DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UNIWERSYTETU

Doniosłe znaczenie dla Uniwersytetu i jego Biblioteki, funkcjonujących w ramach systemu komunistycznego i cenzury, miało intensywne nawiązywanie kontaktów Dyrektora z liczącymi się w świecie ludźmi i instytucjami nauki i kultury w kraju oraz poza jego granicami.

 

Od 1979 roku wielokrotnie – z częstotliwością jednego lub dwóch dłuższych wyjazdów w roku – Dyrektor odwiedzał zachodnioeuropejskie biblioteki, znaczące instytucje naukowe i wydawnicze z nadzieją na rozszerzenie współpracy z książnicą lubelską. Najczęściej bywał w: Londynie, Monachium, Rzymie i Paryżu. Podtrzymywał dawne i nawiązywał nowe kontakty z instytucjami zainteresowanymi wymianą publikacji. Brał udział w międzynarodowych targach książki w: Warszawie, Londynie, Sofii, we Frankfurcie nad Menem.

 

W bardzo trudnych politycznie i ekonomicznie czasach dyrektor powiększył zbiory biblioteczne niemal dwukrotnie. Dzięki Jego działaniom BU KUL posiada nadal największy zbiór piśmiennictwa chrześcijańskiego w Europie środkowowschodniej.

 

Nabywał księgozbiory znanych naukowców i ludzi kultury żyjących w kraju i poza jego granicami. Przejmował domowe biblioteki podarowane przez Polaków żyjących na emigracji, niekiedy cenne stare druki i druki polskiej emigracji pojałtańskiej. Dostęp do nich zapewniali Zdzisław Jagodziński, dyrektor Biblioteki Polskiej w Londynie i Jerzy Kulczycki, właściciel londyńskiej księgarni Orbis Books. Wszyscy wykorzystywali legalne i nielegalne sposoby dostarczenia ich do Lublina. W ten sposób w Bibliotece KUL powstał jeden z najpełniejszych w kraju (poza Biblioteką Narodową) zbiorów piśmiennictwa emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej oraz wydawnictw krajowych tzw. drugiego obiegu (ok. 1500 tyt. czasopism i ok. 3 tys. książek). Pan Andrzej Paluchowski należał do grona redaktorów „Spotkań. Niezależnego Pisma Młodych Katolików” wydawanego nielegalnie w KUL.

 

Od roku 1980 roku, za pośrednictwem prof. Karoliny Lanckorońskiej (Istituto Storico Polacco), rozpoczął stałą współpracę z Biblioteką Watykańską (BAV). Coroczne pobyty w Rzymie miały na celu modernizację księgozbioru i uzupełnianie poloników w BAV w zakresie podstawowej wiedzy o polskiej historii, nauce, kulturze oraz przedstawienie nowych potrzeb BU KUL w zakresie publikacji włoskich i watykańskich.

 

Na kontynencie amerykańskim przebywał dwukrotnie. Wizyta w Kanadzie w 1980 miała ożywić kontakty wymienne i źródła dopływu potrzebnej litetarury do Biblioteki. W l988 roku odbył podróż do USA na zaproszenie Departamentu Stanu USA. Odwiedził bibliotekę uniwersytecką: Yale, Harvard, Princeton, Columbia, Staford i Berkeley oraz Bibliotekę Kongresu.

 

Dyrektor zabiegał również o wprowadzanie do zbiorów najbardziej wartościowej literatury naukowej wydawnictw krajowych.

 

Z Jego inicjatywy w holu Biblioteki są prezentowane cyklicznie nabytki krajowe i zagraniczne, publikacje Wydawnictwa KUL i TN KUL oraz publikacje pracowników i absolwentów Uniwersytetu. Był pomysłodawcą organizowania wystaw Vita mutatur non tollitur poświęconych zmarłym twórcom nauki i kultury.


 Tekst: Barbara Zezula

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2017, godz. 09:18 - Małgorzata Augustyniuk