Prymas Tysiąclecia był szczególnie związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim – najpierw jako student i doktorant, później biskup ordynariusz diecezji lubelskiej i Wielki Kanclerz KUL, ostatecznie jako Prymas Polski. Po Jego śmierci, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu KUL, zwołanego 29 maja 1981 roku, podkreślono, że: 

 

Zmarły z Uniwersytetem był związany przez 55 lat, będąc zawsze jego wiernym Opiekunem i Protektorem”.  

http://www.bu.kul.pl/wystawa-kard-stefan-wyszynski-biblioteka-kul-warto-zobaczyc,art_30644.html  

 

Studia Ks. Stefan Wyszyński rozpoczął rok po święceniach, jesienią 1925 roku. Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, prorektor KUL, w artykule Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego do prawników, pisał: 

Stefan Kardynał Wyszyński, najwybitniejszy Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w licznych przemówieniach wyrażał troskę nie tylko o Kościół, ale także o Naród i państwo, jak też o wszystkich Polaków […]”. 

M. Sitarz, Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego do prawników,  

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2017, t. 14(2), s. 49.

 

Pełne teksty artykułów Ks. prof. dr. hab. Mirosława Sitarza, prorektora KUL, dostępne w open access: 

http://bsawp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/art_Sitarz_2017_2.pdf  

http://bsawp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/art_Sitarz_2017_1.pdf 

 

Nagranie, podczas którego Ks. prof. Mirosław Sitarz, prorektor KUL, opowiada o związkach Kardynała Stefana Wyszyńskiego z KUL oraz Lublinem: 

https://www.kul.pl/prorektor-kul-jan-pawel-ii-i-kard-wyszynski-mieli-ogromny-wplyw-na-ksztalt-uniwersytetu,art_93077.html?fbclid=IwAR3IvwSAVWp7d0wYoKI9-KX4w0LniYndCXefy_ZhdaHB7XyhFio7UTS0zu0  

 

Ks. prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec, rektor KUL w latach 1970–1983, wskazywał na nieocenione wsparcie i pomoc, którymi Prymas Tysiąclecia obdarzał także KUL: 

Ksiądz Kardynał Prymas widząc trudną drogę Uniwersytetu i zarazem doceniając jej walory wychowawcze tak dla samej Uczelni, jak i dla katolickiego społeczeństwa nie ograniczył się tylko do roli życzliwego obserwatora, lecz jako Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poczynił takie kroki, by jednak Uczelnia miała nie tylko zabezpieczony — w miarę skromnych ludzkich możliwości — byt, ale i perspektywy dalszego rozwoju”. 

M. A. Krąpiec, Stefan Kardynał Wyszyński a Katolicki Uniwersytet Lubelski,  

Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 14 (1971), nr 3 (55), s. 4.

 

Pełny tekst artykułu Stefan Kardynał Wyszyński a Katolicki Uniwersytet Lubelski dostępny w Bibliotece Cyfrowej KUL.

 

Kardynał Stefan Wyszyński często podkreślał wyjątkowy charakter Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz jego wagę dla współczesnej Polski: 

 

Jednym z kwiatów rodzącej się wolności Narodu, po ciężkich przeżyciach niewoli, był zryw myśli katolickiej, który się wypowiedział w powstaniu KUL”. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1960 roku 

 

Podczas przemówienia 21 września 1958 roku na akademii 40-lecia KUL mówił o ideach i misji Uniwersytetu: 

O ileż to życie nasze stało się spokojniejsze, pewniejsze, radośniejsze przez to, że jesteśmy pozbawieni mnóstwa wątpliwości, dobijających niekiedy człowieka, że zyskaliśmy jakąś pewność, która nam daje możność spokojnej i wydajnej pracy pod tym zawołaniem [Deo et Patriae], które nam tu przyświeca [...]”. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1958 roku 

 

Publikacje na temat m.in. związków Prymasa Tysiąclecia z KUL

 

Nowa Aula jako wyraz upamiętnienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w budynku KUL

 


 

M. A. Krąpiec, Stefan Kardynał Wyszyński a Katolicki Uniwersytet Lubelski, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 14 (1971), nr 3 (55), s. 3-17.

 

 

 

M. Sitarz, Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do absolwenta KUL [w:] Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. M. Sitarz, A. Słowikowska, A. Romanko, Lublin 2017, s. 9-34.

 

 

 

 

J. Turowicz, Sytuacja i rola młodego pokolenia we współczesnym społeczeństwie według Stefana Kardynała Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 10 (1982), s. 105-111.

 

 

A. Rynio, Szanse i możliwości młodzieży w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 18 (1990), z. 2, s. 93-105.

 

 

 

E. Materski, Problemy młodzieży w pasterskim słowie Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego [w:] Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, [kom. Red. K. Wojtyła i in.], Lublin 1973, s. 597-617.

 

 

 

Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia. Absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. M. Sitarz, A. Słowikowska, A. Romanko, Lublin 2017. (okładka: A. Słowikowska)

 

 

 

 

 

P. Nitecki, Wiem jak godną stolicę obejmuję w dziedzictwie". Biskup Stefan Wyszyński pasterz Kościoła Lubelskiego, Lublin 2012. (okładka: Z. Kopel-Szulc)

 

 

 

Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna, red. S. Fel, M. Wódka, Lublin 2017. (fot. T. Koryszko)

 

 

 

A. Rynio, Wychowanie młodzieży w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin 2001. (okładka: J. Durakiewicz)

 

 

 

S. Wyszyński, Chrześcijańska doktryna społeczna, red. M. Wódka, S. Fel, Lublin 2020. (okładka: A. Gawryszuk)

 

 

 

B. Pylak, Biskup Lubelski Stefan Wyszyński jako duszpasterz. W świetle protokołów wizytacji parafialnych, Lublin 1996.(okładka: Z. Strzałkowski)

B. Pylak, Stefan Wyszyński - biskup lubelski 1946-1949, Lublin 2000. (okładka: Z. Nestorowicz)

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2021, godz. 08:44 - Małgorzata Augustyniuk