"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Ks. prof. dr hab. Czesław Stanisław Bartnik

 
Czesław Stanisław Bartnik - sylwetka i bibliografia i publikacje

 


 

Ks. prof. dr hab. Czesław Stanisław Bartnik (1929-2020)

 

 

Dodatkowe informacje:

 

 


Ważniejsze publikacje:

 

In persona Christi : księga na 80-lecie księdza profesora Czesława S. Bartnika. Lublin 2009

 

Zachęcamy także do lektury artykułów Czesława Stanisława Bartnika zamieszczony w Bibliotece Cyfrowej KUL:

Chrześcijaństwo to osobowe uchrystusowienie. https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/34838/edition/31317/content

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2021, godz. 14:13 - Monika Krzywicka