F  E  N  I  K  S  Y 2012

dla KUL

Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

IV piętro


   Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS przyznawana jest corocznie od 1998 roku. Swoją nazwę otrzymała rok później. Mityczny ptak odradzający się z popiołów, jako starochrześcijański symbol zmartwychwstałego Chrystusa miał zwiastować, że po trudnym okresie komunizmu literatura religijna w Polsce powstała do życia i przeżywa swój rozkwit.

   W ramach konkursu wyróżnione zostają wartościowe publikacje dotyczące katolicyzmu, ukazujące wartości chrześcijańskie i humanistyczne. Nagroda przyznawana jest wydawnictwu, które opublikowało książkę (dzieło) uznaną za najlepszą w jednej z 11 kategorii (są to: literacka, nauki kościelne, edytorstwo, książka dla dzieci, książka dla młodzieży, książka autora zagranicznego, tłumaczenie, seria wydawnicza, publicystyka religijna, myśl humanistyczna i multimedia). Nagroda główna – Złoty Feniks może być przyznana osobie, zasłużonej dla kultury chrześcijańskiej, której dorobek wnosi szczególny wkład w zakresie literatury religijnej. Przyznawany jest także Feniks Diamentowy, Feniksy Specjalne, oraz tzw. Małe Feniksy.


Wystąpienia laureatów

(format mp3)

prof. dr hab. Stefan Sawicki
ks. prof. Józef Kudasiewicz
ks. prof. Stanisław Longosz
ks. prof. Andrzej Maryniarczyk

Wydawnictwo KUL

Dariusz Pachocki i Artur Truszkowski

  


 nagrania udostępniamy dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Hudzika

 Otwarcie wystawy- galeria fotografii

Gablota I

Feniksy 1999-2011 dla KUL


Feniksy Główne

Feniks 2001 dla prof. dr hab. Stefana Swieżawskiego

Feniks 2002 dla o. prof. dr hab. Mieczysława Alberta Krąpca

Feniks 2011 dla s. prof. dr hab. Zofii Józefy Zdybickiej


Feniksy w kategorii: nauki kościelne

Feniks 1999

za książkę Losy duchowieństwa katolickiego z ZSRR 1917-1939. Martyrologium

autorstwa ks. prof. dr hab. Romoana Dzwonkowskiego SAC

wydaną w Towarzystwie Naukowym KUL

Fenisk 2007

za książkę Socjologia moralności

autorstwa ks. prof. dr hab. Janusza Mariańskiego


Feniksy w kategorii: tłumacza

Feniks 2003

dla o. prof. dr hab. Edwarda Iwo Zielińskiego

za tłumaczenie Historii filozofii starożytnej, Giovanniego Reale,

wydanej w Wydawnictwie KUL

 

więcej...

Gablota II

Feniks Złoty 2012

dla ks. prof. Józefa Kudasiewicza

więcej...

Gablota III

ks. prof. Józef Kudasiewicz

więcej...

Gablota IV

Feniks Diamentowy 2012

dla prof. dr hab. Stefana Sawickiego

więcej...

Gablota V

prof. dr hab. Stefan Sawicki

więcej...

Gablota VI

Feniks w kategorii: Seria wydawnicza

dla "Vox Patrum", pod red. ks. prof. Stanisława Longosza

 

więcej...

 Gablota VII

Feniks Specjalny 2012

dla Encyklopedii Filozofii Polskiej

pod red. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka

t.1-2, Lublin 2011

więcej...

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2014, godz. 11:30 - Artur Podsiadły