Dary specjalne

 

Dyrekcja Biblioteki dziękuje Ofiarodawcy za cenny dar

W marcu 2024 roku ksiądz Prałat Jan Bielaszewski, emerytowany dyplomata Stolicy Apostolskiej, przekazał w darze Bibliotece Uniwersyteckiej KUL kolejną partię publikacji obcojęzycznych. Pośród 185 woluminów przekazanych książek największą część stanowią publikacje wydane w języku włoskim. Przeważają tytuły wydane w ostatnich latach z takich dziedzin nauki jak teologia, religioznawstwo oraz filozofia. Szczególnie cennym uzupełnieniem księgozbioru Biblioteki są wydawnictwa encyklopedyczne oraz słowniki, między innymi trzytomowa publikacja Oriente Cattolico (wydana w 2017 roku przez Kongregację dla Kościołów Wschodnich) oraz Maria. Nuovissimo dizionario (t. 1-3, wydawnictwo Edizione Dehonianae Bologna).

 

Pragniemy serdecznie podziękować Księdzu Prałatowi za wyróżnienie naszej Biblioteki darem tak niezwykle cennych publikacji.


 

 

Fot. Sławomir Stasz / BU KUL


Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2024, godz. 12:56 - Małgorzata Augustyniuk