"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL 

(1963-2020)

Jan Szymczyk 1963-2020

 

ks. Jan Szymczyk - sylwetka i publikacje

 


Dodatkowe informacje:

Ważniejsze publikacje:

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami ks. prof. dr hab. Jana Szymczyka dostępnymi w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

 

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2021, godz. 14:15 - Monika Krzywicka