Dostęp testowy do zasobów wydawnictwa Oxford University Press

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o dostępie testowym do poniższych zasobów wydawnictwa Oxford University Press. Dostęp będzie aktywny w sieci KUL oraz zdalnie do 31 grudnia 2022 r.

 

 • Oxford Biblical Studies Online - kompleksowe źródło wiedzy na temat Biblii i historii biblijnej. W serwisie zintegrowane są teksty naukowe i bibliograficzne z narzędziami, które ułatwiają badanie tła, kontekstu i zagadnień związanych z Biblią.

Link dostępu

 

 

 • University Press Scholarship Online (UPSO), wielodziedzinowy zbiór prac naukowych z najlepszych światowych wydawnictw uniwersyteckich.
  Link dostępu

 

 • Oxford Scholarship Online (OSO) – prace naukowe z prestiżowych wydawnictw uniwersyteckich takich jak Oxford, MIT, Yale czy Stanford, z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, prawa, ekonomii i medycyny.

Link dostępu

 

 • Oxford Handbooks Online – prestiżowa kolekcja podręczników z wielu różnych dziedzin.

Link dostępu

 

 • Oxford Research Encyclopedias – 25 encyklopedii zawierających aktualne i wiarygodne informacje, w tym The Encyclopedia of Social Work oraz The Oxford Classical Dictionary.

Link dostępu

 

 • Oxford Bibliographies Online – wielodziedzinowy zasób umożliwiający dostęp do wiarygodnych źródeł naukowych z komentarzami i adnotacjami.

Link dostępu

 

 • Very Short Introductions wydawana od 1995 r. seria książek dla studentów i naukowców, stanowiących wprowadzenie do różnorodnych tematów.

Link dostępu

 

 • Oxford Medicine Online – ponad 1000 książek z zakresu medycyny.

Link dostępu

 

 • Oxford Clinical Psychology Online – kolekcja ponad 300 tytułów z zakresu psychologii klinicznej.

Link dostępu

 

 

Materiały szkoleniowe

Webinaria

 

Zapraszamy do korzystania!

 


Dostęp testowy do baz MEDLINE Ultimate oraz CINAHL Ultimate

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz MEDLINE Ultimate oraz CINAHL Ultimate.

 

Dostęp jest możliwy w sieci KUL oraz zdalnie do 14 lipca 2022r.

 

 

MEDLINE Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access. MEDLINE®Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings).

 

CINAHL Ultimate jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycyna, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycyna alternatywna i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.500 i zawiera ponad 7 milionów rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 900 czasopism non-open access, indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.

Baza oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.

 

 

Zapraszamy do korzystania z baz!

 

 


Dostęp testowy do platformy online SciFlow

 

Szanowni Państwo,

przypominamy o dostępie testowym do platformy online SciFlow, dzięki której pisanie prac naukowych i publikowanie artykułów może być łatwiejsze oraz szybsze. Narzędzie służy edycji tekstów, ich poprawianiu i formatowaniu.

 

Dostęp będzie aktywny do 15 czerwca br.

 

Link dostępu do SciFlow dla KUL

 

Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy użytkownicy powinni otworzyć ww. stronę i utworzyć konta przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni.

 

Funkcje platformy SciFlow:

 

 • Artykuł w układzie odpowiednim dla danego czasopisma
  Użytkownik ma do wyboru 300 szablonów czasopism. Pisząc artykuł z SciFlow autor ma pewność, iż format jego artykułu odpowiada wymogom danego czasopisma. Istnieje również możliwość dodania własnego szablonu.
 • Szybkie formatowanie pracy dyplomowej lub innego tekstu naukowego
 • Bibliografia i cytowania w odpowiednim stylu
  SciFlow daje możliwość połączenia wybranego narzędzia do zarządzania bibliografią i wszystkie odnośniki zostaną dodane do bibliografii i sformatowane w odpowiednim stylu jednym kliknięciem. SciFlow obsługuje ponad 8000 stylów cytowania.
 • Współpraca nad jednym tekstem
  SciFlow zachowuje ostatnią wersję tekstu, a współautor, promotor lub inny użytkownik, który uzyskał pozwolenie od autora, ma również do niej wgląd oraz możliwość komentowania i poprawiania tekstu bezpośrednio w SciFlow.
 • SciFlow obsługuje teksty napisane w dowolnym języku (obecnie sprawdzanie tekstu jest dostępne tylko w języku angielskim przez LanguageTool i niemieckim przez Duden-Mentor)

 

 

Materiały dodatkowe:

 

Strona startowa jest dostępna w języku angielskim i niemieckim.

 

Znajdują się na niej również szablony w języku polskim.

 

Link do nagrania webinarium

 

Przewodnik użytkownika SciFlow

 

Informacje o platformie w j. polskim

 

Wstęp do SciFlow w j. angielskim

 

Materiały marketingowe

 

Informacje o planowanych szkoleniach wraz z linkami do rejestracji

 

Zapraszamy do korzystania!

 


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2022, godz. 09:32 - Małgorzata Augustyniuk