Księgozbiór

    Biblioteka Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki gromadzi przede wszystkim książki z zakresu historii literatury polskiej, literatury porównawczej, teorii literatury i językoznawstwa. W chwili obecnej stan zasobów bibliotecznych to łącznie około 60 tys. woluminów.

  Biblioteka jest w posiadaniu dwóch cennych księgozbiorów zabytkowych, otrzymanych po znakomitych uczonych: prof. Ignacym Chrzanowskim (3 tys. woluminów) oraz prof. Wacławie Borowym (6 tys. woluminów).

 

   Ważniejsze tytuły czasopism gromadzone na bieżąco:

Barok

Dialog

Język Polski w Szkole Podstawowej

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

Literatura na Świecie

Nowe Książki

 

 

Pamiętnik Literacki

Polonistyka

Teksty Drugie

Topos

Twórczość

 

 

Katalogi

    W chwili obecnej do dyspozycji czytelników są dwa katalogi: kartkowy (dostępny także w wersji elektronicznej) oraz uzupełniany na bieżąco katalog komputerowy. W ciągu najbliższych lat planuje się dokonanie całkowitej retrokonwersji zbiorów Biblioteki.

 

 

 

Pracownicy

dr Katarzyna Górkiewicz, kustosz

mgr Danuta Gil, kustosz

mgr Katarzyna Sołtys, starszy bibliotekarz

 

Autor: Katarzyna Sołtys
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2021, godz. 10:25 - Katarzyna Sołtys