Dostęp testowy do baz Athropology Plus (EBSCO)

 

 

Zapraszamy do testowania bazy Anthropology Plus, dostęp potrwa do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Baza została dodana do listy baz na platformie EBSCOhost:

 

Link dostępu

 

Baza jest dostępna w ramach sieci adresów IP lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.

Przypominamy, że dostęp do baz danych przez przeglądarki: Chrome, Opera i Edge może być utrudniony. Zalecamy używanie przeglądarki Mozilla Firefox oraz regularne czyszczenie ciasteczek.

 

Opis:

Anthropology Plus to abstraktowo-indeksowa baza danych do badań w zakresie antropologii i archeologii. Anthropology Plus zawiera wszystkie indeksy z dwóch podstawowych baz danych dotyczących antropologii: Anthropological Index Online (Royal Anthropological Institute) i Anthropological Literature (Peabody Museum of Archaeology and Ethnology/ Uniwersytet Harvarda).

 

Zasób ten indeksuje bogate materiały bibliograficzne z dziedziny antropologii: czasopisma od XVIII wieku do dziś, artykuły z czasopism, raportów, komentarzy, prac redakcyjnych i nekrologów. Zasięg językowy bazy obejmuje ponad 50 języków obcych, w tym angielski, niemiecki, języki romańskie, języki słowiańskie i języki azjatyckie, jeśli istnieją streszczenia w jednym z indeksowanych języków. Baza obejmuje m.in. takie dziedziny jak antropologia, archeologia, historia sztuki, demografia, ekonomia, etnologia, językoznawstwo i literatura, kultura materialna, muzealnictwo, prymatologia, psychologia, religioznawstwo.

 

 

Zapraszamy do korzystania!

 

 


Dostęp testowy do platformy SciFlow

 

 

 

Zapraszamy do testowania platformy SciFlow ułatwiającej przygotowanie artykułów i prac naukowych do publikacji (dostosowanie do potrzeb danej instytucji lub czasopisma w zakresie składu i formatowania). Dostęp będzie aktywny przez okres 60 dni od dnia 4 marca br.

 

Link dostępu do SciFlow dla KUL

 

Ważne! Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy należy otworzyć ww. stronę i utworzyć konto przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni.

 

W dniu 7 marca br. o godz. 1100 członek zespołu SciFlow przeprowadzi pokaz online platformy w języku angielskim. Zapraszamy do udziału w spotkaniu:

 

Link do spotkania

Zaproszenie

 

Funkcje platformy SciFlow:

 

 • artykuł w układzie odpowiednim dla danego czasopisma
 • szeroki wybór szablonów czasopism
 • szybkie formatowanie tekstu naukowego
 • bibliografia i cytowania w odpowiednim stylu
 • współpraca nad jednym tekstem

 

Zapraszamy do korzystania!

 

 


Dostęp testowy do bazy Education Source Ultimate

 

 

 

Informujemy, że został uruchomiony dostęp testowy do bazy Education Source Ultimate (EBSCO), który potrwa do dnia 18 kwietnia 2024 r.

Baza została dodana do listy baz na platformie EBSCOhost:

 

Link dostępu

 

Opis: Baza Education Source Ultimate stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty blisko 2.500 czasopism oraz ponad 500 monografii i książek, w tym blisko 1,000 aktywnych czasopism pełnotekstowych, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, materiały konferencyjne i wiele innych. Education Source Ultimate zawiera również indeksy i abstrakty dla ponad 3.500 czasopism. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania.

 

Education Source Ultimate to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania wykorzystywanych w procesie dydaktycznym.

T ematyka bazy obejmuje: edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, technologię edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały instruktażowe, edukację religijną, edukację wielokulturową, relacje między nauczycielem a rodzicami, szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i wiele innych.

  

Lista tytułów dostępnych w bazie: Education Source Ultimate - zawartość

 

Tematy

 • Edukacja dorosłych, kariera i kształcenie zawodowe

 • Ocena i ewaluacja

 • Edukacja ustawiczna

 • Niepełnosprawność i edukacja uzdolnionych

 • Zarządzanie oświatą

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Szkolnictwo wyższe

 • Historia edukacji

 • Informacje i technologie

 • Język i językoznawstwo

 • Standardy alfabetyzacji

 • Edukacja matematyczna

 • Edukacja wielokulturowa/etniczna

 • Edukacja muzyczna

 • Czytanie i komunikacja

 • Administracja szkolna

 • Edukacja naukowa

 • Edukacja specjalna

 • Ocena nauczyciela

 • Nauczyciele i kształcenie nauczycieli

 • Metody nauczania

 • Edukacja miejska

 

Międzynarodowe treści: Baza oferuje treści z setek czasopism wydawanych w Ameryce Północnej, Europie i Ameryce Łacińskiej, Azji, Oceanii, aby zapewnić globalną perspektywę do badań pedagogicznych.

 

Zapraszamy do korzystania!

 


Dostęp testowy do kolekcji e-booków na platformie DeGruyter

 

Zapraszamy do testowania ponad 160 000 tysięcy tytułów z wielodziedzinowej kolekcji umieszczonej na platformie De Gruyter. Dostęp możliwy jest w sieci KUL oraz zdalnie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

 

Prosimy o wskazanie tytułów, które według Państwa powinny zostać zakupione przez Bibliotekę Uniwersytecką KUL (adres do nadsyłania zgłoszeń: zbiorobcy@kul.pl)

 

LINK DOSTĘPU

 

Firma De Gruyter podczas 3 miesięcznego okresu oferuje:

 • BEZPŁATNY dostęp do kolekcji ponad 160 000 e-booków od 56 partnerów wydawniczych, w tym University Press Library

 • publikacje z zakresu 70 dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

 • Wolne od DRM, często pobierane i często cytowane treści

 • Możliwość przeglądania tytułów według roku wydania i praw autorskich

 • Nieograniczony dostęp do zdigitalizowanych, rozszerzonych list bestsellerów

 

---

De Gruyter is delighted to extend an invitation to your institution to participate in a free trial of their extensive eBooks collection.

The trial period will last 3 months until April 30, 2024.

 

 

By participating in our trial, your library users will receive the following benefits: 

 • FREE Access to a collection of more than 160,000 eBooks from 56 Publisher Partners, including the University Press Library

 • 70 subject areas in the humanities and social sciences.

 • DRM-free, highly downloaded, and much-cited content at their fingertips

 • Titles browsable by press and copyright year 

 • Unlimited access to digitised, enhanced backlists 

 

 


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2024, godz. 10:28 - Małgorzata Augustyniuk