Biblioteka Uniwersytecka KUL

Sekretariat

email: sekbibl[at]kul.lublin.pl, tel. (+48) 81 445-31-49, fax. (+48) 445-31-51


Prace doktorskie

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udostępnione są do wglądu
następujące rozprawy doktorskie:

 

ks. mgr lic. Krzysztof Szyndler

Temat pracy: Znajomość i akceptacja wartości religijno-moralnych. Studium katechetyczno-socjologiczne w świetle badań maturzystów archidiecezji przemyskiej.

Termin obrony: 16.10.2023 (poniedziałek), godz. 13:00

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr lic. Aleksandra Wiktoria Łukasik

Temat pracy: Proces skrócony przed biskupem.

Termin obrony: 29.09.2023 (piątek), godz. 12:30

Miejsce: Telekonferencja

 

 

ks. mgr lic. Piotr Fiałek

Temat pracy: Investigatio praeiudicialis seu pastoralis w kontekście założeń reformy procesowej według Mitis Iudex Dominus Iesus. Studium prawno-kanoniczne.

Termin obrony: 29.09.2023 (piątek), godz. 10:30

Miejsce: Telekonferencja

 

 

ks. mgr lic. Pavel Aliaskevich

Temat pracy: Teologia życia w publikacjach ks. Stanisława Warzeszaka (1958-2017).

Termin obrony: 28.09.2023 (czwartek), godz. 14:00

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr lic. Artur Płaziński

Temat pracy: Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży w świetle nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II.

Termin obrony: 28.09.2023 (czwartek), godz. 12:00

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Iryna Syzonenko

Temat pracy: Malarz i czas. Stanisław Żukowski(1875-1944). Monografia twórczości zapomnianego artysty.

Termin obrony: 28.09.2023 (czwartek), godz. 10.00

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14, sala CTW-113

 

 

mgr Przemysław Kubisiak

Temat pracy: Moria jako miejsce ofiary Izaaka (Akeda) i Świątyni Jerozolimskiej w świetle źródeł biblijnych i rabinicznych. Analiza literacka, historyczna, archeologiczna i teologiczna (Rdz 22,1-19; 2Krn 3,1)

Termin obrony: 27.09.2023 (środa), godz. 12:00

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

mgr Ewelina Magdalena Sitko

Temat pracy: Wybrane psychologiczne uwarunkowania stylów podejmowania decyzji u osób we wczesnej dorosłości.

Termin obrony: 27.09.2023 (środa), godz. 10:30

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, sala C-618

 

 

mgr Natalia Beata Woszuk

Temat pracy: Portrety władców wołoskich z dynastii Basarabów w XIV-XVI wieku. Kształtowanie się Młodszej Europy-dojrzałe wzorce sztuki portretowej wczesnego Średniowiecza.

Termin obrony: 26.09.2023 (wtorek), godz. 11.00

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14, sala CTW-113

 

 

ks. mgr lic. Dariusz Kwiatkowski MIC

Temat pracy: Duszpasterstwo emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii w latach 1989-2019. Studium teologicznopastoralne.

Termin obrony: 26.09.2023 (wtorek), godz. 12:00

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr lic. Dawid Szymański

Temat pracy: Recepcja Soboru Watykańskiego II w uchwałach synodów diecezjalnych metropolii poznańskiej w latach 1968-2009.

Termin obrony: 26.09.2023 (wtorek), godz. 12:00

Miejsce: Telekonferencja

 

 

ks. mgr lic. Piotr Kutynia

Temat pracy: Forma nadzwyczajna sprawowania sakramentów według Summorum Pontificium Benedykta XVI.

Termin obrony: 26.09.2023 (wtorek), godz. 10:00

Miejsce: Telekonferencja

 

 

mgr Mariusz Wiktorowski

Temat pracy: Organy w kościołach na terenie dekanatów sieradzkich I i II oraz złoczewskiego. Studium historyczno-instrumentoznawcze.

Termin obrony: 25.09.2023 (poniedziałek), godz. 12.30

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14, sala CTW-113

 

 

ks. mgr lic. Tomasz Karol Mantyk OFMCap.

Temat pracy: Biblical Scholarship of Franciscus Titelmans.

Termin obrony: 25.09.2023 (poniedziałek), godz. 11:00

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

ks. mgr lic. Karol Wilkiel

Temat pracy: Akcja neounijna na terenach południowego Podlasia w latach 1918-1939. Studium historyczno-teologiczne.

Termin obrony: 22.09.2023 (piątek), godz. 12:00

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, sala C-1031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualizacja:
Anna Krasuska
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2023, godz. 11:30 - Anna Krasuska