Myśl Prymasa Tysiąclecia jest ciągle żywa i aktualna. Spuścizna, którą pozostawił – programy duchowej odnowy, publikacje, homilie, dokumenty – to zarówno świadectwo wiary, nadziei i miłości, jak i wielka inspiracja oraz jednocześnie motywacja do pracy nad sobą, nad własnym sercem. Wezwanie Świętego Jana Pawła II do tego, by dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego „trwało w nas”, stanowi zatem zadanie, które należy wypełniać każdego dnia, mając w pamięci słowa Prymasa: „Nam się nieraz wydaje, że Bóg tak daleko, a Pan właściwie nieustannie nas obejmuje […]. Jesteś owocem Jego miłującej woli”. 

 

Bibliografia: 

 

1. Jan Paweł II, S. Wyszyński, J. Glemp, Człowiek niezwykłej miary. Ojciec Święty Jan Paweł II o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Kardynał Stefan Wyszyński o sobie. Kardynał Józef Glemp o kardynale Stefanie Wyszyńskim, Warszawa 1984.  

 

2. Okońska M., Wszystko postawił na Maryję, Warszawa 2001. 

 

3. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia. Absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. M. Sitarz, A. Słowikowska, A. Romanko, Lublin 2017.  

  

4. Wspomnienia o Stefanie kardynale Wyszyńskim. Czas nigdy Go nie oddali, red. A. Rastawicka, B. Piasecki, Kraków 2011. 

 

5. S. Wyszyński, Czas to miłość, wyb. i oprac. Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Częstochowa 2019.  

  

6. S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 1-17, Warszawa 1991-2017. 

 

7. S. Wyszyński, Idzie nowych ludzi plemię. Wybór przemówień i rozważań, Poznań 1973. 

 

8. S. Wyszyński, Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce. Błogosławiony Stefan Wyszyński, wyb. B. Dembińska, wyd. 2, Częstochowa 2020. 

 

9. S. Wyszyński, W obronie nienarodzonych dzieci. Komentarz Prymasa Polski do przyrzeczenia zawartego w ślubach narodu "Przyrzekamy, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia", Jasna Góra 1958.  

  

10. S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Warszawa 1995. 

 

Netografia: 

  1. http://bsawp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/art_Sitarz_2017_2.pdf    

  1. http://bsawp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/art_Sitarz_2017_1.pdf  

  1. https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/34057/edition/37327/content  

  1. https://wyszynskiprymas.pl  

 

M. P. Romaniuk, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia. Przewodnik bibliograficzny 1921-2005, Radom 2006. (okładka: P. Wojcieszek)

 

 


 

Scenariusz wystawy, wybór tekstów i opracowanie materiałów: dr Aleksandra Pawlik-Kopek przy współpracy dr Joanny Nastalskiej-Wiśnickiej; fotografie: Sławomir Stasz; opracowanie graficzne: Małgorzata Augustyniuk; projekt plakatu i wykonanie: Urszula Szymańska 

 


 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021, godz. 00:51 - Małgorzata Augustyniuk