniej), w 1991 otrzymał tytuł profesora. Był kierownikiem Katedry Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki (promując siedmiu doktorów) na Wydziale Teologicznym i (od 2008) kierownikiem Katedry Historii Porównawczej Religii na Wydziale Filozoficznym. Poza pracą na KUL-u i w Krakowie wykładał w Seminarium Duchownym Księży Salezjanów w Łodzi oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Pracował nadto jako visiting profesor w Nitrze (Słowacja), Cremisan (Izrael) i w Kijowie (Ukraina).
 Ks. Rubinkiewicz pełnił też funkcje kościelne i administracyjne, należał do licznych stowarzyszeń i komisji. Był: w 1965-1969 rektorem kościoła pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Lublinie, w 1988-2008 dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych na Wydziale Teologicznym KUL, w 1993-2003 przewodniczącym Sekcji Biblistów Polskich, w 1998-2008 (dwie kadencje) członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej, nadto członkiem Towarzystwa Naukowego KUL (w 1981-1986 pełnił funkcję sekretarza generalnego), Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (od 1981), Addociazione Biblica Italiana (od 1972), The Catholic Biblica Association of America (od 1973), Studiorum Novi Testamenti Societas (od 1980). Uczestniczył w pracach Komisji Episkopatu Polski d/s Dialogu z Judaizmem, Centralnej Komisji d/s Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1994-2000); był sekretarzem Komitetu Nauk Teologicznych PAN (od 2003).
  Badania naukowe ks. prof. Rubinkiewicza koncentrowały się wokół literatury międzytestamentalnej. Interesował się zwłaszcza apokryfami Starego i Nowego Testamentu. Jego naukowy dorobek liczy ok. 120 pozycji. Są to prace autorskie (książki, artykuły, hasła encyklopedyczne) i redakcyjne. Do najczęściej wymienianych należą: Die Eschatologie von Henoch 9-11 und das Neue Testament, Klosterneuberg 1984; L'Apocalypse d'Abraham en vieux slave, Lublin 1987, Geografia e archeologia biblica (flora e fauna biblica), Cremisan 1987, Apokryfy Starego Testamentu, red. [i oprac.] R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999. Ks. Profesor był też współautorem i tłumaczył na jęz. polski dokumenty Papieskiej Komisji Biblijnej: Interpretacja Biblii w Kościele, Warszawa 1999, Naród żydowski i jego święte pisma w Biblii chrześcijańskiej, Kielsce 2002; Biblia a moralność. Biblijne karanie postępowania chrześcijańskiego, Kielce 2009.
 Ks. Prof. Rubinkiewicz zmarł nagle 30 kwietnia 2011 w wieku 72 lat. Msza Święta pogrzebowa odprawiona została 6 maja w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie. Został pochowany na cmentarzu przy ul Unickiej.

Opracowanie: A.Z.
Źródła: W. Chrostowski, Ksiądz Profesor Ryszard Rubinkiewicz SDB, w: Mów, Panie, bo słucha sługa Twój, red. W. Chrostowski, Warszawa 1999, s. 9-12; Rubinkiewicz Ryszard, w: G. Polak, Kto jest kim w Kościele?, Warszawa 1996, s. 315; Curiculum Vitae księdza profesora Ryszarda Rubinkiewicza SDB [oprac. Redakcja], „Roczniki Biblijne", 1[56] (2009), s.17-19; https://www.kul.pl/ks-prof-dr-hab-ryszard-rubinkiewicz-sdb,art_437.html; http://www.rp.pl/artykul/653364.html. 

Ważniejsze publikacje:

 Ryszard Rubinkiewicz- publikacje

Ryszard Rubinkiewicz SDB
Eschatologia Hen 9-11 a Nowy Testament
ISBN 83-00-00423-8
RW KUL Lublin 1984

 Ryszard Rubinkiewicz- publikacje

L’apocalypse d′Abraham
en vieux slave
par Ryszard Rybinkiewicz SDB
Lublin 1987

Ryszard Rubinkiewicz- publikacjeNaród żydowski
i jego Święte Pisma
w Biblii chrześcijańskiej
tłumacznie Ryszard Rubinkiewicz SDB
ISBN 83-915855-3-0
Kielce 2002

Ryszard Rubinkiewicz- publikacjeBiblia o odkupieniu
redaktor Ryszard Rubinkiewicz
ISBN 83-228-0630-2
Lublin 2000
Ryszard Rubinkiewicz- publikacjeSacrum i Kultura
Chrześcijańskie korzenie przyszłości
Meteriały Kongresu Kultury Chrześcijańskiej
Lublin, 15-17 września 2000 r.
redakcja
Ryszard Rubinkiewicz SDB
,
ks. Stanisław Zięba
ISBN 83-87703-54-0
Lublin 2000

Ryszard Rubinkiewicz- publikacjeŻydzi i judaizm
w dokumentach Kościoła i nauczaniu
Jana Pawła II /1965-1989/
Zebrali i opracowali
ks. Waldemar Chrostowski,
ks. Ryszard Rubinkiewcz SDB

Warszawa 1990

Ryszard Rubinkiewicz- publikacje Ryszard Rubinkiewicz- publikacje
Ryszard Rubinkiewicz- publikacjeWstęp do Nowego Testamentu
redagował ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB
ISBN 83-7014-266-4
Pallottinum 1996
Ryszard Rubinkiewicz- publikacjeRyszard Rubinkiewicz SDB
Królestwo Boże jest wśród was
Wybrane zagadnienia
z teologii biblijnej
ISBN 978-83-7702-026-5
Lublin 2010
Ryszard Rubinkiewicz- publikacjeApokryfy Starego Testamentu
Opracowanie i wstępy ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB
ISBN 83-7146-142-9
Warszawa 2000

Prof. Ryszard Rubinkiewicz
w Akademickiej Kronice Filmowej KUL

Prof. Ryszard Rubinkiewicz w AKF

góra strony

 

Informacje dodatkowe:


Ryszard Rubinkiewicz (1939-2011)

 Ryszard Rubinkiewicz (1939-2011)

 
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej (A.Z.)

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2012, godz. 11:53 - Artur Podsiadły