"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. dr hab. Stanisław Fita (1932-2011)

sylwetka i publikacje
Stanisław Fita (1932-2011) Urodził się 16 grudnia 1932 r.
w Iwiu w powiecie lidzkim (obecnie Białoruś).
Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
związany z uczelnią od 1952 roku.
Kierownik Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski.
Historyk literatury i edytor, wybitny znawca literatury II połowy XIX wieku i twórczości Bolesława Prusa,
kierownik Sekcji Filologii Polskiej.
Członek Redakcji Naczelnej "Encyklopedii Katolickiej",
członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN,
członek Zarządu Zakładu Badań nad Literaturą Religijną, redaktor "Zeszytów Naukowych KUL".
Twórca Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie.
Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Zmarł 15 czerwca 2011 r.

Publikacje autorskie

Stanisław Fita- publikacje

Stanisław Fita
"Placówka" Bolesława Prusa
ISBN 83-07-00319-9
Warszawa 1980

Stanisław Fita- publikacje

Stanisław Fita
Pokolenie Szkoły Głównej
ISBN 83-06-00467-1
Warszawa 1980

Stanisław Fita- publikacje

Stanisław Fita
Feliks Araszkiewicz 1895-1966
ISBN 83-85225-16-1
Lublin 1995

Stanisław Fita- publikacjeStanisław Fita
Dobrosława Świerczyńska
Towarzystwo Literackie
im. Adama Mickiewicza 1886-2006
ISBN 978-83-04-04875-1
ISBN 83-04-04875-2
Wrocław Warszawa Kraków 2006

Stanisław Fita- publikacje

Stanisław Fita
Towarzystwo Literackie
im. Adama Mickiewicza 1886-1986
ISBN 83-04-03541-3
Wrocław Warszawa Kraków 1990

Wybrane artykuły

Opracowania redakcja

Stanisław Fita- publikacje 

Bolesław Prus
Twórczość i recepcja
pod redakcją Eugenii Łoch
i Stanisława Fity
ISBN 83-85491-13-9
Lublin 1993

Stanisław Fita- publikacje

Bolesław Prus 1847-1912
Kalendarz z życia i twórczości
Opracowali Krystyna Tokarzówna
i Stanisław Fita
pod redakcją Zygmunta Szweykowskiego

Stanisław Fita- publikacje

Literatura i sztuka
drugiej połowy XIX wieku
Światopoglądy postawy i tradycje
Redaktorzy Barbara Bobrowska
Stanisław Fita
Jakub A. Malik
ISBN 83-7306-224-6
Lublin 2004

Stanisław Fita- publikacje

Inspiracje i motywy biblijne
w literaturze pozytywizmu
i Młodej Polski
Redakcja Hanna Filipkowska
Stanisław Fita
ISBN 83-228-0691-4
Lublin 1999

Stanisław Fita- publikacje

Publicystyka okresu pozytywizmu 1860-1900
Opracował Stanisław Fita
ISBN 83-87456-85-3
Lublin 2002

Stanisław Fita- publikacje

Wśród tułaczy i wędrowców
Studia Młodopolskie
Redaktorzy Stanisław Fita
Jakub A. Malik
ISBN 83-228-0921-2
Lublin 2001

Stanisław Fita- publikacje

Wspomnienia o Bolesławie Prusie
Zebrał i opracował
Stanisław Fita
Warszawa 1962

Stanisław Fita- publikacje

Prus i inni
Prace ofiarowane
Profesorowi Stanisławowi Ficie

Redakcja Jakub A. Malik
Ewa Poczoska

Stanisław Fita- publikacje

Henryk Sienkiewicz
Felietony warszawskie 1873-1882
Wybór i opracowanie
Stanisław Fita
ISBN 83-86417-41-2
Warszawa 2002

Stanisław Fita- publikacje

Bolesław Prus
Pisarz Publicysta Myśliciel
Redator Maria Woźniakiewicz-Dzidosz
Stanisław Fita
ISBN 83-227-2081-5
Lublin 2003

Stanisław Fita- publikacje

Problematyka religijna
w literaturze pozytywizmu
i Młodej Polski
Świadectwa poszukiwań
Redakcja Stanisław Fita
ISBN 83-85291-57-1
Lublin 1993

 
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej (A.Z.)

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2012, godz. 08:49 - Artur Podsiadły