Księgozbiór:

 

   Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku. Gromadzi publikacje dotyczące nauk politycznych, spraw międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Księgozbiór liczy 6500 woluminów druków zwartych, 4500 woluminów czasopism oraz 160 dokumentów życia społecznego.

 

 

Katalog:

 

 Zbiory katalogowane są wyłącznie w formie elektronicznej i można je przeglądać w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Zbiory opracowane komputerowo można zamawiać i rezerwować poprzez katalog komputerowy (PRIMO VE):

https://katalog.kul.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_KUL:KUL.

 

 

Udostępnianie:

 

   Księgozbiór jest udostępniany w wolnym dostępie na pierwszym piętrze Kolegium Jana Pawła II w Czytelni WNS i WPPKiA (p. C-101). Czytelnia wraz z Wypożyczalnią Międzywydziałową (p. C-103) stanowią punkty odbioru dla książek zamówionych z Biblioteki Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej. W czytelni użytkownicy mogą skorzystać z terminali z dostępem do internetu. Jest także dostęp do internetu bezprzewodowego i stacjonarnego (dla osób posiadających login na e-kul).

 

 

 

Pracownicy:

 

mgr Piotr Olszowy, kustosz

Autor: .
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2022, godz. 10:00 - Piotr Olszowy