Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej KUL serdecznie dziękuje Panu Jerzemu Kulczyckiemu za przekazanie do zbiorów obszernego daru z księgozbioru Mieczysława Paszkiewicza z Anglii. Wspomniany księgozbiór, który zawiera łącznie 1440 woluminów książek i zeszytów, został dostarczony staraniem byłego Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Pana Andrzeja Paluchowskiego.

   Darowizna obejmuje głównie publikacje z zakresu historii sztuki, historii powszechnej, literatury i językoznawstwa. Blisko połowę przekazanych tytułów stanowią książki wydane w Polsce. W swej zdecydowanej większości przekazane publikacje występują już w zbiorach naszej Biblioteki, dlatego też zostały zaoferowane zainteresowanym bibliotekom specjalistycznym KUL.

   Wśród publikacji obcojęzycznych na szczególną uwagę zasługują książki dotyczące uzbrojenia oraz różnego rodzaju broni począwszy od średniowiecza aż do czasów współczesnych. Szczególnie cenny jest obszerny zasób czasopisma „Journal of the Arms and Armour Society" (obejmujący lata: 1953-2000), który dotychczas nie występował w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej.

   Znaczącą część przekazanego księgozbioru stanowią również katalogi angielskich domów aukcyjnych oraz przewodniki turystyczne, głównie dotyczące obszaru Morza Śródziemnego.

 

Poniżej zamieszczamy listę prezentującą wybrane publikacje:

