"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje Osób i ich dorobku

 

Abp Edmund Piszcz (1929-2022)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Edmund Michał Piszcz (1929-2022)

Edmund Michał Piszcz - sylwetka (w oprac. bp Juliana Wojtkowskiego) i publikacje

 

 

Dodatkowe informacje:

Ważniejsze publikacje:

 

 

Bibliografia prac w oprac. bpa Juliana Wojtkowskiego (Czynem i prawdą... Olsztyn 2004)

 

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2022, godz. 11:48 - Monika Krzywicka