"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje osób i ich dorobku

 

Dr hab. Czesław Kępski (1939-2022), prof. KUL


 

Czesław Kępski (1939-2022)

 

Fot. Czesław Kępski. Pedagogika porównawcza: podręcznik akademicki. Warszawa 2016 (rewers okładki)

Czesław Kępski - sylwetka i publikacje

 

Ważniejsze publikacje:

 

 

 

 

Biogram Autora na rewersie okładki: Czesław Kępski. Pedagogika porównawcza: podręcznik akademicki. Warszawa 2016

 

 

 

 

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2022, godz. 09:49 - Monika Krzywicka