 1. Arnold S., Żychowski M. - Outline History of Poland. From the Beginning of the State to the Present Time. 2. ed. and revised - Warsaw : Polonia Publishing House, 1965.
 2. Balty J. - Mosaïques antiques de Syrie - Bruxelles : Centre belge de recherches archéologiques à Apamée de Syrie, 1977.
 3. British historical portraits; a selection from the National Portrait Gallery. National Portrait Gallery - Cambridge, Published for the National Portrait Gallery at the University Press, 1957.
 4. Catalogue of important arms and armour : Tuesday, March 17th, 1953 - London, Sotheby and Co, 1964.
 5. Catalogue of Rare and Interesting arms and armour. On Tuesday and Wensday November 22 and 23, 1960 - London : Christie's, 1960.
 6. Chodowiecki D. N., Bauer J.-H. - Danzig 1726-1801 Berlin : das druckgraphische Werk : die Sammlung Wilhelm Burggraf zu Dohna-Schlobitten : ein Bildband mit 2340. Abbildungen in Ergänzung zum Werkverzeichnis von Wilhelm Engelmann - Hannover : Verlag Galerie J.H. Bauer, 1982.
 7. Christian ethics : an introductory reader / ed. by S.Wells. - Chichester, West Sussex ; Malden, MA : Wiley-Blackwell , 2010.
 8. Delen A. J. J.- De Vlaamsche kunst - Amsterdam, Contact [1946]. (Schoonheid van ons land, 2)
 9. Edgar Degas, the painter as printmaker : [exhibition at the Museum of fine arts, Boston, November 14, 1984-January 13, 1985, Philadelphia Museum of Art, February 17-April 14, 1985, Arts council of Great Britain, Hayward Gallery, May 15-July 7, 1985 - London : Arts council of Great Britain, cop. 1984.
 10. Edmonds D. and Eidinow J. - Wittgenstein's Poker : the story of a ten-minute argument between two great philosophers – London : Faber, 2001.
 11. Encyclopedia of contemporary German culture / ed. by J. Sandford (Routledge world reference). London ; New York : Routledge, 1999.
 12. European & American Armour in University of Oxford (Principally in the Ashmolean and Pitt Rivers Museums) catalogued with introd. Notes by Charles Ffoulkes, B. Litt. St. John's Coll. - Oxford : The Clarendon Press, 1912.
 13. Exhibition of armour made in the Royal workshops at Greenwich, H.M. Tower of London, 22nd May-29th September, 1951. - London, H.M.S.O, 1951.
 14. Fanfare for Europe The British Art Market 1973. an exchibition sponsored by the British Antique Dealer's Association Christie, Manson and Woods, the Society of London Art Dealers Sotheby and Co. At Christie's London, January 4th-11th, 1973.
 15. Fifty years of prosopography : the later Roman Empire, Byzantium and beyond / ed. by A. Cameron. (Proceedings of the British Academy118) - Oxford : Oxford University Press for the British Academy, 2003.
 16. Fox A. - Prosodic features and prosodic structure : the phonology of suprasegmentals - Oxford : Oxford University Press, 2000.
 17. Gordon Frost H. - Blades and Barrlels: Six Centuries of Combination Weapons - - Dallas : Walloon Press, 1972
 18. Grancsay S. V. - Arms and armour. [With illustrations.]. - London, [1964].
 19. Head Michael - French Napoleonic lancer regiments - London, Almark Pub. Co. Ltd, 1971.
 20. Jeffreys E.M. and Jeffreys M.J. - Popular literature in late Byzantium (Collected studies CS170) - London : Variorum Reprints, 1983.
 21. John Golding [et al.] - Picasso's Picassos : an exhibition from the Musée Picasso, Paris : Hayward Gallery, London, 17 July-11 October 1981 - London : Arts Council of Great Britain, 1981.
 22. Laking F.- Wallace collection catalogues Oriental Arms and Armour - London, 1964.
 23. Lambelet E. - Orbis Terrae Aegiptianae Museum Aegiptum. Illustrated guide of egyptian Musem. 2 edition - Cairo, 1979.
 24. Le Livre de la chasse.Manuscrit français 616 de la Bibliothèque Nationale - Phoebus Freiburg – Genève : Phoebus, 1978.
 25. Lecce la Firenze del Barocco : guida e informazioni turistiche - [S.l] : Ente provinciale per il turismo, [19..] (Bari : arti grafiche Favia)
 26. Mann J.- An outline of arms and armour in england. From the early middle ages to the civil war - London : Her Majestaty's Stationery Office, 1960.
 27. Pragmatics : critical concepts / ed. by A. Kasher. Vol 1-5. - London : Routledge, 1998.
 28. Provincial towns in early modern England and Ireland : change, convergence and divergence / ed. by Peter Borsay and Lindsay Proudfoot. (Proceedings of the British Academy. 108) - Oxford : Oxford University Press, 2002.
 29. Rembrandt and his succession [the present exhibition commemorates the three hundred and fiftieth anniversary of the birth of Rembrandt, which took place on July 15th, 1606 - British Museum. Dept. of Prints and Drawings. - London, 1956.
 30. Representations of Empire : Rome and the Mediterranean World / ed.by A. K Bowman ... [et al.] (Proceedings of the British Academy 114) - Oxford : Oxford University Press for the British Academy, 2002.
 31. Stevens Bader U. - Impressionisten und Post-Imopressionisten aus Sowjetischen Museen. Collection Thysen-Bornemisza - Electa, 1987.
 32. The art of the tale : an international anthology of short stories, 1945-1985 / ed. by D. Halpern.( Elisabeth Sifton books). New York : Viking Penguin ; Harmondsworth : Penguin Books, 1986.
 33. The evolution of cultural entities / ed. by M. Wheeler, J. Ziman, M. A. Boden (Proceedings of the British Academy 112). - Oxford : Oxford University Press for the British Academy, 2002.
 34. The Little, Brown illustrated encyclopedia of antiques / consultant ed. P. Atterbury, L.Tharp - Boston ; London : Little, Brown, 1994.
 35. The origin of human social institutions / ed. by W.G. Runciman.(Proceedings of the British Academy 110) - Oxford : Published for the British Academy by Oxford University Press
 36. The speciation of modern homo sapiens / ed. by T. J. Crow. (Proceedings of the British Academy 106) - Oxford : Published for the British Academy by Oxford University Press, 2002.
 37. Trust and democratic transition in post-communist Europe / ed. by I. Marková. ( roceedings of the British Academy123) - Oxford : Published for the British Academy by Oxford University Press, 2004.
 38. Webster G. - The Roman army; an illustrated study - Grosvenor Museum, 1956.
 39. Wilkinson F. - Swords & daggers - London, Melbourne, Ward Lock [1967].
 40. Woodner I., Hamilton Lloyd Ch., Shoaf Turner J. - Master drawings : the Woodner collection. Royal Academy of Arts (Great Britain) - London : Royal Academy of Arts in association with Wiedenfeld and Nicolson, 1987.

 


Opracowanie i wybór okładek do prezentacji:

mgr Marcin Zawadzki, kustosz biblioteczny

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2013, godz. 11:38 - Artur Podsiadły