"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Danuta Dzierzkowska (1928- 2021)

Danuta Dzierzkowska (1928- 2021)

 

Danuta Dzierzkowska - sylwetka i publikacje

 

Danuta Dzierzkowska urodziła się 12 lutego 1928 roku w Potoku Wielkim. W latach 1949–1952 studiowała filologię polską ze specjalizacją bibliotekarską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Naukę kontynuowała w latach 1957–1959 w Dwuletnim Studium Eksternistycznym Bibliotekoznawstwa przy Uniwersytecie Łódzkim, które zakończyła uzyskując magisterium na podstawie pracy pt. Biblioteka Główna KUL 1918–1944, którą napisała pod kierunkiem prof. Heleny Więckowskiej (została opublikowana w nieco zmienionej wersji w T. 8 z 1964 roku czasopisma “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”).

Z pracą biblioteczną zetknęła się już w okresie studiów, pracowała jako stypendystka w Zakładzie Prawa Kanonicznego. 15 marca 1954 roku została zatrudniona w Bibliotece Głównej KUL i pozostała z nią związana aż do momentu przejścia na emeryturę 30 czerwca 1991 roku. Należała do pracowników szczególnie zasłużonych dla Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, blisko współpracowała z o. doc. Romualdem Gustawem OFM, dyrektorem w latach 19501976 i jego następcą Andrzejem Paluchowskim, a jej działania miały istotny wpływ na ukształtowanie polityki gromadzenia piśmiennictwa naukowego. Przeszła wszystkie stopnie awansu zawodowego od bibliotekarza do kustosza, w 1975 roku została zatrudniona na stanowisku kustosza dyplomowanego, a w 1980 roku została starszym kustoszem dyplomowanym. Przez wiele lat była kierownikiem Sekcji Akcesji, Kupna, Darów i Gratisów Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów BU KUL (od 1964 roku), sprawowała też nadzór nad gromadzeniem książki zagranicznej. Z ramienia Biblioteki kierowała zespołem bibliotekarzy, którzy zajmowali się wyborem piśmiennictwa do zakupu dla BU KUL na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, w czasie wystaw książek zagranicznych oraz odwiedzin w księgarniach wydawnictw importowanych.

W okresie 1 lipca – 30 września 1978 roku przebywała na stypendium naukowym w Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii, a w 1985 roku – na stypendium bibliotekarskim ufundowanym przez Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie (w okresie 25 czerwca – 24 lipca). Obydwa wyjazdy miały na celu zapoznanie się z organizacją pracy bibliotek w Belgii i Włoszech, zwłaszcza z wprowadzaną w nich automatyzacją i mechanizacją.

Brała czynny udział w kilku konferencjach: m.in. w sesji Problemy organizacji nowoczesnej biblioteki naukowej”, gdzie wygłosiła referat Księgozbiory prywatne w zbiorach BU KUL (nie został wydany, ale zachował się w maszynopisie) oraz w ogólnopolskiej konferencji dla kadry kierowniczej polskich bibliotek teologicznych w 1981 roku.

Wygłaszała referaty na zebraniach naukowych pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, m.in. Historia Biblioteki KUL 1918–1944 (1962), O rodzinie Moszyńskich (1964), O bibliotekach w NRD – Lille, Berlin, Halle (1974), Relacja z pobytu w Rzymie i Monte Cassino (1975), Oddział Gromadzenia Biblioteki i jego problemy (1981).

Zmarła 29 czerwca 2021 r. w Lublinie.

 

 

Joanna Nastalska-Wiśnicka

 

Publikacje:

Biblioteka Główna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918–1939, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1964, T. 8, s. 187–242.

Z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w zakresie gromadzenia księgozbioru teologicznego, 1982, T. 44, s. 61–71.

Ksiądz Bronisław Ussas 1885–1977, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1979, T. 39, s. 57–62.

 


Odeszła do Pana ś.p. mgr Danuta Dzierzkowska

Ważniejsze publikacje:

 
 
     
Galeria zdjęć Danuty Dzierzkowskiej (ze zbiorów Biblioteki KUL)

 

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2021, godz. 09:25 - Monika Krzywicka